Lääkärit toivovat lisää tietoa ajoterveyden arviointiin

Jokaisen kuljettajan on tarkkailtava omaa ajokuntoaan. Liikenneturvan itsearviointioppaan avulla voi havainnoida normaaleja ikääntymiseen kuuluvia muutoksia omassa ajamisessa ja lisäksi tarvetta hakeutua lääkäriin. Kuva: Aleksi Makkonen / Liikenneturva Erilaiset sairaudet ja lääkitykset voivat vaikuttaa kuljettajan ajokykyyn. Liikenneturvan ja Suomen Liikennelääketieteen Yhdistyksen (SLLY) lääkäreille tekemän kyselyn mukaan lääkärit ovat kiinnostuneita ajoterveyteen liittyvistä asioista, mutta ajoterveyden arviointiin tarvitaan myös lisää tietoa ja koulutusta. Jokaisen kuljettajan vastuulla on myös tarkkailla omaa ajokuntoaan. Apuna voi käyttää Liikenneturvan itsearviointiopasta. Kuljettajalla on suurin vastuu ajokyvyssään tapahtuvien muutosten tarkkailussa. Lääkärin tehtävä taas on olennainen ajoterveyden arvioinnissa. Liikenneturva ja SLLY selvittivät kyselyssä lääkäreiden kokemuksia ajoterveyden arvioinnista. ”Ajoterveys vaikuttaa olennaisesti liikenneturvallisuuteen. Kyselyllä halusimme kartoittaa lääkäreiden kokemuksia ajoterveyden arvioinnista. Tavoitteena oli...

Lue lisää