Hevostraileri tai hevoskuljetusauto ohitetaan huolettomammin kuin ratsukko tai hevoskärryt, selviää Liikenneturvan kyselyssä. Liikenneturva muistuttaa, että myös hevoskuljetusautoa ohitettaessa reilut turvavälit ovat tarpeen. Näin ehkäistään sitä, ettei hevosta kuljettava joudu tekemään äkkijarrutuksia ohitustilanteessa.

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kuljettajista lähes joka kymmenes pyrki pääsemään hevosia kuljettavista ajoneuvoista mahdollisimman pikaisesti ohi, koska koki sen hidastavan omaa matkantekoaan. Lisäksi joka neljäs kyselyyn vastanneista suhtautui hevoskuljetusajoneuvoon samalla lailla kuin muihinkin ajoneuvoihin, eikä siis ottanut sitä mitenkään erityisemmin huomioon. Kaksi kolmesta kuljettajasta otti hevosia kuljettavan ajoneuvon huomioon pitämällä ohitettaessa siihen tavanomaista pitemmän turvavälin.

Kun hevoset tulivat liikenteessä vastaan ratsastajan tai ohjastajan kanssa, huomioitiin nämä paremmin kuin kuljetusajoneuvot. Kuljettajista 84 prosenttia kertoi ohittavansa ratsukot hiljaisella nopeudella, kunnon turvavälillä ja nostavansa nopeutta vasta reilusti ohituksen jälkeen.

”Hevosia kuljettaviin ajoneuvoihin ei suhtauduta yhtä suurella varovaisuudella kuin ratsukoihin tai hevoskärryihin, ja mielestäni on huolestuttavaa se, että joka kolmas autonkuljettaja ei huomioi hevosta kuljettavaa ajoneuvoa mitenkään erityisesti – tai kokee sen jopa merkkinä ohittamiseen”, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen.

Turvaväli – olkoonkin nyt vaikka turpaväli – on erityisen tarpeellinen joka suuntaan, sillä pakoeläimenä hevonen reagoi kyydissä olleessaankin muun liikenteen ääniin ja nopeuden muutoksiin. Jos kyydissä on hevosia, kuljettajat ajavat pääsääntöisesti rauhallisesti ja välttävät kiihdytyksiä tai kovia jarrutuksia.

”Hyvä turvaväli on tarpeen aina liikuttaessa, mutta hevosia kuljettavalle se on erityisen tärkeä. Hevonen on kyydissä vain ohuen riimun narun varassa, eikä sillä ole turvavyötä tai turvavarusteita”, Taskinen muistuttaa.

Hevoskuljetusajoneuvo ohitetaan huolettomammin kuin ratsukko

Turvaväli on tarpeen joka suuntaan

Hevoskuljetusautoa ohitettaessa on pidettävä reilut marginaalit myös omalle kaistalle palatessa, ettei hevoskuljetusauto ei joudu jarruttamaan ohitustilanteessa. Ohittajan on ennen ohitukseen ryhtymistä varmistettava riittävä tila ohitukselle. Moottoriteiden rampeilla tämä näkyy siinä, että hevosia kuljettavat ajoneuvot liittyvät usein muun liikenteen virtaan muita hitaammin.

Hevostrailerin kuljettajat eivät halua olla tientukkoja, vaan ajavat arvokuljetukseen sopivalla arvokkuudella ja pyrkivät parhaansa mukaan ennakoimaan. He myös hiljentävät risteyksissä, jotta hevosen tasapaino säilyy kyydissä, Taskinen sanoo. Muu liikenne tunnistaa hevostrailerin tai hevosauton erillisestä Hevosia-tarrasta.

Kun näet hevosajoneuvon liikenteessä

  • Jätä hevostraileriin tai hevostenkuljetusautoon tavanomaista pitempi turvaväli.
  • Varmistu, että sinulla on varmasti tilaa turvalliselle ohitukselle.
  • Ohita hevosia kuljettava ajoneuvo riittävän kaukaa.
  • Ota huomioon risteyksissä hevostrailerin pituus, ja hiljennä tarvittaessa.
  • Älä vilkuttele valoja tai anna äänimerkkejä.

*Suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä selvitettiin kyselytutkimuksella joulukuussa 2017. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy. Vastanneita oli yhteensä 1530 henkilöä, joista autoilijoita oli 1212 eli 79 prosenttia.