Suomalaiset ovat kiinnostuneita lääkkeiden vaikutuksesta ajokykyynsä, ilmenee Liikenneturvan ja Suomen Liikennelääketieteen Yhdistyksen lääkäreille tekemästä kyselystä*. Ajoterveyteen liittyvät asiat kannattaakin ottaa puheeksi lääkärillä käydessä etenkin silloin, jos määrätään uutta lääkettä, tai lääkitystä muutetaan. Jokainen on itse vastuussa siitä, ettei aja ajamista haittaavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Lääkkeiden vaikutus omaan ajokuntoon usein huolenaiheena

Erilaiset lääkkeet voivat vaikuttaa ajokuntoon eri tavoin. Liikenneturvan aiemmat kyselyt** kertovat, että suuri osa suomalaisista myös tiedostaa tämän. Ainoastaan yksi kymmenestä kertoo, ettei pyri välttämään autoilua kolmiolääkkeen vaikutuksen alaisena. Vastanneista 44 % jättäisi aina ajamatta kolmiolääkkeen vaikutuksen alaisena, ja vajaa kolmasosa (30 %) välttää ajamista aina, ellei ole erityisen painavaa syytä lähteä ajamaan.

Neljä viidestä (79 %) pitää kolmiolääkkeen vaikutuksen alaisena ajamista myös vakavana tai erittäin vakavana liikennerikkomuksena. Lähes jokainen tuomitsee ajamisen silloin, jos lääkäri on kieltänyt ajamasta.

”Jokainen on vastuussa siitä, ettei aja haittaavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Oman ajokunnon heikentymistä ei välttämättä itse heti huomaa, joten uuden lääkityksen kanssa korostuu oman voinnin tarkkailu”, painottaa Liikenneturvan suunnittelija Mia Koski.

Lääkkeiden vaikutuksesta ajokykyyn kannattaa kysyä hoitavalta lääkäriltä

Kaksi viidestä (43 %) Liikenneturvan ja SLLY:n kyselyyn vastanneista lääkäreistä koki, että potilas on kiinnostunut lääkkeiden vaikutuksesta ajokuntoonsa.

”Keskushermostoon vaikuttavan lääkkeen vaikutus ajokykyyn tulee arvioida tapauskohtaisesti. Yksilöllinen kokonaisarvio sisältää ajokykyarvion lisäksi arvion lääkkeen hyödystä kuljettajan sairauden hoitoon. Hyvä sairauden hoito voi edellyttää väliaikaista ajamistaukoa. Harvinaisempia ovat tilanteet, jossa lääkkeen tai lääkkeiden yhteisvaikutus ei mahdollista turvallista ajamista.”, tähdentää Suomen Liikennelääketieteen Yhdistyksen puheenjohtaja, dosentti Alpo Vuorio.

Kyselyyn vastanneet lääkärit toivat esille tarpeen tiedottaa enemmän potilaille ajoterveyteen liittyvistä asioista. Lääkkeiden vaikutuksesta saa tietoa paitsi lääkkeen määränneeltä lääkäriltä, myös apteekin henkilökunnalta. Lääkkeen pakkausselosteessa olevat ohjeet kannattaa aina lukea ja sen lisäksi tarkkailla omia tuntemuksia suhteessa uuteen lääkkeeseen, koska vaikutukset ovat yksilöllisiä.

”Ajokykyä mahdollisesti heikentävien lääkkeiden pakkauksissa on punainen varoituskolmio. Tämä ei merkitse sitä, että tällainen lääke aina olennaisesti heikentäisi ajokykyä. Kolmiolääke voi päinvastoin oikein käytettynä parantaa ajokykyä. Kolmiolääkkeen vaikutuksesta kannattaa herkästi kuitenkin keskustella lääkärin kanssa, jos on epäselvyyttä sen vaikutuksesta omaan ajokykyyn ja asia ei selviä lääkkeen pakkausselostuksesta”, Vuorio muistuttaa.

Huomioi nämä, kun saat uutta lääkettä:

  • Kysy lääkäriltä lääkkeen mahdollisista vaikutuksista ajokuntoon. Muista kertoa myös jo käyttämistäsi lääkkeistä.
  • Huomaa, että sairautesi voi olla este turvalliselle ajamiselle, vaikka lääkitys ei sitä olisi.
  • Lue pakkausseloste huolellisesti läpi. Kysy tarvittaessa lisätietoja lääkäriltä tai apteekista.
  • Noudata lääkärin ja pakkausselosteen ohjeita ajamisesta.
  • Tunnustele omaa oloa lääkityksen alussa. Älä aja, jos koet itsesi tokkuraiseksi tai huonovointiseksi.
  • Keskustele lääkärin kanssa, jos lääke tai annostus ei ole mielestäsi sopiva. Älä muuta annostusta omin päin.
  • Laita tarvittaessa jatkuva muistutus lääkkeen ottamisesta esimerkiksi jääkaapin oveen tai matkapuhelimeen. Muista, että lääkkeen ottaminen voi olla edellytys turvalliselle ajamiselle.