Uusi ajokorttilaki muuttaa opetusta

Sunnuntaina voimaan astuva laki punnitsee autokoulujen kyvyn ja halun kilpailla markkinaehtoisesti opetuslupalaisten palveluissa. Pakollisten kurssien tarjonta ja hinnoittelu näyttää pian, kuinka uudistus toimii. Uudessa ajokorttilaissa annetaan enemmän painoarvoa osaamiselle kuin sille, missä ja miten asiat on opittu. Esimerkiksi teoriaopetuksessa on huomattavasti aiempaa enemmän joustoa. Joku oppii teorian helposti ja toiselta se vaatii enemmän ponnisteluja. Tämä haastaa myös palveluntarjoajia tarjoamaan ajokorttia suorittaville hyvin tehtyjä oppimateriaaleja itseopiskeluun verkossa, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen sanoo. Uutta on myös se, että opetuksen saa aloittaa jo oppilaan täyttäessä 16 vuotta. Se antaa mahdollisuuden pitkäaikaiselle oppimiselle varsinkin opetuslupaopetuksella. Nuori saa erinomaiset lähtökohdat turvalliselle autoilulle voidessaan valvotusti harjoitella ajamista kaikissa eri olosuhteissa ja liikenneympäristöissä jopa kahden vuoden ajan,...

Lue lisää