Katsastusuudistus joustavoittaisi alan toimintaa

Katsastustoiminnan toimilupasääntelyyn ehdotetaan muutoksia. Katsastusluvat myönnettäisiin jatkossa toimijakohtaisina, eikä toimipaikkakohtaisina kuten nykyisin. Hallitus antoi esityksen ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta 13.6.2018. Nykyinen lupajaottelu eri katsastuslajien sekä kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastusten välillä poistuisi. Esityksen mukaan jatkossa yksi katsastuslupa oikeuttaisi suorittamaan kaikkia katsastuslajeja ja kaikkien ajoneuvoluokkien katsastuksia. Samalla velvollisuus suorittaa kaikkia luvan mukaisia katsastuksia poistuisi. Esitetyt muutokset mahdollistaisivat sen, että sekä nykyiset ja mahdolliset uudet yritykset voisivat perustaa joustavammin uusia katsastusasemia ja räätälöidä palvelukokonaisuuksia. Esitys myös keventäisi lupamenettelyjä. Uudistus tukee hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi. Lisäksi esityksellä kevennettäisiin katsastajien jatkokoulutukseen pääsyä ja täsmennettäisiin sanktioiden antamisperusteita. Samassa yhteydessä selkiytettäisiin myös ajoneuvolakia taksamittarisääntelyä koskevilta osilta eduskunnan aiemmin hyväksymän lain tarkoituksen mukaisesti. Taksamittareiden valvontatehtävät siirrettäisiin...

Lue lisää

Uudet katsastusaikavälit voimaan sunnuntaina

Tulevasta sunnuntaista 20.5.2018 lähtien katsastukseen menevät henkilö- ja pakettiautot sekä raskaat mönkijät siirtyvät uuteen katsastusaikavälikäytäntöön. Uudistusta kannattaa hyödyntää myös käytettyjen autojen kaupassa, sillä jatkossa katsastukseen voi mennä mihin aikaan vuodesta tahansa ja vasta katsastettu auto voikin toimia myyntivalttina. Uusi katsastussääntely harventaa yksityiskäytössä olevien henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusväliä nykyisestä. Tähän asti määräaikaiskatsastukseen on menty ensimmäisen kerran kolmivuotiaalla autolla, jonka jälkeen on ollut välivuosi. Viidennestä vuodesta lähtien katsastuksessa on käyty vuosittain (3-2-1-1-malli). Sunnuntaista lähtien katsastuksessa käyneiden autojen katsastusvälit harvenevat. Uudet autot ja raskaat nelipyörät on katsastettava jatkossa ensimmäisen kerran nelivuotiaana ja sen jälkeen joka toinen vuosi kymmeneen vuoteen asti (4-2-2-2-1-malli). Tämän jälkeen ne on katsastettava vuosittain. ”Jatkossa katsastukseen voi...

Lue lisää