Kuljettajan on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään suojatielle. Kuva Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

Koulujen alku tuo taas paljon lapsia ja nuoria liikenteeseen. Liikenneturva muistuttaa, että aikuiset ovat vastuussa lasten koulumatkan turvallisuudesta. Tarkkana on oltava etenkin suojateillä. Liikenneturvan kysely kertoo, että monella on edelleen epäselvyyksiä suojatiesäännöistä.

Laki on hyvin yksiselitteinen kuljettajan velvollisuudesta suojatien kohdalla. Kuljettajan on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään suojatielle. Liikenneturvan kyselyyn* vastanneista suomalaisista yhdeksän kymmenestä tiesi, että autoilijan tulee antaa tietä jalankulkijalle, joka on juuri menossa suojatielle. Yhdeksän prosenttia vastanneista koki, ettei tietä tule antaa, jos ei pysty turvallisesti pysähtymään.

“Nopeuden alentaminen on tehokas tapa parantaa suojateiden turvallisuutta. Alhaisempi ajonopeus antaa aikaa havainnoinnille ja reagoinnille. Jos kokee, ettei pysty turvallisesti pysähtymään, on nopeutta todennäköisesti liikaa. Mitä suurempi nopeus, sitä vähemmän aikaa kuljettajalla on havainnoida liikennetilannetta ja reagoida sen mahdollisiin muutoksiin, kuten tietä ylittävään jalankulkijaan tai liikennevaloihin”, summaa Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.

Kesällä Liikenneturvan kyselyyn** vastanneista kuljettajista lähes yhdeksän kymmenestä onkin vähintään toisinaan hiljentänyt nopeuttaan nopeusrajoitusta alemmaksi turvallisuuden takia koulun lähellä tai alueella, jossa on paljon suojateitä. Toisaalta joka viides on vähintään joskus ajanut liikennevalojen läpi, vaikka valot ovat vaihtuneet punaisiksi. Yli puolet on kiihdyttänyt keltaisen valon palaessa ehtiäkseen liikennevaloista läpi. Vain reilu neljännes ei ole koskaan ajanut punaista päin ja harvempi kuin joka kymmenes ei ole koskaan kiihdyttänyt keltaisilla.

“Se, millä tavalla me aikuiset käyttäydymme liikenteessä, välittyy myös lapsille. Paitsi että olemme esimerkkejä takapenkin tenaville, luomme ajokäyttäytymisellämme kuvaa liikenteen turvallisuudesta. Jos liikennevaloissa kiihdytetään jarrun painamisen sijasta, teemme liikenteestä turvattoman tuntuista”, Anteroinen toteaa.

Tunne säännöt ja ota toiset huomioon

Kuljettajien on oltava erityisen valppaana tilanteessa, jossa suojatie kulkee useampikaistaisen tien yli. Liikenneturvan kyselyssä 93 prosenttia vastanneista tiesi, että suojatien eteen pysähtyneen auton viereen tulee itsekin pysähtyä.

”Liikenneympäristöllä, turvatekniikalla ja lainsäädännöllä voidaan tehdä paljon, mutta ihmisten käyttäytyminen liikenteessä on yhä merkittävä syy liikenneonnettomuuksien takana. Siinä missä vanhemmat ja koulut tukevat lasten turvallista liikkumista kasvatuksen ja valistuksen keinoin, tiellä liikkujista erityisesti autoilijoilla on oma tärkeä roolinsa liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten noudattamisessa”, Anteroinen muistuttaa.