Lähes 40 000 yli 7-vuotiasta satunnaisesti valittua Helsingin seudun asukasta saa 27.8.–23.11.2018 välisenä aikana kutsukirjeen Liikkumistutkimukseen, joka selvittää asukkaiden liikkumistottumuksia. Tutkimukseen kannattaa ehdottomasti vastata, sillä sen avulla saadaan tärkeää tietoa liikennettä koskevien päätösten ja suunnitelmien pohjaksi.

Helsingin seudun asukkaiden liikkumista tutkitaan syksyllä laajasti

Liikenteen suunnittelun ja liikennepoliittisten päätösten pohjaksi tarvitaan kattavaa ja tutkittua tietoa. Ihmisten liikkumistottumuksista ja liikkumisen syistä ei saada kokonaiskuvaa millään muulla tavalla selville kuin laajalla otantatutkimuksella, tutkimusryhmän päällikkö Marko Vihervuori HSL:stä sanoo.

Tutkimuksella kerätään tietoa kaikenikäisten ja kaikenlaisia liikennevälineitä käyttävien asukkaiden liikkumisesta. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kaikki kutsun saaneet vastaavat kyselyyn, liikkuivatpa he omalla autolla, julkisilla, pyörällä, kävellen tai eivät ehkä minnekään.

Liikkumistutkimuksen tekevät yhteistyössä Helsingin seudun liikenne (HSL) ja Helsingin seudun kunnat. Tutkimuskunnat ovat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

Tutkimukseen voi vastata vain kutsun saanut

Kyselyyn vastataan pääsääntöisesti netissä, mutta yli 70-vuotiaille tehdään puhelinhaastattelu. Kutsuja saavat myös yli 7-vuotiaat lapset, jotka voivat vastata itsenäisesti tai vanhemman avustuksella. Yleisten liikkumistottumisten lisäksi kyselyssä pyydetään täyttämään matkapäiväkirja yhdestä ennalta valitusta päivästä.

Koska kyseessä on tilastollinen tutkimus, johon poimitaan satunnaisesti edustava joukko kuntalaisia, tutkimukseen voivat vastata vain kutsun saaneet. Kutsuja lähtee joka viikko elokuun lopusta marraskuulle saakka, joten joka viikko kutsukirje kolahtaa uusien vastaajien postiluukusta.

Tutkimuksen tuloksista ovat kiinnostuneita laajasti kuntien päättäjät, media, tutkijat sekä liikenne- ja kaupunkisuunnittelun ammattilaiset.

Vastaamalla voi vaikuttaa sekä omien että muiden saman tyyppisesti liikkuvien tarpeiden huomioon ottamiseen liikenteen suunnittelussa. Lisäksi osallistujien kesken arvotaan 3 kpl 500 euron lahjakortteja päivittäistavarakauppoihin, Vihervuori sanoo.