Trafi on julkaissut kaksi liikennepalvelulain uudistuksiin liittyvää määräystä. Määräykset koskevat taksinkuljettajan koetta ja teknisiä vaatimuksia eli taksamittaria, taksivalaisinta ja esteettömiä ajoneuvoja. Lausunnoilla on vielä liikennepalvelulain uudistuksiin liittyvä määräysluonnos taksien hinnan esittämisestä ja kokonaishinnasta.

”Liikennepalvelulain määräyksistä taksinkuljettajan kokeeseen ja taksin teknisiin vaatimuksiin liittyvät määräykset ovat valmiit ja tulevat voimaan suunnitellusti heinäkuun alussa. Taksin hintaan liittyvän määräyksen laitamme kuitenkin uudelle lausuntokierrokselle saamiemme muutosehdotusten vuoksi ja toivommekin alalta näkemystä siihen, miten hintaan liittyvistä asioista olisi tarpeen määrätä. Tavoite on, että tämäkin määräys etenisi suunnitellussa aikataulussa”, sanoo Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

”Tavoitteenamme on, että taksin käyttö on myös tulevaisuudessa helppoa, luotettavaa ja kohtuuhintaista kaikille”, jatkaa Sillanpää.

Nyt julkaistut määräykset taksinkuljettajan kokeen vaatimuksista sekä autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista löytyvät Trafin nettisivuilta.

Taksinkuljettajien tulee jatkossakin suorittaa koe, koulutusvaatimus poistuu

Taksinkuljettajan kokeen osa-alueet määritellään jatkossa yhteneväisesti liikennepalvelulain periaatteiden mukaan. Kokeen osa-alueet ovat turvallisuus, matkustajan toimintarajoitusten huomioon ottaminen ja paikallistuntemus. Kokeen rakenne mukailee nykyistä mallia, mutta mm. kokeeseen kuuluva paikallistuntemusosa-alue mittaa jatkossa paikallistuntemusta yleisemmällä tasolla.

Taksinkuljettajalta ei enää vaadita koulutukseen osallistumista, mutta vaatimus kokeen suorittamisesta säilyy. Hyväksytysti suoritetun taksinkuljettajan kokeen lisäksi tarkistetaan terveys- ja ajo-oikeustiedot sekä rikostausta.

Liikennepalvelulaki ei poista liikenneluvan tarvetta taksiyrittäjiltä, vaan yrittäjänä toimimiseen vaaditaan jatkossakin liikennelupa.

Esteettömiä takseja jatkossa kaksi kokoluokkaa

Määräyksessä on kaksi esteettömien ajoneuvojen luokkaa, pieni ja suuri. Uuden pienen esteettömän ajoneuvon pyörätuolipaikan tila on hieman nykyisen esteettömän taksin pyörätuolipaikkaa suurempi. Suuri esteetön ajoneuvo vastaa puolestaan pyörätuolipaikan osalta nykyistä invataksia.

”Kahden kokoluokan tarkoituksena on edistää esteettömien taksien mahdollisimman hyvää saatavuutta. Ajatuksena on säilyttää nykyisen kaltainen laaja esteettömien taksien valikoima, jotta asiakas voi valita itselleen sopivimman ajoneuvon”, toteaa erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen.

Taksivalaisimen värit pysyvät mustana ja keltaisena, mutta koko voi vaihdella

Taksivalaisimessa tulee edelleenkin lukea TAKSI tai TAXI ja valaisimen väreinä pidetään musta ja keltainen. Jatkossa valaisimessa saa olla muutakin tekstiä ja valaisimen koko voi vaihdella. Määräyksessä taksivalaisin on määritelty sallituksi, ei pakolliseksi varusteeksi. Taksivalaisimen käytöstä tullaan säätämään käyttöasetuksessa.

Taksamittarista säädetään liikennepalvelulaissa ja se tarvitaan jatkossa vain, jos matkan hinta perustuu ajan tai matkan mittaamiseen. Mikäli asiakkaalle kerrotaan matkan sitova hinta etukäteen, niin taksissa ei tarvitse olla taksamittaria.

Trafin liikennepalvelulakiin liittyvät määräysluonnokset olivat lausuntokierroksella 28.11.2017-5.1.2018. Määräysluonnos taksin hinnan esittämistä ja kokonaishinnasta lähti vielä uudelle lausuntokierrokselle.

Liikennepalvelulakia avataan neljän paikkakunnan kiertueella huhtikuussa

Lisätietoja liikennepalvelulain muutoksista voi tulla kuuntelemaan Trafin ja Liikenneviraston neljällä paikkakunnalla käyvälle kiertueelle huhtikuussa.

”Liikennepalvelulaki-roadshow on tarkoitettu erityisesti nykyisille ja tuleville taksi- ja linja-autoyrittäjille, mutta antaa muillekin hyödyllistä tietoa muutoksesta”, sanoo kehityspäällikkö Pipsa Eklund.