Matkalla liikenteen päästöjen puolittamiseen

Liikenteen päästöt on tavoitteena puolittaa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 päästötasoon nähden. Tavoitteena on, että tulevien vuosikymmenten aikana liikenne olisi kokonaan hiilineutraalia. Myös liikenne- ja kuljetusalan toimijat ovat halunneet tarttua haasteeseen ja laatia oman näkemyksensä tarvittavista päästövähennystoimenpiteistä. Tiekartta on liikenne- ja kuljetusalan elinkeinojärjestöjen keskustelunavaus niistä toimenpiteistä, joilla on mahdollista saavuttaa vähennystavoitteet turvaten samalla Suomen kilpailukykyä. Tiekartta luovutettiin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle tiistaina 26.5. Tavoitteiden mukaisesti tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä saisi olla vuonna 2030 enintään 5,9 miljoonaa tonnia. Nykykehityksen perusteella tieliikenteen päästöjen määrä olisi vuonna 2030 noin 7,4 milj. tonnia, joten tavoitteen saavuttaminen edellyttää lisätoimia noin 1,4 milj. tonnin verran. Vuoden 2045 lisätoimien tarve on noin 3,6 milj. tonnia. Nykykehitystä kuvaava...

Lue lisää

Huolehdi, että lapsi matkustaa turvallisesti – huomioi uuden lain muutokset

Pieni lapsi matkustaa turvallisimmin selkä menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa mahdollisimman pitkään, vähintään kolmivuotiaaksi asti. Kuva: Kaisa Tanskanen/Liikenneturva Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020 selkeyttäen lasten kuljettamista autossa. Liikenneturva muistuttaa, että alle 135 cm pituinen lapsi tarvitsee edelleen autossa matkustaessaan asianmukaisen turvalaitteen. Alle 3-vuotias ei jatkossa saa linja-autoa lukuun ottamatta olla ajoneuvon kyydissä ilman turvalaitetta – ei edes taksissa. Aivan kuten nykylaissa, tarvitsee alle 135 cm pituinen lapsi E-säännön mukaisen turvaistuimen henkilö-, paketti- ja kuorma-autolla matkustaessaan myös kesäkuusta 2020 eteenpäin, kun uusi tieliikennelaki tulee voimaan. Uusi laki selventää turvalaitteiden käyttöä ja poistaa suurimman osan poikkeuksista, joita vanhassa laissa on ollut. ”Selkein yksittäinen muutos on se, että alle 3-vuotiasta ei enää saa kuljettaa taksissa...

Lue lisää

Ennakoiva kuljettaja ottaa toiset huomioon​

Ennakointivelvoite vie turvallisen liikkumisen askeleen pidemmälle: Itsensä lisäksi tienkäyttäjää velvoitetaan ottamaan myös muut liikkujat huomioon. Kuva Nina Mönkkönen/Liikenneturva. Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 10 päivän päästä, 1.6.2020. Suurin osa arkisista liikennesäännöistä säilyy ennallaan, mutta joitain muutoksiakin tulee. Sääntöjen lisäksi myös lain periaatteet päivitettiin. Uutena periaatteena lakiin on kirjattu ennakointivelvollisuus. Liikenneturvan kysely kertoo, että tämä periaate koetaan tärkeäksi, mutta periaatteista haastavimmaksi noudattaa käytännössä. Ennakointiperiaate nostetaan esille myös Liikenneturvan somessa, jossa tarjoillaan 10 päivän lähtölaskenta uuteen lakiin. Liikenteessä ei jokaista mahdollista tilannetta pysty kontrolloimaan etukäteen asetetuilla säännöillä. Tieliikennelaissa onkin pykälien lisäksi periaatteita, jotka ohjaavat tienkäyttäjiä yleisemmällä tasolla. Liikenneturva selvitti suomalaisten tietämystä liikennesäännöistä kyselyllä kevättalvella 2020*. Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, miten tärkeiksi tieliikennelain yleiset...

Lue lisää

Uudet autot ja liikenne

Mennyt kevät on ollut haasteellinen autoliikkeille. Euroopan autotehtaat menivät kiinni pitkäksi aikaa ja tehtaiden uudelleen avaaminen kestää aikansa. Tämä tarkoitti sitä, että entisestään haasteellinen tilanne automyynnissä lisääntyi, kun uusien autojen tulo Suomeen lähes loppui. Vuoden 2020 alussa huhtikuun loppuun mennessä uusia autoja rekisteröitiin Suomessa 40 077 kappaletta ja määrä sisältää kaikki autot henkilöautoista linja-autoihin. Alkuvuoden kaikkien neljän kuukauden ajalta esimerkiksi henkilöautoja rekisteröitiin 11,8 % vähemmän kuin 2019, mutta jos otetaan pelkästään huhtikuu, niin henkilöautoja rekisteröitiin peräti 38,6 % vähemmän kuin vuosi sitten. Autokauppa murroksessa Samalla kun myyntimäärät ovat pienentyneet myös käytetyissä autoissa huhtikuussa yli 18 % niin autokauppa on samalla digitalisoitunut entisestään. Autoja ostetaan jopa näkemättä suoraan netissä. Autokaupalle on...

