Liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee mahdollistavansa yli 15-vuotiaiden ajamisen nopeusrajoitetuilla henkilöautoilla vuonna 2019. Kantar TNS:n Elfving Oy:lle ja Brandt Oy:lle toteuttaman tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista on huolissaan nopeusrajoitteisten henkilöautojen määrän merkittävästä kasvusta liikenteessä (78 %) sekä niiden vaikutuksista liikenteen sujuvuuteen (77 %) uudistuksen toteutuessa. 89% vastaajista näkee tarpeelliseksi selvittää uudistuksen vaikutuksia laajemmin ainakin jossain määrin ja yli puolet heistä ovat asiassa ehdottomia.

”Halusimme selvittää suomalaisten asenteita uudistusta kohtaan, sillä keskustelu on tähän saakka ollut huolestuttavan yksipuolista ja kapeaa. Suomalaisten huolestuneisuus sekä rajallinen tieto uudistuksesta peräänkuuluttaa päättäjiltä heräämistä siihen, että seurauksia on selvitettävä laajemmin ennen päätöksentekoa. Kyse on erittäin merkittävästä uudistuksesta, jolla tulee olemaan pysyviä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen sekä nuorten liikennekäyttäytymiseen”, toteaa Brandt Oy:n tuotepäällikkö Ulf Lemström.

Nopeusrajoitettuja henkilöautoja arvioidaan tulevan liikenteeseen uudistuksen myötä jopa 41 000 kappaletta, mahdollisesti huomattavasti enemmän. Tämä olisi merkittävä lisäys verrattuna nykyiseen mopoautokantaan, joita on liikenteessä noin 8 000 kappaletta. Uudistusta varten ei ole tehty laajamittaisia taloudellisia vaikutusarvioita tai kansainvälistä vertailua. Valtaosa (89%) suomalaisista peräänkuuluttaakin lisäselvityksiä uudistuksesta.

”Autoilevien nuorten määrän merkittävä kasvu yhdistettynä yli tuhatkiloisiin ajoneuvoihin aiheuttavat merkittäviä riskejä muulle liikenteelle, erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Yhtälö, jossa massa ja nopeus lisääntyvät, mutta kuski on edelleen riskejä ottava 15-vuotias, ei ole kestävä. Keskustelua aiheen ympäriltä tulee käydä laajemmin”, sanoo Elfving Oy:n myyntijohtaja Tomi Kinnunen.

Uudistusta perustellaan liikenneturvallisuuden parantamisella ja erityisesti mopoautojen oletetulla turvattomuudella. Mopoautojen turvallisuustilanne on kuitenkin tilastojen valossa huomattavasti yleistä mielikuvaa parempi. Trafin mukaan mopoauto-onnettomuudet ovat keskimäärin lieviä ja niiden merkitys kokonaisturvallisuudelle on melko vähäinen. Mopoauto-onnettomuuksissa loukkaantumisista 3% on vakavia, kun mopoilla vastaava luku on 14% ja henkilöautoilla 8%.

”Trafin onnettomuustilastojen valossa uudistuksen hyödyt liikenteen kokonaisturvallisuudelle ovat hyvin kiistanalaiset. Mopoauto-onnettomuuksissa yleisin syy on mopoautoilijan havaintovirhe. Haluankin kuulla perustelut sille, miksi moottoriajoneuvojen käyttöä halutaan lisätä iässä, jolloin liikennekäyttäytyminen on korostuneesti riskejä ottavaa”, jatkaa Lemström.