Ajokorttisääntelyä on selkeytetty ja kevennetty liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Ajokorttilain muutokset tulevat voimaan 1.7.2018. Muutoksilla on vaikutuksia myös ajoterveysasioihin. Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille on päivitetty ja ne korvaavat vanhat ohjeet.

Ajoterveysohjeita on päivitetty seuraavilta osin:

  • Ensimmäistä ryhmän 1 (ajokorttiluokat AM/120, AM/121, A1, A2, A, B, BE, T) ajokorttia hakeva voi vakuuttaa ajoterveysedellytysten täyttymisen, jolloin lääkärinlausuntoa ei tarvita. Lääkärinlausunto vaaditaan yhä tiettyjen ajoterveydenkannalta merkittävien sairauksien osalta. Nuorison terveystodistusta ei käytetä enää ajoterveyden osoittamiseen 30.6.2018 jälkeen.
  • Jatkossa lääkärinlausunto tulee toimittaa ryhmän 1 ajokortin uudistamisen yhteydessä vasta yli 70-vuotiaana.
  • Sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille on tullut ilmoitusoikeus poliisille ajoterveyteen vaikuttavasta jatkuvasta päihteiden käytöstä.  Lomakkeella (F203sr) voi myös ilmoittaa potilaan suostumuksella aikaistettujen ajoterveystarkastusten käynnistämisen ajoterveyteen vaikuttavan sairauden vuoksi.
  • Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomakkeen (F122sr) johtopäätöksistä on poistettu taksinkuljettajan toimintakykyä koskeva kohta, koska 1.7.2018 voimaan tuleva liikenteen palvelulaki ei enää vaadi toimintakykyä erikseen testattavaksi. Taksinkuljettajan tulee edelleen täyttää ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset.
  • Lääkärinlausunto ajokyvystä -lomakkeen johtopäätösosaan on lisätty kohta, jolla ilmoitetaan, että ajokykyarvio perustuu laajennettuun ajoterveystarkastukseen
  • Lisätty tietoa lääkärin esteellisyydestä kirjoittaa lausunto ajoterveysedellytysten täyttymisestä
  • Uniapnea-osiota päivitetty, lisätty uudet kehitysvamma- ja ADHD-osiot, korjattu aiempien ohjeiden sisäinen ristiriita koskien alkoholin käyttöön liittyviä kouristuskohtauksia: alkoholin käytön lopettamiseen liittyvään kouristuskohtaukseen tulee suhtautua samoin kuin muihinkin kouristuskohtauksiin ajokiellon suhteen
  • Vammaisen pysäköintilupaa koskevaa osiota tarkennettu

Lääkärinlausuntojen toimittamistapaan ei ole tullut muutoksia. Lääkärinlausuntoja ei toimiteta Trafiin, vaan lausunto annetaan ajoterveyslomakkeen ohjeiden mukaisesti aina joko asiakkaalle Ajovarmaan toimitettavaksi tai lääkärin tulee lähettää lausunto suoraan poliisille.

Lisätietoja:

Ajoterveysohjeet lääkäreille

Tietoa omavakuutuksesta ajokortin hakijalle