Neljä viidestä vanhemmasta (78%) on suuresti tai melko suuresti huolissaan autoilijoiden kännykkään uppoutumisen mahdollisesti aiheuttamista vaaratilanteista alakoululaisten koulumatkoille, selviää vakuutusyhtiö Ifin teettämästä kyselytutkimuksesta. Vähintään melko suuresti huolissaan olevien osuus on noussut vuoden takaisesta mittauksesta merkittävästi, 17 prosenttiyksikköä. Vain 1% alakoululaisten vanhemmista ei ole huolissaan autoilijoiden kännykän käytöstä.

Tutkimustulosten perusteella vanhempien huoli perustuu usein omiin kokemuksiin arjen liikenteessä. Lähes joka toinen alakouluikäisen vanhempi (45%) kertoo viimeisen puolen vuoden aikana havainneensa liikenteessä tilanteen, jossa autoilijan uppoutuminen kännykän käyttöön on aiheuttanut vaaraa. Heistä jopa 6% kertoo tämän tilanteen johtaneen onnettomuuteen (ojaan ajoon, törmäykseen, loukkaantumiseen).

”Ei ole ihme, että vanhempien huoli pienten lasten liikenneturvallisuudesta kasvaa, kun omiakin kokemuksia vaaratilanteista on näin monella. Autoilijoiden kännykän käytön vaaroista puhutaan paljon, mutta nyt olisi todella syytä ryhdistäytyä. Koulujen alku tuo pienet ekaluokkalaiset ensimmäistä kertaa liikenteeseen, olisiko siinä riittävästi motivaatiota jokaiselle meistä autoilijoista”, kommentoi Ifin Suomen henkilöasiakkaista vastaava maajohtaja Timo Harju.

Kolme viidestä vanhemmasta (61%) on vähintään melko suuresti huolissaan myös siitä, että alakoululaiset itse uppoutuvat älypuhelimiensa käyttöön koulumatkalla ja aiheuttavat siten vaaratilanteita liikenteessä. Reilu kolmannes vanhemmista (37%) on havainnut tällaisen vaaratilanteen.

Kaksi viidestä vanhemmasta (43%) kertookin kieltäneensä lastaan käyttämästä älypuhelinta koulumatkalla. Lisäksi neljännes (27%) on ohjeistanut lastaan siitä, miten älypuhelinta pitäisi koulumatkalla käyttää.

”Koulujen alku on luonteva hetki keskustella lasten kanssa älypuhelimen ja sosiaalisen median käytöstä laajemminkin ja kannustaa lapsia hyvään käytökseen ja toisten myönteiseen huomioimiseen myös somessa. If on mukana Empatia nettiin -kampanjassa, jonka osana olemme tehneet vanhempien tueksi Keltanokka somessa -verkkotestin, joka opettaa lapsia toimimaan tyypillisissä sosiaalisen median ongelmatilanteissa empaattisesti ja oikein”, Harju kertoo.

Kyselytutkimuksen on toteuttanut YouGov Finland Vahinkovakuutusyhtiö Ifin toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin 6-10 -vuotiaiden lasten vanhempia. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 12.6. – 18.6. 2019 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Vastaajamäärä on 330. Kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 5,0%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).

Lisätietoja:

Lue lasten liikenneturvallisuudesta ja Keltanokkakampanjasta:

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/ajoneuvot/liikenneturvallisuus/lasten-liikenneturvallisuus

Lue lisää Empatia nettiin -kampanjasta ja tee Keltanokka somessa verkkotesti:

https://empatiapakkaus.fi/vanhemmille/

Lähde:MyNewsDesk