Viime aikoina esillä ollut nopeusrajoitettujen henkilöautojen markkinoille tulo viivästyy merkittävästi, jollei hautaudu kokonaan Euroopan Unionin päätöksentekoon. Hanke nopeusrajoitetuista henkilöautoista on kohdannut vastustusta, sillä sen pelätään heikentävän liikenneturvallisuutta.

Nuorten käyttöön suunniteltujen ”kevytautojen” mahdollinen markkinoille tulo siirtyy vuoden 2019 loppuun

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa tuoda lisää nopeusrajoitettuja henkilöautoja liikenteeseen. Ehdotuksen mukaan käyttöön otettaisiin 15-17-vuotiaille tarkoitettu uusi ajoneuvoryhmä, kevytautot. Käytännössä kyse olisi henkilöautoista, joita muunneltaisiin niin, että niiden nopeus olisi maksimissaan 45 kilometriä tunnissa.

Viime viikolla (14.6.) pidetyssä liikenne- ja viestintäministeriön sidosryhmätilaisuudessa osastonjohtaja Olli-Pekka Rantala ja johtava asiantuntija Erik Asplund ilmoittivat, että ”kevytautot” tulevat markkinoille aikaisintaan marraskuussa 2019.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan ”kevytautot” parantaisivat liikenneturvallisuutta, sillä ne korvaisivat osan mopoilusta, jonka riskit ovat suuremmat verrattuna ”kevytautoihin”. Esityksen mukaan liikenneturvallisuus ei paranisi verrattuna mopoautoihin. Esityksessä todetaan, että ”mikäli liikenneturvallisuutta arvioidaan nykyisellä mopoautojen riskitasolla, on vaikutus uhrien määrään melko neutraali”.

Esitys sai erittäin ristiriitaisen vastaanoton viime viikon tilaisuudessa, jossa oli läsnä merkittävä joukko alan sidosryhmiä. Tilaisuudessa esitettiin useita puheenvuoroja, joiden mukaan hallituksen esitys ei toteuta sille asetettua tavoitetta nuorten liikenneturvallisuuden parantamisesta. Hankkeen valmistelussa on törmätty useisiin teknisiin haasteisiin, kevyen liikenteen eli jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lisääntyvään turvattomuuteen sekä infrastruktuurin riittämättömyyteen ”kevytautojen” määrän räjähtäessä suhteessa nykyiseen mopoautomäärään.

Teknisen Kaupan Liiton asiamiehen Hannu Kyyhkysen mukaan lopullinen selvyys asiaan saadaan vasta tulevana syksynä EU:n tiedoksiantoprosessin (notifiointi) jälkeen. Hankkeen läpimenoa hankaloittaa se, että EU:n jäsenmaat ovat ilmaisseet jo vuosia sitten yhteisen tahtotilan ajoneuvo- ja ajokorttiluokkien harmonisoinnista, jonka mukaan uusien kansallisten ajoneuvoluokan perustaminen ei ole mahdollista.

”Kevytautot” eli nopeusrajoitetut henkilöautot olisivat T-luokan (traktori) ajoneuvoja, jotka on muunnettu henkilöautoista siten, että niiden nopeus on rajoitettu 45 kilometriin tunnissa. Kevytautoja saisi kuljettaa AM-kortilla, kuten mopoautojakin.

”Kevytautoksi” saisi muuttaa henkilöauton, joka on otettu käyttöön vuoden 2014 jälkeen. ”Kevytauto” saisi tulevaisuudessakin olla korkeintaan 10 vuoden ikäinen. ”Kevytauton” suurin sallittu omamassa olisi 1500 kg. Muutos edellyttäisi muutoskatsastusta.