Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustukset myönnetty: uudet koulut ja koululaisten saattoliikenteen ongelmat ajankohtaisia monissa kunnissa

Vuoden 2018 tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustusten saajat on valittu. Tänä vuonna avustusta alueelliseen liikenneturvallisuustyöhön myönnettiin 11 hankkeelle yhteensä 198 500 euron arvosta. Erityisesti koulumatkojen turvallisuus innosti hakijoita.

Valtionavun myöntäminen alueelliseen liikenneturvallisuustyöhön on avustusmuoto, jolla tuetaan kuntien, kuntayhtymien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöiden liikenneturvallisuustyötä. Tänä vuonna hakemuksia toivottiin varsinkin koulumatkojen sekä maankäytön suunnittelun tiimoilta. Vuoden 2018 hankeavustusten saajat on valittu ja hakijoita on tiedotettu päätöksistä.

”Erityisesti saattoliikenteen ongelmat olivat laajasti esillä ja monissa hankkeissa etsitäänkin keinoja lisätä liikkumista kävellen ja pyörällä. Hakemuksissa näkyi myös se, että kunnissa tehdään parhaillaan muutoksia kouluverkkoihin. Moni hanke käsitteli uuden koulurakennuksen vaikutusta koululaisten liikkumiseen tai pitkistä rakennushankkeista johtuvia väliaikaisratkaisuja ja -reittejä”, toteaa valtionavustuksia koordinoiva johtava asiantuntija Annu Korhonen.

Avustuksia myönnettiin ympäri Suomen

”Tänä vuonna saimme hakemuksia 21 kappaletta yhteensä 488 000 euron arvosta. Määrärahaa oli jaossa yhteensä 200 000 euroa ja seuloimmekin hakemuksien perusteella 11 hanketta, joille myönsimme tänä vuonna avustusta”, kertoo Korhonen.

Tämä vuonna avustuksia meni Lapin kuntiin, Kalajoelle, Järvenpäähän, Tampereelle, Kuopioon, Hattulaan, Raumalle, Nakkilaan, Porvooseen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle.

Kaikki avustusta saaneet hankkeet on listattu Trafin sivuilla. Sivuille kootaan tietoja tuloksista niin, että muissakin kunnissa voidaan oppia hankkeiden kokemuksista ja hyötyä niissä laadituista aineistoista.

Trafin tehtäviin on vuoden 2017 alusta kuulunut tieliikenteen turvallisuuden edistämisen valtionavun myöntäminen. Vuonna 2017 avustusta myönnettiin 13 hankkeelle. Vuoden 2019 haku käynnistyy ensi vuoden keväällä.