Harley-Davidson kiihdyttää strategiaansa luodakseen seuraavan maailmanlaasuiden moottoripyöräilijöiden sukupolven

Harley Davidsonilla uusi strategia

More Roads to Harley-Davidson -strategian linjauksia on eri moottoripyöräsegmentteihin tuotavat uudet tuotteet, laajempi asiakassaavutettavuus sekä entistä vahvempi sitoutuminen jälleenmyyjiin.  

Harley-Davidson on tänään julkaissut vuoteen 2022 tähtäävän More Roads to Harley-Davidson -kasvusuunnitelmansa inspiroidakseen enemmän ihmisiä ympäri maailmaa kokemaan moottoripyörällä ajamisen hurman. Ottaen huomioon nopeasti muuttuvan maailman ja uudet kuluttajavaatimukset nämä nopeutetut, keskitetyt toimenpiteet sekä strategiset investoinnit tukevat Harley-Davidsonin vuodelle 2027 asettamien tavoitteiden saavuttamista, jotka koskevat Yhdysvaltojen markkinoiden elvyttämistä sekä kansainvälisen kasvun kiihdyttämistä.

“Tänään julkaisemamme rohkeat toimenpiteet pohjautuvat Harley-Davidsonin laajaan kapasiteettiin sekä iskuvoimaiseen kilpailukykyyn, joka muodostuu meidän erinomaisesta tuotekehityksestä, tuotannosta, globaalisti kiinnostavasta brändistä sekä upeasta jälleenmyyntiverkostostamme”, sanoo toimitusjohtaja ja presidentti Matt Levatich, Harley-Davidson, Inc. “Johdamme uutta kaksipyöräisten vallankumousta yhdessä meidän lojaalien motoristien kanssa ja inspiroimme tulevaisuuden kuljettajia, jotka ovat vasta oivaltamassa ajamiseen liittyvän jännityksen”.

Kattava, asiakas edellä rakennettu More Roads to Harley-Davidson -suunnitelma keskittyy kolmeen osa-alueeseen:

  • Uudet tuotteet – nykyiset asiakkaat sitoutetaan edelleen ja uusia kuljettajia inspiroidaan laajentamalla raskaampien pyörien johtoasemaa sekä avaamalla uusia markkinoita ja segmenttejä.
  • Laajempi saavutettavuus – kohdataan asiakkaat siellä, missä he ovat ja tarjotaan heille monikanavainen jälleenmyyntikokemus
  • Vahvat jälleenmyyjät – toteutetaan suorituskykyyn perustuva viitekehys jälleenmyyjien taloudellisen vahvuuden sekä Harley-Davidson-asiakaskokemuksen kehittämiseksi

“Odotamme tämän suunnitelman toteutuvan entistä sitoutuneempana ja laajempana Harley-Davidson-yhteisönä. Motoristikuntamme on siten monipuolinen ja jälleenmyyjämme hyötyvät alamme johtavista marginaaleista sekä kassavirrasta,” sanoo Levatich.

Uudet tuotteet

Alansa johtavan designin sekä vahvan tuotantokapasiteetin ansiosta Harley-Davidson suunnittelee tarjoavansa eri markkinoille tähän asti kattavimman moottoripyörävalikoiman vastaten näin kilpailuun niin eri segmenteissä, hintapisteissä, voimanlähteissä, kuutiotilavuuksissa kuin ajotyyleissä. Esimerkkejä suunnitelman uusista tuotesuunnitelmista ovat:

  • Harley-Davidson laajentaa yhtiön johtoasemaa painavimmissa matkamoottoripyörissä jatkamalla Touring- ja Cruiser-malliensa entistä teknologisempaa kehitystyötä sitouttaakseen nykyiset asiakkaat ja kannustamalla heitä ajamaan pidempään.
  • Yhtiö julkistaa uuden modulaarisen alustan 500–1250 kuution, keskipainoisille pyörille. Tälle alustalle rakentuu yhtiön ensimmäinen Adventure Touring -moottoripyörä, 1250-kuutioinen Harley-Davidson™ Pan America™ sekä 1250-kuutioinen Custom-malli ja 975-kuutioinen Streetfighter – näiden suunniteltu lanseerausajankohta on vuoden 2020 alussa. Lisää malliversioita on suunniteltu vuodelle 2022.
  • Harley-Davidson kehittää uusia kuutiotilavuudeltaan pienempiä (250–500 kuutiota) moottoripyöriä Aasian markkinoille. Tuotanto tapahtuu Aasiassa toimivan valmistajan kanssa muodostettavan strategisen liittoutuman kautta. Tällä uudella tuote- ja jakelustrategialla halutaan kiihdyttää Harley-Davidsonin saavutettavuutta ja kasvua Aasiassa ja erityisesti Intiassa, joka on yksi maailman suurimmista ja nopeimmin kasvavista markkinoista.
  • Yhtiö haluaa johtaa sähkömoottoripyörien markkinoita lanseeraamalla Harley-Davidson-sähkömoottoripyörämallistonsa ensimmäisen pyörän, LiveWiren™, vuonna 2019. LiveWire-mallille on odotettavissa jatkoa, sillä mallistoa on suunniteltu laajennettavan vuonna 2022 kevyemmillä, pienemmillä ja vieläkin saavutettavimmilla vaihtoehdoilla. Tavoitteena on houkutella uusia kuljettajia pyörien tarjoamilla uudentyyppisillä ajokokemuksilla.

