Euroopan komissio tyrmää Suomen luonnoksen kevytautolainsäädännöstä. Komission Suomen ulkoministeriölle osoittama ilmoitus on päivätty 1. elokuuta 2019 ja se on julkaistu valtioneuvoston verkkosivuilla.

Kevytautoja koskevat luonnokset hyväksyttiin keväällä Eduskunnassa muutoksiksi ajoneuvolakiin (130/2019), tieliikennelakiin (132/2019) ja ajokorttilakiin (131/2019). Komission mukaan ne eivät kuitenkaan ole EU:n ajokorttidirektiivin (2006/126/EY) mukaisia.

Komission mukaan on selvää, että ajokorttidirektiivin vuoksi mopoautokortilla (AM121) ei saa ajaa kevytautoa, jolla on traktoriluokan (T1) kansallinen hyväksyntä kuten nyt. EU-sopimusten mukaan jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön ainoastaan sellaisia kansallisia ajokortteja, jotka ovat direktiivin säädösten mukaisia. Lisäksi komissio huomauttaa, että matkustajien ja tavaroiden kuljettaminen tiellä on traktoreiden toissijainen käyttötarkoitus, kun taas kevytautot olisi tarkoitettu ensisijaisesti matkustajien kuljettamiseen.

Mopoautoajokortti antaa oikeuden ajaa direktiivissä 2002/24/EY määriteltyjä kevyitä nelipyöriä. Kevytautot eivät ole luokitusperusteiden mukaisia muun muassa massan, sylinteritilavuuden, istuinpaikkojen määrän ja tehon osalta. Päinvastoin ne ylittävät kevyiden nelipyörien suurimman sallitun nopeuden 15 kilometrillä tunnissa, ja niiden paino ja sylinteritilavuus saattavat helposti olla kolminkertaiset kyseisiin nelipyöriin verrattuna. Lisäksi kevytautoissa voi olla tilaa jopa viidelle henkilölle ja niillä saisi vetää peräkärryä.

Teknisen Kaupan Liiton moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Mikko Summa muistuttaa, että lainsäädäntöluonnos oli jo alun perin EU-asetusten vastainen, ja Suomea on jo huomautettu virheellisestä lainsäädännöstä.

Merkittävä huomio Summan mukaan on myös jo nyt tapahtunut L-luokan ajoneuvojen markkinoiden vääristyminen, josta esimerkkinä on mopoautomarkkinoiden hyytyminen Suomessa. Lisäksi näiden ajoneuvojen valmistajat, jotka ovat pääasiassa eurooppalaisia, joutuvat epäedulliseen asemaan EU:n markkinoilla muihin L-luokan ajoneuvoihin verrattuna.

Teknisen Kaupan Liiton asiamies Hannu Kyyhkynen painottaa, että Euroopan komissio kiinnittää huomiota myös tieturvallisuuteen. Komission mukaan muille tienkäyttäjille – esimerkiksi lapsille, jalankulkijoille ja pyöräilijöille – saattaa seurata vakavia turvallisuusongelmia, jos kevytautoja ajavat 15-vuotiaat nuoret, joilla on mopoautoajokortti.

– Syiksi komissio listaa muun muassa kevytautojen huomattavan massan, nuorten kuskien todennäköisemmän riskinoton sekä sen, että kevytautojen nopeutta rajoitettaisiin elektronisella laitteella, joka saattaa olla altis luvattomalle käsittelylle, sanoo Kyyhkynen.