Yhdeksän kymmenestä kävelijästä pysähtyy punaisiin

Punaisen ja vihreän merkitys liikennevaloissa tulee jo pienestä pitäen jokaiselle meille tutuksi. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva

Liikenneturvan seurantojen mukaan kävelijöistä lähes yhdeksän kymmenestä pysähtyy punaisiin valoihin. Yli puolet suomalaisista pitääkin päin punaista kävelyä vakavana liikennerikkomuksena.

Liikenneturvan viime vuonna toteuttamien seurantojen* mukaan 88 prosenttia – eli liki yhdeksän kymmenestä – jalankulkijoista pysähtyy liikennevaloihin valon palaessa punaisena.

”Punaisen ja vihreän merkitys liikennevaloissa tulee jo pienestä pitäen jokaiselle meille tutuksi. Tietämättömyyden sijasta syy valon noudattamattomuudelle voi olla havaintovirheessä tai piittaamattomuudessa. Tilanne voidaan kokea myös vaarattomaksi, jos autoja ei tule”, kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Mari Voutilainen.

”Ongelmia syntyy, jos liikennesääntöihin ja toisen huomioimiseen liikenteessä suhtaudutaan välinpitämättömästi. Kiire aiheuttaa usein riskinottoja, jotka näkyvät esimerkiksi valojen noudattamattomuutena. Tarpeeksi monta kertaa toistettuna siitä voi tulla myös paha tapa, joka voi eskaloitua pahimmillaan onnettomuudeksi”, Voutilainen täydentää.

Liikennevalojen noudattamisen lisäksi tien ylityksen turvallisuuden voi varmistaa katsomalla vielä molempiin suuntiin, vaikka vihreä valo palaisikin. Näin voi tarkistaa, että myös kääntyvän ajoneuvon kuljettaja on huomannut sinut. Tämä on tärkeää etenkin pimeällä tai huonolla kelillä.

Punaista päin kävelyä pidetään vakavana liikennerikkomuksena

Yhdeksän kymmenestä kävelijästä pysähtyy punaisiin

Liikenneturvan kesäkyselyyn** vastanneista lähes joka viides (18 %) pitää punaista päin kävelyä erittäin vakavana ja 36 prosenttia melko vakavana liikennerikkomuksena. Vastanneista 45 % prosenttia koki rikkomuksen melko tai erittäin lievänä.

”Etenkin näin koulujen alun lähestyessä olisi kuitenkin hyvä muistaa, että me aikuiset toimimme esimerkkinä lapsille. Eikä pelkästään niille samassa taloudessa asuville. Lapset imevät vaikutteita päivittäisestä ympäristöstään ja oppivat tapoja toimia meiltä jokaiselta. Varsinkin silloin, kun liikutaan lasten kanssa, on hyvä olla tarkkana. Ettei lähdetä juoksemaan siihen linja-autoon päin punaisia, vaan toimitaan liikennesääntöjen mukaisesti”, Voutilainen täsmentää.