Uuden liikennepalvelulain mukaisia uusia taksiliikennelupia on reilun viikon aikana myönnetty yli 400 kappaletta. Taksinkuljettajien ajolupia on myönnetty yli 200. Taksiliikennelupia on myönnetty kaikkiin maakuntiin, eniten Uudellemaalle ja siellä erityisesti pääkaupunkiseudulle.

Taksilupia myönnetty kaikkiin maakuntiin

”Lupien käsittely on edennyt niin vauhdikkaasti, että saamme nyt varteenotettavaa tilastoa myös lupien alueellisesta jakautumisesta,” toteaa osastopäällikkö Kimmo Pylväs Trafin lupakäsittelyn etenemistahdista ja jatkaa, että lupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

”Tähän mennessä käsitellyistä uusista taksiliikenneluvista noin puolet on myönnetty Uudellemaalle ja siellä erityisesti pääkaupunkiseudulle. Myös muut suuremmat kaupungit ovat listan kärkipäässä,” Pylväs kertoo.

Pylväs kuitenkin toppuuttelee nopeiden johtopäätösten tekemistä, sillä uudet taksiliikenneluvat ovat valtakunnallisia, eikä hakemuksen perusteella ilmene missä taksitoimintaa aiotaan harjoittaa.

Taksiliikennelupia on myönnetty Uudellemaalle 206, Varsinais-Suomeen 27, Lappiin 26, Pirkanmaalle 23 ja Pohjois-Pohjanmaalle 22 kappaletta. Kaupungeista eniten lupia on myönnetty pääkaupunkiseudulle (180 kpl). Seuraavana ovat Turku (15 kpl), Rovaniemi (12 kpl) ja Oulu (10 kpl).

Trafi on liikennepalvelulain voimaan tulon jälkeen ottanut vastaan 1 800 taksilupahakemusta, 985 taksi- ja tavaraliikenteen ilmoittautumista, 200 tavaraliikenne- ja 26 henkilöliikennelupahakemusta. Kaikkineen liikennelupiin liittyviä hakemuksia tai ilmoituksia on tullut yli 3 000 kappaletta.

Taksinkuljettajien ajolupia on haettu noin 270 kappaletta ja niitä on myönnetty 210 kappaletta. Ennen lakiuudistusta taksinkuljettajan ajolupia myönnettiin keskimäärin noin 50 viikossa.

Liikenneluvat avoimessa rajapinnassa

Trafi on julkaissut liikenneluvat myös avoimena datana avoimessa rajapinnassa. Rajapinnan kautta on haettavissa voimassaolevat taksi-, joukko- ja tavaraliikenneluvat. Trafi kokoaa jatkossa tilastotiedot myös myönnetyistä liikenneluvista Trafin verkkosivuille. Tilastot myönnetyistä liikenneluvista päivittyy sivustolle ensi viikolla.

Liikennelupien myöntäminen siirtyi liikennepalvelulain voimaantulon myötä 1.7.2018 Ely-keskuksilta Trafille.

Lisätietoja:
www.trafi.fi/liikenneluvattrafiin