Maanantaina 21.1.2019 tulee voimaan lakimuutokset, jotka mahdollistavat nykyistä pidemmät eli niin sanonut HCT-rekat yleiseen liikenteeseen. Jatkossa ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu pituus kasvaa nykyisestä 25,25 metristä 34,50 metriin ja suurin sallittu massa säilyy 76 tonnissa.

Jättirekat yleiseen liikenteeseen 21.1. alkaen - Lahden seudulla tehty uraauurtavaa työtä

Tähän asti HCT-rekat ovat liikkuneet poikkeusluvilla määrätyillä reiteillä, mutta jatkossa pidemmät rekat ovat osa normaalia liikennettä koko tieverkostossa. Tavalliselle autoilijalle muutos näkyy maanteillä rekkojen määrän vähentymisenä ja niiden pituuden kasvuna yleisten rahtiyhdistelmien osalta.

Speed Oy ja LADEC tehneet uraauurtavaa työtä

Marraskuussa 2013 käynnistyi Suomessa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävä konttiliikenteen ekorekkakokeilu. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myönsi tuolloin Suomen ensimmäisen kokeiluluvan Speed Oy:n yhdelle suurikapasiteettiselle moduuliyhdistelmälle. Liikennöinti käynnistyi reitillä Vuosaaren satama – Lahti – Vuosaaren satama.

Jo tuolloin kokeiluvaiheessa visioitiin ja nähtiin tärkeänä, että ympäristö kuormittuu vähemmän ja kuljetustehokkuus nousee, mikä kasvattaa osaltaan myös elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Kehitystyö lähti 2010-luvun alkupuolella liikkeelle siitä, että EU:n reuna-alueiden logistista kilpailukykyä haluttiin tehostaa ja samalla vähentää C02-päästöjä. Lahden Seudun Kehitys LADEC on ollut koordinoimassa EU-rahoitteisia hankkeita, joilla ensimmäiset kokeiluluvat ja pilotointi mahdollistettiin.

– On hienoa, että nyt saadaan tuloksia pitkään tehdystä työstä kuljetustehokkuuden lisäämiseksi sekä ympäristön kuormituksen pienentämiseksi. Lahden seudun logistiset vahvuudet ovat erinomaiset ja valmistuva VT12 tulee entisestään korostamaan Lahden seudun logistisia etuja, toteaa LADECin toimitusjohtaja Jukka Rantanen lakimuutoksesta.

Traficomin 15.1. julkaistussa tiedotteessa todetaan, että uusissa yli 30-metrisissä yhdistelmissä on keskimäärin kolmannes enemmän hyötykuormaa, jolloin tarvitaan neljännes vähemmän rekkoja pitkän matkan rahtiin. Muutosten on arvioitu vähentävän kuorma-autoliikenteen polttoaineenkulutusta, päästöjä ja henkilöstökuluja, koska kaluston kuormatila voidaan uusilla mitoilla hyödyntää aiempaa paremmin. Mittojen kasvattamisesta uskotaan olevan merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä sekä elintarvikekuljetuksissa.

– Uudet vaihtoehdot kaluston mitoituksessa parantavat kuljetusyrityksen mahdollisuuksia valita aina kuljetukseen parhaiten sopiva kalusto. Tämä nostaa täyttöastetta, laskee polttoaineen kulutusta ja vähentää CO₂ -päästöjä jopa 40%. Pidempien, kaksi 40’ merikonttia samanaikaisesti kuljettavien yhdistelmien muodostaminen pelkästään vanhoista ajoneuvoista ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole mahdollista. Isoja investointeja tarvitaan vielä, tiivistää Speed Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Vallas lain vaikutuksia kuljetusyrittäjälle.