Myös vasemmalle pysäköidessä on toimittava sääntöjen mukaan

Laki sallii nyt pysäköinnin ja pysäyttämisen myös vasemmalle puolelle tietä taajamien kaksisuuntaisilla teillä. Vasemmalle voi pysäköidä ainoastaan silloin, kun se ei vaaranna eikä haittaa muita tienkäyttäjiä. Kuva: Jussi Kaakinen/Liikenneturva Uuden tieliikennelain sallima vasemmalle puolelle pysäköinti taajamien kaksisuuntaisilla teillä voi helpottaa parkkipaikan löytymistä. Liikenneturva muistuttaa, että myös vasemmalle pysäköidessä on noudatettava yleisiä pysäköintisääntöjä ja pysäköintiin liittyviä liikennemerkkejä. Mahdollisuutta kannattaa hyödyntää harkiten. Kesäkuun alussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki toi muutoksen myös pysäköintiin. Laki sallii nyt pysäköinnin ja pysäyttämisen myös vasemmalle puolelle tietä taajamien kaksisuuntaisilla teillä. Vasemmalle voi pysäköidä ainoastaan silloin, kun se ei vaaranna eikä haittaa muita tienkäyttäjiä. Mahdollista sulkuviivaa ei saa tässäkään tapauksessa ylittää. Lisäksi on muistettava myös muut pysäköintiin liittyvät...

Lue lisää

Piha- ja kävelykatujen sääntötuntemuksessa aukkoja – huomioi myös uusi pyöräkatu

Pyöräkatu on kokonaan uusi katutyyppi, jossa kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla. Kuva: Jussi Kaakinen/Liikenneturva Piha- ja kävelykaduilla ajoneuvolla ajettaessa on annettava jalankulkijalle esteetön kulku, eikä nopeus saa ylittää 20 km/h. Liikenneturvan kysely osoittaa, että suomalaisten sääntötuntemuksessa piha- ja kävelykatujen osalta on vielä parantamisen varaa. Uuden tieliikennelain myötä saatiin myös kokonaan uusi katutyyppi, pyöräkatu. Liikenneturvan kysely* osoittaa, että suomalaisten tietämyksessä piha- ja kävelykatujen säännöistä on vielä parantamisen varaa. Yhdeksän kymmenestä (91 %) vastaajasta oli selvillä siitä, että kävelykatu on tarkoitettu ensisijaisesti jalankulkijoille ja yli kaksi kolmesta (70 %) siitä, että muiden tienkäyttäjien on siellä annettava jalankulkijoille esteetön kulku. Kuitenkin vain joka kuudes (17 %) tiesi, että kävelykadulla pyöräilykin on sallittua. Tulokseen voi vaikuttaa...

Lue lisää

Pyörätien jatke – mikä muuttuu uuden tieliikennelain myötä?

Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen pyöräilijän tienylityspaikka on korjattava joko osoittamalla ajoradan liikenteelle väistämisvelvollisuus liikennemerkillä tai muuttamalla ajoratamaalaukset suojatiemerkinnöiksi. Kuvitukset Jussi Kaakinen/Liikenneturva. Uusi, 1.6. voimaan tullut tieliikennelaki tuo muutoksia pyörätien jatkeen merkintöihin. Varsinaiset väistämissäännöt pysyvät kuitenkin ennallaan. Kahden vuoden siirtymäaika pyörätien jatkeen merkitsemiseen uuden lain mukaisesti tarkoittaa, että vielä hetkeen eivät tiemerkinnät ole ajan tasalla. Liikenneturva korostaa, että tiemerkintöjen sijaan huomio kannattaa suunnata liikennemerkkeihin ja liikennetilanteeseen kokonaisuutena. Kun pyöräilijä tulee pyörätieltä ajoradalle, mahdollinen ajoradan ylityspaikka voi näkyä usealla eri tavalla. Käytössä voi olla tiemerkinnöin merkitty pyörätien jatke, pelkät suojatiemerkinnät tai sitten ajorata voi olla ilman merkintöjä. Uuden lain myötä pyörätien jatke merkitään tiemerkinnöillä vain, jos ajorataa ajaville on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä. Näitä merkkejä ovat: väistämisvelvollisuus risteyksessä (kärkikolmio)...

Lue lisää

Uusi liikennemerkkejä tulossa käyttöön 1.6.2020 alkaen

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020 ja sen myötä Suomessa otetaan käyttöön noin viisikymmentä uutta liikennemerkkiä. Myös useiden vanhojen merkkien ulkoasua päivitetään ja tiemerkintöihin tulee muutoksia. Kesäkuusta lähtien Suomen teillä voi näkyä uudenlaisia liikennemerkkejä. Syynä tähän on uusi tieliikennelaki. Muutoksen tarkoituksena on parantaa merkkien selkeyttä ja näkyvyyttä. Uudistetut ja uudet merkit vastaavat myös paremmin nykyisen liikenteen tarpeisiin. Kokonaan uusia merkkejä tulee käyttöön noin 50 kappaletta. Näihin lukeutuvat muun muassa seuraavat liikennemerkit: kauriseläinvaroitus,ajokaistojen yhdistyminen eli ns. vetoketjuperiaate,jalankulun, pyöräilyn ja mopoilun kielto japyöräkaista Kuva: Uusia liikennemerkkejä. Vasemmalta ylhäältä katsoen: Kauriseläinvaroitus, ajokaistojen yhdistyminen, jalankulku ja polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty sekä pyöräkaista. Tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Jukka Hopeavuori Väylästä uskoo, että kokonaan uusia merkkejä näkyy...

Lue lisää