Lue lisää

Esittelyssä 1.6.2020 käyttöön tulevia uusia liikennemerkkejä

Suomen teillä voi alkaa näkyä uusia liikennemerkkejä 1.6.2020 lähtien, kun uusi tieliikennelaki astuu voimaan. Laskentatavasta riippuen uusia merkkejä otetaan käyttöön noin 50 kappaletta. Täysin uusia ovat esimerkiksi pyöräkadun, latauspaikan ja ajokaistojen yhdistymisen merkit, jotka myös sisältävät uusia liikennesääntöjä. Kuva: Pyöräkadun liikennemerkki. Pyöräkadulla autoilijan tulee sovittaa nopeutensa pyörien liikenteen mukaiseksi. Periaatteena on, että pyöräkadulla myös autot ajavat ajoradalla pyöräilijöiden tahtiin. Pyöräkatu on yleensä tavallinen jalkakäytävillä varustettu katu, jossa voi olla myös osoitettua pysäköintiä. Kuva: Latauspaikka. Lisäkilvellä osoitetaan sähkökäyttöisen ajoneuvon lataukseen tarkoitettu paikka. Kuva: Ajokaistojen yhdistyminen. Vetoketjuperiaatteessa kahden kaistan yhdistyessä molempia kaistoja ajetaan niiden loppuun ja siirrytään kaistojen yhtymäkohdassa jatkuvalle kaistalle vuoron perään. Merkkiä voi käyttää vain kahden kaistan yhdistyessä yhdeksi. Merkkiä...

Lue lisää

Ajoneuvojen katsastusaikaväleihin muutoksia

Yksityiskäytössä olevien yli 40-vuotta vanhojen autojen ja nelipyörien katsastusaikaväli on jatkossa 2 vuotta. Lisäksi museoajoneuvoille otetaan käyttöön yksityiskäytössä yhtenäinen 4 vuoden ja luvanvaraisessa henkilö- tai tavaraliikenteessä yhden vuoden rullaava katsastusaikaväli. Katsastusaikavälimuutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun ajoneuvo seuraavan kerran katsastetaan nykyisten säädösten mukaisesti. Yli 40-vuotta vanha ajoneuvo saa tänä vuonna pidemmän katsastusvälin 14.5.2020 tai sen jälkeen hyväksytystä katsastuksesta, jos sen käyttöönottovuosi on 1979 tai aiempi eikä ajoneuvoa ole merkitty käytettäväksi luvanvaraiseen henkilö- tai tavaraliikenteeseen. Kaikki luvanvaraisessa henkilö- tai tavaraliikenteessä olevat museoajoneuvot, O2-luokan perävaunuja lukuun ottamatta, on jatkossa katsastettava kerran vuodessa. Aiemmin esimerkiksi museotaksit tuli katsastaa kesäkuun loppuun mennessä kahden tai neljän vuoden välein riippuen käyttöönottovuodesta. O2-luokan perävaunut katsastetaan edelleen kahden...

Lue lisää

Yhdeksän kymmenestä pitää tärkeänä noudattaa tietyömaiden nopeusrajoituksia

Teiden varsilla urakoivia ihmisiä on kunnioitettava noudattamalla tietyömaiden opasteita ja liikennemerkkejä. Kuva: Ville-Veikko Heinonen/Liikenneturva Tietyömaan merkit varoittavat kuljettajaa poikkeavien olosuhteiden lähestymisestä. Liikenneturva muistuttaa, että tietyömaiden liikennemerkkejä ja opasteita on noudatettava. Alhaisemmille nopeusrajoituksille on syynsä. Yhdeksän kymmenestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta pitääkin tärkeänä noudattaa tietyömaiden nopeusrajoituksia. Kesä on tietöiden sesonkiaikaa, ja niitä tehdään taas runsaasti ympäri Suomen niin maanteillä kuin kaupungeissakin. Varsinkin päällystystöitä tehdään tänä kesänä huomattavasti viime vuosia enemmän. Teiden varsilla urakoivia ihmisiä on kunnioitettava noudattamalla tietyömaiden opasteita ja liikennemerkkejä. Valitettavasti toisinaan kuitenkin näkee, ettei esimerkiksi alennettuihin nopeusrajoituksiin kiinnitetä riittävästi huomiota. ”Opasteille ja rajoituksille on syynsä, kyse ei koskaan ole kiusanteosta. Rajoitusten noudattamatta jättäminen tekee tiet vähemmän turvallisiksi meille kaikille. Kyse...

