Tulevaisuuden liikenne on sujuvaa, vähäpäästöistä ja tehokasta. Liikenteen ja tiedon toimintaympäristö muuttuu uusien palvelujen, toimintamallien ja tottumusten muokatessa yhteiskuntaa. Liikenteen uusia palveluja ja tiedon moninaista hyödyntämistä liikenteessä esiteltiin Trafin Tieto-seminaarissa 18.5.2018 Finlandia-talolla.

”Tiedon hyödyntämisessä analytiikka voi tuoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehostaa viranomaistoimintaa. Pyrimme mahdollistamaan uusia avauksia rohkeiden kokeilujen avulla. Tämä voi tapahtua ekosysteemeissä, joissa dataa sekä syntyy että hyödynnetään”, kertoi Trafin tietojohtaja Juha Kenraali seminaarissa.

”Liikkumisessa korostuvat yhä enemmän tieto ja tietoturvallisuus. Kannattaa tutustua äskettäin julkaistuun Trafin tietotilinpäätöksen, josta löytyy mm. tietoa Trafissa käynnissä olevista hankkeista ja tietopalvelujen kehitystoimista sekä pohdintaa Trafin roolista tulevaisuuden viranomaisena ja toimista uuden tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi Trafissa”, jatkaa Kenraali.

Liikennelabra kannustaa kokeiluihin

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan yhteinen Liikennelabra pyrkii viranomaisten ja yritysten yhteistyön ja kokeilujen avulla löytämään uusia toimintamalleja, joiden kautta liikenteen tietoon perustuvia palveluja voisi muodostua.

Liikennelabra käynnistää syksyllä analytiikkapilvikokeilun, jossa toimijoilla on mahdollisuus hyödyntää paikkatietoanalytiikkaa, muokata dataa tai yhdistellä datoja. Alusta on avoin niin hyödyntäjille kuin datan tarjoajillekin, ja Liikennelabra toivoo laajaa osallistumista kokeiluun.

”Kokeilu mahdollistaa tiedon hyödyntämistä, voi luoda uutta liiketoimintaa ja mahdollistaa uusia palveluja,” kertoo Kenraali.

Digitalisaatio voi sujuvoittaa tavaraliikennettä

Keväällä käynnistyneessä Corridor as a Service -hankkeessa on kyse logistiikan uusista palveluista ja tavaralogistiikan tehostamisesta, joiden avulla Suomesta voi tulla kansainvälinen solmukohta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää logistiikkapalveluita etenkin lännen ja idän välisen kaupan tehostamiseksi, tuottaa aika- ja polttoainesäästöjä sekä parantaa kuljetusten täyttöastetta älykkään teknologian avulla. Trafi on hankkeen koordinaattori julkiselta puolelta.

Yrityksille Corridor as a Service (CaaS) tarjoaa mahdollisuuden liiketoiminnan kehittämiseen, tavarakuljetusten tehostamiseen ja verkostoitumiseen.  Kaupungeille CaaS voi puolestaan tuoda kasvua paremman saavutettavuuden ja logistisen houkuttelevuuden myötä.

Trafin Tieto 2018 -seminaari keräsi Helsingin Finlandia-talolle pari sataa osallistujaa. Tilaisuuden tallenne löytyy seminaarin jälkeen Trafin verkkosivuilta ja keskustelua voi seurata sosiaalisessa mediassa hashtagilla #Trafitieto2018.

Lisätietoja:
Liikennelabra
Trafin tietotilinpäätös 2017