Liikenneturva muistuttaa, että ajoneuvoa pysäköidessä on aina pidettävä huoli sekä omasta että muiden turvallisuudesta. Pysäköintiin liittyvistä asioista tulee Liikenneturvaankin paljon yleisökysymyksiä.

Pysäköinti on tuttua puuhaa jokaiselle autoilijalle. Joskus sopivaa paikkaa ei löydykään helposti, mutta sääntöjä on silti noudatettava. Parkkihalli on usein hyvä vaihtoehto, jos katujen varret ovat täynnä.

”Kuljettaja toki haluaisi saada auton pois käsistään, mutta sitä ei voi jättää miten sattuu. Esimerkiksi suojatien eteen, jalkakäytävälle tai pyörätielle ei saa pysäköidä. Pysäköidessä ja liikkeelle lähtiessä on aina toimittava niin, ettei oma tai muiden turvallisuus vaarannu”, tiivistää Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

”Kadun varteen pysäköidessä on myös muistettava varmistaa, että autosta poistuminen on turvallista. Ovea ei voi avata huolimattomasti esimerkiksi ohitse menevän pyöräilijän eteen. Niin sanottua hollantilaista otetta kannattaa kokeilla”, lisää Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka Savolainen.

Usein autoon on pysäköidessä asetettava näkyvälle paikalle eli useimmiten kojelaudalle pysäköintikiekko, joka kertoo saapumisajan. Ajaksi ruuvataan saapumisaikaa seuraava puolituntinen, eli esimerkiksi kello 8.40 laitetaan kiekko kello yhdeksän kohdalle.

”Jos epäilee, että vaikkapa kahden tunnin rajoitus ei riitä omaan pysäköintiin, kannattaa suosiolla etsiä toinen ja pidemmän ajan salliva paikka. Kiekkoa on muistettava käyttää sekä pysäköintirajoituksia noudattaa myös yksityisen pysäköinninvalvonnan alueilla. Nykyäänhän on monin paikoin mahdollisuus hyödyntää myös sähköisiä pysäköinti- ja kiekkopalveluja”, Heiskanen sanoo.

Pysäköinnin UKK – kiekon käyttö ja säännöt askarruttavat

Monissa pysäköintiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä suoraan kuntiin tai paikalliseen pysäköinninvalvontaan, mutta myös Liikenneturva saa paljon kysymyksiä liittyen pysäköintisääntöihin. Seuraavassa on kerrattu useimmin toistuvat kysymysten teemat vastauksineen.

Jos kadulla on pysäköinti sallittu klo 8-20 maksimissaan kahdeksi tunniksi ja saavun parkkiin klo 21, minkä ajan merkitsen kiekkoon saapumisajaksi?
Vastaus: Saapumisajaksi saa tässä tapauksessa merkitä seuraavan aamun kello 8.00.

Kadulla on suojatie ilman, että on risteävää katua. Mille etäisyydelle saa pysäköidä ennen suojatietä ja suojatien jälkeen?
Vastaus: Ennen suojatietä saa pysäköidä, kun etäisyyttä siihen on vähintään viisi metriä, mutta suojatien jälkeen saat pysäköidä heti. On hyvä huomata myös se, että viittä metriä lähemmäs risteävää tietä ei saa pysäköidä.

Kun pysäköintiaika alkaa loppua, kuljettaja käy siirtämässä autoa vaikkapa 5 cm ja ruuvaa kiekon uudelleen vastaamaan uuden sallitun ajan pysäköintiä. Onko tällainen tilanne sääntöjen sallimissa rajoissa?
Vastaus: Lähtökohtaisesti kiekkopaikkojen tarkoitus on toimia lyhytaikaisena asiointipysäköintipaikkana. Asetusta on joskus venytetty onnistuneesti ja joskus vähemmän onnistuneesti, mutta ota ennemmin muut huomioon ja etsi autollesi lähistöltä pitkäaikaispysäköintiin tarkoitettu paikka.

Kuuluuko pysäköintiruutuun peruuttavan väistää muuta liikennettä (takaa tulevat ajoneuvot, jotka pyrkivät ajamaan peruuttavan ajoneuvon takaa) vai kuuluuko takaa tulevan liikenteen väistää pysäköintiruutuun peruuttavaa autoa?
Vastaus: Ajoneuvoa saa tiellä siirtää sivuttaissuunnassa sekä kääntää ja peruuttaa vain, kun sen voi tehdä vaaratta ja muita tarpeettomasti estämättä. Käytännössä ajoradan kapeuden tai vastaantulevan liikenteen vuoksi kuitenkin muu liikenne joutuu usein pysähtymään jonon ensimmäisen tehdessä taskupysäköintiä.