Ajoterveys ikäihmisten huolenaiheena

Ajoterveyteen kohdistuvista huolista puhutaan useimmin perheenjäsenen kanssa. Kuva Aleksi Makkonen/Liikenneturva. Ajoterveys nousee iän myötä monen kuljettajan huolenaiheeksi. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista ikäkuljettajista suurin osa ajaa säännöllisesti, joten ajokortin luopumisella terveydellisistä syistä on merkittävä vaikutus myös monen arkeen. Suurimmaksi osaksi kuljettajat kertovat tietävänsä, miten sairaus vaikuttaa ajamiseen, mutta tietoa omasta ajoterveydestä kaivataan myös lisää. Noin joka seitsemäs ikäkuljettaja on ollut huolissaan omasta ajoterveydestään. Liikenneturva selvitti autoilevien ikäihmisten ajatuksia ajoterveydestä kyselytutkimuksella*. Ikäkuljettajista 15 prosenttia kertoo olleensa huolissaan omasta ajoterveydestään edes hetkellisesti viime aikoina. Mitä vanhemmasta kuljettajasta on kyse, sitä useammin huolestuneisuutta koettiin. Ajoterveydestään huolta kantavista yli puolet kertoi miettivänsä ajokuntoaan ennen ajamista ja kaksi kolmesta taas kiinnittävänsä entistä tarkemmin huomiota ajamisen olosuhteisiin. ”Ajoterveys...

Lue lisää

Ajoterveysohjeet päivitetty – uutena omavakuutus ensimmäistä ajokorttia hakiessa

Ajokorttisääntelyä on selkeytetty ja kevennetty liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Ajokorttilain muutokset tulevat voimaan 1.7.2018. Muutoksilla on vaikutuksia myös ajoterveysasioihin. Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille on päivitetty ja ne korvaavat vanhat ohjeet. Ajoterveysohjeita on päivitetty seuraavilta osin: Ensimmäistä ryhmän 1 (ajokorttiluokat AM/120, AM/121, A1, A2, A, B, BE, T) ajokorttia hakeva voi vakuuttaa ajoterveysedellytysten täyttymisen, jolloin lääkärinlausuntoa ei tarvita. Lääkärinlausunto vaaditaan yhä tiettyjen ajoterveydenkannalta merkittävien sairauksien osalta. Nuorison terveystodistusta ei käytetä enää ajoterveyden osoittamiseen 30.6.2018 jälkeen. Jatkossa lääkärinlausunto tulee toimittaa ryhmän 1 ajokortin uudistamisen yhteydessä vasta yli 70-vuotiaana. Sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille on tullut ilmoitusoikeus poliisille ajoterveyteen vaikuttavasta jatkuvasta päihteiden käytöstä.  Lomakkeella (F203sr) voi myös ilmoittaa potilaan suostumuksella aikaistettujen ajoterveystarkastusten käynnistämisen ajoterveyteen vaikuttavan sairauden...

Lue lisää