Lue lisää

Vilkastuvat koulutiet vaativat aikuisten valpastumista

Automatka lasten kanssa taittuu leikiten

Olennaista on, että lapsen ei tarvitse pelätä liikenteessä kulkemista arvaamattomien aikuisten takia. Kuva Nina Mönkkönen/Liikenneturva. Peruskoulujen lähiopetus kaikilla vuosiluokilla on alkamassa taas parin kuukauden tauon jälkeen. Liikenneturva ja Vanhempainliitto muistuttavat, että se tarkoittaa myös kouluteiden vilkastumista. Aikuisten vastuulla on pitää koulutiet turvallisina kulkemalla liikennesääntöjen mukaan ja noudattamalla nopeusrajoituksia. Vanhempien tehtävänä on näyttää lapsilleen turvallisen liikkujan esimerkkiä – ja kysyä aika ajoin myös koulumatkan sujumisesta. Liikenneturvan kyselyyn* vastanneista autoilevista 65 prosenttia kertoo, että kiireessä säännöt ja turvallisuus joskus unohtuvat liikenteessä. Jos apukuskina on kiire, voi se johtaa turvattomiin valintoihin: keltaisilla valoilla kiihdyttämiseen jarruttamisen sijasta, nopeusrajoitusten noudattamatta jättämiseen ja puutteelliseen havainnointiin. ”Olennaista on, että lapsen ei tarvitse pelätä liikenteessä kulkemista arvaamattomien aikuisten...

Lue lisää

Matkalle mukaan Garmin® Vieo™ matkailuauton tietoviihdejärjestelmä

Garmin esitteli uudet Vieo RV 752-, Vieo RV 852- ja Vieo RV 1052 -laitteet, jotka muodostavat matkailuautoihin tarkoitetun täysin integroidun tietoviihdejärjestelmän. 7, 8 tai 10 tuuman kannettavalla kosketusnäytöllä saatavissa olevassa Vieo -tuotesarjassa yhdistyvät matkailuauto­käyttöön suunnatut Garmin -navigointitoiminnot, korkeatasoinen FUSION® -äänentoisto-/viihde­laitejärjestelmä ja valinnainen EmpirBus™-teknologia, jolla hallitaan ja valvotaan matkailuauto­järjestelmiä. Tien päällä uusi Vieo RV 52 Stereo Dock -telakka toimii täysin integroidun matkailuautojen tietoviihdejärjestelmän kotiasemana, joka antaa virtaa näyttöön. Telakka on yhteensopiva kaikkien Vieo -sarjaan kuuluvien kannettavien kosketusnäyttöjen kanssa. Niin lyhyillä viikonloppureissuilla kuin pitkillä lomamatkoillakin asiakkaat saavat kaiken ilon irti matkustamisesta Vieo -matkailuauton tietoviihdejärjestelmän korkealuokkaisten teknisten ominaisuuksien ja erinomaisten navigointitoimintojen ansiosta. Koska matkailuautokäyttöön tarkoitetut navigointitoiminnot, viihdelaitejärjestelmä, valinnainen ajoneuvon järjestelmähallinta ja kameranäyttöominaisuudet löytyvät...

Lue lisää

Moottoripyörien ja mopojen myynti jopa kasvussa koronarajoitusten keskellä

Koronarajoitusten aiheuttama kulutuslama ei ole osunut moottoripyörien tai mopojen myyntiin. Alkuvuoden kumulatiiviset myyntiluvut ovat moottoripyörien osalta lähes ennallaan (laskua vain 0,6 %) ja mopojen osalta luvut ovat reilusti kasvaneet verrattuna vuoden takaiseen: mopojen myynti on noussut 20 prosenttia ja mopoautojen myynti liki kymmenkertaistunut. Kun koronarajoitukset sulkivat ihmiset koteihinsa, kulutuksen selkeä lasku näkyi erityisesti erityistavarakaupassa. Vaatekaupat tyhjenivät ja fyysisten kontaktien rajoitukset pudottivat palveluiden, kuten ravintola- ja matkailualan liikevaihtoja yli 80 prosenttia, aiheuttaen jopa konkursseja. Kestokulutushyödykkeistä autoala romahti kevään aikana 40 prosenttia ja uusien autotilausten pudotus on ollut jopa 60 prosentin luokkaa. Tässä kontekstissa kaksipyöräisten vakaa tilanne näyttäytyy valoisana. Ihmisillä on aikaa ja silti varallisuutta, joka käytetään nyt kotiin ja ”yksinäiseen” tekemiseen....

Lue lisää