Laajempi saavutettavuus

Harley-Davidson kehittää jakeluaan ja asiakaskokemustaan seuraavasti:

  • Luomalla sitouttavan asiakaskokemuksen kattaen kaikki jakelukanavat – mukaan lukien Harley-Davidson.com-sivuston tarjoama digitaalinen kokemus; sivustoa kehitetään ja laajennetaan edelleen ja jälleenmyyjän sekä nykyisten ja uusien asiakkaiden yhteyttä halutaan vahvistaa erilaisilla digitaalisilla integrointimahdollisuuksilla.
  • Perustaen strategisia liittoutumia maailmanlaajuisten verkkokauppojen kanssa miljoonien uusien mahdollisten asiakkaiden tavoittamiseksi.
  • Uudet myyntipaikat, joihin lukeutuu pienemmät, urbaanimmat kauppapaikat eri puolilla maailmaa – tavoitteena on tuoda brändi lähemmäs kaupunkilaisia sekä kasvattaa Harley-Davidsonin laajennetun pyörämalliston ja kansainvälistä varustemyyntiä.

Vahvat jälleenmyyjät

Harley-Davidsonin maailmanluokan jälleenmyyjäverkosto on olennainen osa yhtiön kiihdytettyä kasvustrategiaa ja kriittinen osa kokonaismenestystä. Yhtiö implementoi uuden suorituskykyyn perustuvan viitekehyksen vahvistaen merkittävästi jälleenmyyjäverkostoa ja asiakaskokemusta. Viitekehys mahdollistaa sen, että parhaiten menestyvimmät ja yrittäjähenkisimmät jälleenmyyjät voivat olla ohjaamassa innovaatioita ja menestystä itsellensä sekä Harley-Davidsonille – samalla tarjoten premium-tason asiakaskokemuksen, josta brändi tunnetaan tuote- ja asiakaskannan lisäksi.

“Harley-Davidson on ikoninen, koska emme ole koskaan jämähtäneet paikoillemme”, sanoo Levatich. “Suuntaamme eteenpäin samassa hengessä, joka motivoi perustajiamme vuonna 1903 sekä kaikkia työntekijöitä ja jälleenmyyjiä, jotka ovat kohdanneet haasteita matkan varrella. Suunnitelmamme määrittelee brändimme rajat uudelleen – tavoittaen enemmän asiakkaita tavalla, joka vahvistaa meitä kaikkia brändinä ja yhtiönä. Emme malta odottaa isomman vaihteen kytkemistä”.

Katso More Roads to Harley-Davidsonin -suunnitelmasta kertova video täältä.

Rahoitus ja talous

Uusien tuotteiden lisäksi yhtiö odottaa More Roads to Harley-Davidson -suunnitelman luovan enemmän arvoa sekä tasapainottavan ja vahvistavan nykyistä liiketoimintaa. Se parantaa myös Harley-Davidson Motor Companyn sijoitetun pääoman tuottoa.

Nopeutettu strategia liiketoiminnan suunnan muuttamiseksi globaalisti edellyttää huomattavaa investointia. Yhtiö suunnittelee rahoittavansa uudet toimenpiteet kokonaisvaltaisella kulujen karsimisella, uudelleenkohdistamalla aikaisemmin suunniteltuja investointeja ja resursseja. Vuodelle 2022 varattu operatiivinen investointi nousee 450 miljoonasta dollarista 550 miljoonaan dollariin ja pääomainvestointi 225 miljoonasta dollarista 275 miljoonaan dollariin. Kaikkiaan yhtiö suunnittelee More Roads to Harley-Davidson -suunnitelman tuottavan vuonna 2022 liikevaihtoa yli miljardi dollaria enemmän vuoteen 2017 verrattuna.

Harley-Davidson uskoo, että sen kiihdytetty strategia on linjassa tavoitteiden kanssa ja että se lisää liikevaihdon kasvua ja operatiivisia marginaaleja. Yhtiö on laskenut rahoittavansa strategiset muutokset säilyttäen kuitenkin nykyisen investointi- ja tuottoprofiilinsa sekä pääomakohdentamisstrategiansa.

Harley-Davidsonin rahoitusperiaate keskittyy nykyisen liiketoiminnan tasapainottamiseen ja vahvistamiseen lujittamalla premium-tason brändiä ja investoimalla tuottaviin kasvuprojekteihin. Odotuksena on, että nämä periaatteet yhdessä kurinalaisen pääoman kohdentamissuunnitelman sekä kuluhallinnan kanssa mahdollistavat suunnitelman onnistuneen läpiviemisen.

Taustatietoja Harley-Davidsonista

Harley-Davidson, Inc. on Harley-Davidson Motor Companyn ja Harley-Davidson Financial Servicesin emoyhtiö. Vuodesta 1903 lähtien Harley-Davidson Motor Company on mahdollistanut henkilökohtaiseen vapauteen liittyvien unelmien toteuttamisen Custom-, Cruiser- ja Touring-pyörillään, tarjoamillaan ajokokemuksillaan, tapahtumillaan ja laajalla Harley-Davidson-moottoripyöräosavalikoimallaan, lisä- ja ajovarusteillaan sekä muilla brändituotteillaan. Harley-Davidson Financial Services tarjoaa muun muassa tukku- ja vähittäismyyntirahoitusratkaisuja, vakuutuspalveluja, laajennettuja takuuohjelma- ja luottokorttipalveluja Harley-Davidson-jälleenmyyjille ja asiakkaille Yhdysvalloissa, Kanadassa sekä valikoiduilla kansainvälisillä markkinoilla. Lisätietoa voi lukea Harley-Davidsonin kotisivuilta osoitteesta www.harley-davidson.com.