Kolme viidestä pitää suojatien ylittämistä jalankulkijana turvallisena, kertoo Liikenneturvan kysely. Moni on kuitenkin kokenut suojatiellä myös vaaratilanteita. Koulujen alku tuo konkarikoulumatkalaisten lisäksi liikenteeseen myös ekaluokkalaisia. Liikenneturva korostaa, että me aikuiset olemme vastuussa lasten turvallisesta koulumatkasta, jossa tien ylitys on usein se riskialttein kohta.

Liikenneturva kartoitti suomalaisten suojatiekokemuksia kyselyllä alkukesästä 2019*. Vastanneista 44 prosenttia kokee autoilijoiden huomioivan jalankulkijat hyvin liikennevalottomilla suojateillä. Kolme viidestä pitää suojatien ylittämistä kävelijänä turvallisena. Viidesosa kuitenkin kertoo, että heidän usein käyttämillään reiteillä on suojateitä, joiden ylittämistä pelkää. Kaksi viidestä kertoo joutuneensa kävelijänä suojatiellä vaaratilanteeseen tai onnettomuuteen.

“Lapsen koulumatka ei koostu pelkistä suojateistä, mutta tien ylitys on monen reitin varrella se paikka, jonka turvallisuus huolettaa eniten. Meidän aikuisten on yhdessä vastattava lasten liikenneturvallisuudesta, riippumatta siitä, ovatko lapset omia vai naapureiden. Haastan kaikki aikuiset toimimaan itse hyvinä esimerkkeinä ja kulkemaan sääntöjen mukaan”, tähdentää Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

Kyselyyn vastanneista autoilevista joka neljäs kokee ajamisen hitaaksi ja ärsyttäväksi, jos antaisi tilaa jokaiselle suojatielle pyrkivälle jalankulkijalle.

“Kuljettajan on annettava tietä suojatietä ylittämään aikovalle kävelijälle. Emme ole liikenteessä yksin vaan siihen kuuluu toisten tienkäyttäjien huomioon ottaminen ja yhteisten sääntöjen kunnioitus. Jos tien antaminen ärsyttää, on muutettava omaa asennetta”, Tarvainen painottaa.

Allianssimalli käyttöön turvallisuustyössä

Viimeiseen kolmeen vuoteen ei lapsille eikä nuorille ole tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta suojatieonnettomuutta. Tästä tilanteesta on pidettävä kiinni.

“Muutos suojatiekulttuurissamme on käynnissä. Paljon on vielä tehtävää, ja kaikki voivat vaikuttaa kehitykseen. On pidettävä kiinni siitä, että jokainen lapsi voi lähteä koulumatkalle turvallisin mielin. Yhteiskunnan tasolla koulutien turvallisuus on tärkeä turvallisen arjen mittari ja yhdenvertaisuuskysymys. Tieliikenteen turvallisuus on osa sisäisen turvallisuuden kokonaisuutta, johon on hallitusohjelmassakin kiinnitetty huomiota”, Tarvainen korostaa.

Liikenneturva ehdottaakin, että valtakunnallisen liikenneturvallisuustyön suunnittelussa ja toteutuksessa otettaisiin oppia tiehankkeista tutusta allianssimallista.

“Allianssimalli on yhdessä tekemistä usean alan ja organisaation kesken yhteisen tavoitteen eteen. Tätä tavoitteellista ja avointa tiimityötä liikenneturvallisuuskin tarvitsee”, Tarvainen visioi.

*Liikenneturva selvitti suomalaisten suojatiekokemuksia kyselytutkimuksella touko-kesäkuun vaihteessa 2019. Tutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar Oy ja siihen vastasi yhteensä 1082 vastaajaa, joista autoilevia oli 78 prosenttia.

Lähde: Liikenneturva tiedotus