Lähivuosina markkinoille on tulossa yhä enemmän uusia kaasu- ja sähköautomalleja. Kuluttajien valtavirta ei kuitenkaan osta hyviäkään autoja, ellei tankkaus- ja latauspaikkoja saada tuntuvasti lisää.

”Uusia kaasuautomalleja on tulossa lisää markkinoille. Jo nyt niiden hinta on parhaimmillaan jopa alempi kuin vastaavassa bensiiniversiossa”, sanoo johtava tutkija Juhani Laurikko Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä.

Laurikon näkemys perustuu selvitystyöhön, jota hän on tehnyt valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan ”Sähkö- ja kaasuautojen kustannustehokkaat edistämistoimet – GASELLI” -hankkeessa. ” Jos vuosien 2016–2018 myyntikehitys jatkuu samansuuntaisena, on realistista saavuttaa 50 000 kaasuauton kanta vuoteen 2030 mennessä, jos vain tankkausasemia saadaan riittävästi”, Laurikko toteaa.

Kaasuautoille asetettu tavoite, 50 000 autoa vuoteen 2030 mennessä, vaikuttaa saavutettavalta. On kuitenkin todennäköistä, että melko suuri osa näistä on käytettyjä autoja. Tämä tarkoittaa, että niiden vaikutus autokannassa jää lyhyemmäksi kuin uutena ensirekisteröidyillä autoilla. Nykyisin markkinoilla oleva kaasuautovalikoima on kohtalaisen hyvä etenkin eri korimallien suhteen, mutta valikoimasta puuttuvat suurikokoiset autot. Markkina on selkeästi saksalaisten konsernien hallitsema, eli esimerkiksi japanilaiset tai korealaiset kaasuautot puuttuvat kokonaan vaihtoehdoista. Oletettavaa onkin, että markkinan puutteita paikataan käytettyjen autojen tuonnilla etenkin Saksasta ja Ruotsista.

Ladattavat hybridit suosikkeina

Tuoreen väliraportin mukaan myös sähköautomarkkinoille on tulossa runsaasti uusia malleja. Ladattavien hybridien nykyinen mallivalikoima on jo hyvin Suomen markkinoille sopiva, mutta myös sähköautotarjonta on kasvamassa. Täyssähköautojen kuten myös ladattavien hybridien sähköinen toimintamatka on kasvamassa.  Sähköautojen hinnat ovat myös jonkin verran laskemassa, tai samalla hinnalla saa isomman akuston.

”Sähköautojen myyntikehityksen valossa 250 000 sähköauton tavoitteen saavuttaminen on mahdollista, joskin suurin osa näistä on tämän hetken tilanteen pohjalta arvioituna ladattavia hybridejä. Täyssähköautojen kysyntä alkaa kiihtyä, kunhan autojen valikoima kasvaa ja hinnat tulevat alaspäin, ja latauspisteiden rakentamisesta tulee arkipäivää etenkin taloyhtiöissä”, muistuttaa VTT:n vanhempi tutkija Marko Paakkinen.

Sähköautojen myynnin kehitys näyttää tilastojen ja IEA:n ennusteen pohjalta tarkasteltuna johtavan nykyisen 250 000 auton tavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Tämän hetken ennusteen perusteella valtaosa sähköautoista olisi kuitenkin ladattavia hybridejä, ja täyssähköautojen määrä jäisi noin viidesosaan koko sähköautokannasta. Täyssähköautojen myyntiä rajoittavat tällä hetkellä rajallinen autovalikoima, korkeat hankintahinnat, sekä autojen saatavuus. Myynnin kasvu on tällä hetkellä vielä selkeästi maltillisempaa kuin ladattavilla hybrideillä. Täyssähköautojen myynnin arvioidaan kiihtyvän autovalikoiman laajentuessa ja hintojen laskiessa, viimeistään vuosien 2022–2025 paikkeilla.

Useimmilla autonvalmistajilla on sähköautostrategia, joka tähtää melko laajaan sähköautovalikoimaan vuoteen 2025 mennessä. Useiden markkina-analyytikoiden arviot ennustavat sähköautojen hankintahinnan saavuttavan vastaavien polttomoottoriautojen tason myös tuohon samaan vuoteen mennessä. Oletettavaa on, että vuoden 2025 jälkeen suuremmat tukitoimet eivät ole enää tarpeen, mutta siihen saakka on syytä varautua sähköautojen tukeen jossakin muodossa.

Pullonkaulana lataus- ja tankkausinfra

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi hiilidioksidipäästöt on saatava pienemmiksi, ja erityisesti liikenteen päästöjen vähentämisessä riittää työtä. Uusiutuviin energianlähteisiin perustuvia käyttövoimia todella tarvitaan liikenteeseen. Vaikka uusien käyttövoimien ajoneuvoja tulee markkinoille entistä enemmän, tankkaus- ja latauspisteiden liian vähäinen määrä voi rajoittaa suosion kasvua.

”Ajoneuvojen uudet käyttövoimat tarvitsevat oman lataus- ja tankkausinfrastruktuurinsa. Kaasuautoille tarvitaan lisää tankkausasemia ja sähköautoille on saatava rakennettua riittävästi sekä julkisia että erityisesti yksityisiä latauspisteitä”, painottaa johtava asiantuntija Vesa Peltola Motivasta.

Sähköajoneuvojen latausinfraan on mahdollista hakea valtionavustusta. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Avustuksen myöntämisen ehdot ja hakuohje ovat ARA:n verkkosivuilla. Avustus on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista (sis. alv), kuitenkin enintään 90 000 euroa.

 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan ”Sähkö- ja kaasuautojen kustannustehokkaat edistämistoimet – GASELLI” toisessa väliraportissa kartoitetaan sähkö- ja kaasuautojen markkinanäkymiä etenkin Suomessa, verrokkina muut Pohjoismaat ja eräät muut Euroopan maat. Tuloksissa esitetään analyysit eri autotyyppien markkinatilanteesta ja oletettavissa olevasta kehityksestä. Tuloksia verrataan sähköautojen osalta IEA:n julkaisemaan Nordic EV Outlook 2018-raporttiin. GASELLI-hankkeen toteuttavat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Kiinteistöliitto ja Motiva Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoittamana.

Hankkeen raportit julkaistaan pian VTT:n tutkimustietoportaalissa.

 

 

Lisätietoja:

Kuuntele aiheeseen liittyvä podcast-keskustelu