Liikenneturvan ennakkoarvion* mukaan kulunut vuosi on ollut tieliikenteessä ennätysturvallinen. Vuonna 2019 tieliikenteessä arvioidaan kuolleen 204 ihmistä. Tavoitteesta ollaan silti jäljessä. Liikenneturva pitää tärkeänä sitä, että tavoitteellinen liikenneturvallisuustyö saa entistä vahvemman tuen, kun valtakunnallisen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu käynnistyy 2020.

Liikenneturvan tekemän ennakkoarvion mukaan päättyvä vuosi oli tieliikenteessä ennätysturvallinen. Erityisesti marras- ja joulukuussa liikenteessä näyttäisi tapahtuneen poikkeuksellisen vähän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Oikean suuntaista kehitystä näkyy henkilöautossa matkustaneiden ja jalankulkijoiden kohdalla.

Henkilöautossa menehtyneiden määrä laski sekä edellisvuoteen että vuosien 2015-2017 keskiarvoon verrattuna. Tämä johtui pääasiassa nokkakolareiden ja ulosajoissa menehtyneiden määrään vähenemisestä. Kuolleiden jalankulkijoiden määrä laski vuonna 2019 sekä edellisvuoteen että vuosien 2015-2017 keskiarvoon verrattuna.

Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen muistuttaa, että ennakkotiedot tulevat tarkentumaan. Ennakkotietoihin tulee aina niin kutsuttua jälkikertymää, joten lopullinen tilastoluku selviää vasta runsaan vuoden viiveellä.

”Näyttää siltä, että turvallisuustaso on parantunut edellisvuoteen verrattuna, ja tästä voi tulla ennätysvuosi. Viimeisten tietojen mukaan liikenteessä kuolleiden määrä on tänä vuonna 15 ihmistä pienempi kuin viime vuoden lopussa. Myös loukkaantuneiden määrässä on oikea suunta. Tammi-marraskuussa loukkaantuneita oli seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän”, Valtonen tiivistää.

Liikenneturvallisuusstrategia tukee tavoitteellista työtä

Vaikka kulunut vuosi lähestyykin ennätysturvallista, Suomi on edelleen selkeästi jäljessä tieliikenteen turvallisuustavoitteestaan. Tavoitteeksi on määritelty kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden määrän puolittaminen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Tällä hetkellä on lähestulkoon selvää, ettei tavoitteeseen päästä. Suomi on myös tuoreeltaan sitoutunut Euroopan unionin liikenneturvallisuuden nollas­kenaarioon (nolla liikennekuolemaa vuoteen 2050 mennessä) ja käynnistänyt valtakunnallisen liikenneturvallisuusstrategian laatimistyön.

”Tervetullut uutinen on, että nykyisessä hallitusohjelmassa on sitouduttu liikenneturvallisuustavoitteeseen ja työ valtakunnallisen liikenneturvallisuusstrategian laatimiseksi on käynnistytty. Yhteiskunnan eri sektoreita läpäisevä strategia kokoaa yhteen eri toimijat, auttaa kohdentamaan toimenpiteet oikeisiin paikkoihin ja määrittelee vastuut selkeästi, jotta jokainen tekee työtä samojen tavoitteiden eteen. Valtakunnallinen suunnitelma antaa selkänojaa myös paikalliseen liikenneturvallisuustyöhön”, Valtonen iloitsee.