On hyvä muistaa, että mahdollisten liikenneonnettomuuksien ja niiden henkilövahinkojen hoidon vaatimat resurssit kuormittavat yhteiskuntaa näinä vaikeina aikoina entisestään. Kuva: Rodeo

Suurin sallittu nopeus ei läheskään aina ole sama asia kuin turvallinen ajonopeus. Myös moottoritiellä on tarpeen mukaan alennettava nopeutta riittävän alhaiseksi. Liikenneturvan kyselyn mukaan peräti kolmannes autoilijoista kuitenkin uskoo virheellisesti, että moottoritiellä ei saisi ajaa 80 km/h tai sen alle liikenteen sujuvuuden takia.

Turvallisen nopeuden valintaan vaikuttaa nopeusrajoituksen ohella moni muukin asia: esimerkiksi tien kunto, ajokeli, näkyvyys sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan ja saa sen pysäytettyä tarvittaessa huonoissakin olosuhteissa.

Tämä pätee myös moottoritiellä, jossa on muita teitä suuremmat nopeusrajoitukset. Turvallinen nopeus saattaa olla huomattavastikin alle rajoituksen. Liikenneturvan syksyllä 2019 toteuttamassa kyselyssä* lähes joka kolmas (31 %) autoilija oli kuitenkin siinä uskossa, että moottoritiellä ei liikenteen sujuvuuden takia saisi ajaa 80 kilometrin tuntinopeudella tai sen alle.

”Tämä ei siis pidä paikkaansa. On ensinnäkin tärkeää muistaa, että nopeusrajoitus on nimensä mukaisesti suurin sallittu nopeus, eikä se läheskään aina ole sama asia kuin turvallinen ajonopeus. Jos tilanne sitä vaatii, on nopeutta alennettava roimastikin, myös moottoritiellä. Liikenteen sujuvuudesta ei tarvitse erikseen huolehtia, kunhan kuljettajat ottavat olosuhteet huomioon ja ajavat ennakoiden”, huomauttaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Elias Ruutti.

”Eri asia on toki sitten se, että nykylain mukaan moottoritiellä ei saa kuljettaa ajoneuvoa, jonka suurin sallittu tai rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h. 1.6.2020 voimaan tulevassa uudessa tieliikennelaissa tuo raja on 70 km/h”, selventää Ruutti.

Turvallisesti tien päällä myös poikkeustilan aikana

Liikenneturva tiedotti viime viikolla saman kyselyn tuloksiin perustuen, että suomalaiset ovat ottaneet pienet nopeusrajoituksen ylitykset tavaksi. Nopeuden kasvaessa myös riskit lisääntyvät. Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilan aikana liikenne on hiljaisempaa, mutta liikennesäännöt ovat samat ja niitä on kunnioitettava kaikissa tilanteissa.

”Esimerkiksi juuri moottoritiet ovat tällä hetkellä huomattavasti normaalia rauhallisempia liikennemääriltään. Nopeusrajoitukset ovat kuitenkin edelleen voimassa, riittäviä turvavälejä pitää noudattaa eikä tarkkaavaisuuden saa antaa häiriintyä. Puhelinta kähmitään siis vasta määränpäässä, vaikka tie olisi kuinka tyhjä. Kun ajat, aja – silloin kun tien päälle on ylipäätään lähdettävä”, kehottaa Ruutti.

”Malttia toki tarvitaan tien päällä aina. Mutta etenkin nyt on hyvä muistaa, että mahdollisten liikenneonnettomuuksien ja niiden henkilövahinkojen hoidon vaatimat resurssit kuormittavat yhteiskuntaa näinä vaikeina aikoina entisestään. Pidetään liikenne turvallisena poikkeustilanteessakin”, Ruutti kannustaa.

*Liikenneturva selvitti suomalaisten liikennetietämystä ja -asenteita kyselytutkimuksella joulukuussa 2019. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1 000 henkilöä, joista autoilevia oli 79 prosenttia.