Maanteille on ilmestynyt runsaasti myös aivan uusia karavaanareita. Yhteisten pelisääntöjen lisäksi on hyvä tiedostaa totuttuja tapoja. Yksi mukavista karavaanareiden tavoista on tervehtiminen kohdattaessa. Kuva Ville-Veikko Heinonen /Liikenneturva.

Kuten kaikki tielläliikkujat, myös karavaanarit voivat omalla käytöksellään edistää sekä omaa että muiden liikenneturvallisuutta. Ennakoinnin merkitys kasvaa entisestään, kun liikutaan isoilla ajoneuvoilla. Enintään 3500 kg matkailuautot saavat 1.6.2020 alkaen ajaa kaikkialla enimmäisrajoitusten mukaisesti, joten todellinen ohitustarve kannattaa punnita huolella.

Liikenteessä yhteispelillä

Kuluneen kevään ja kasvaneen kotimaanmatkailun myötä teille on ilmestynyt runsaasti myös aivan uusia karavaanareita. Maanteille mahtuvat kaikki kulkuneuvot, kun noudatamme yhteisiä pelisääntöjä ja otamme huomioon jokaisen liikkujan itsemme lisäksi.

Pidä turvaväli eteen ja taakse

Riittävän turvavälin tärkeys korostuu, kun edessä on isompi ajoneuvo. Riittävän pitkä turvaväli mahdollistaa näkyvyyden myös edellä ajavan auton eteen ja tilanteiden ennakointi helpottuu. Tällöin myös jää aikaa ja tilaa toimia, jos näkee edessä jotain, joka vaatii esimerkiksi vauhdin hidastamista. Ajaminen on myös rauhallisempaa ja taloudellisempaa turvavälien ansioista.

Takapuskurissa roikkuvat kannattaa päästää suosiolla ohitse, mutta jos se ei onnistu, tulee itse jättäytyä kauemmaksi edellä ajavasta. Samoin voi toimia, jos näkee edellä ajavien ajavan liian lähellä toisiaan.

”Matkailuautoilla ja -vaunuilla liikkujien kannattaa välillä päästää taakse kerääntynyt jono ohitse pysäyttämällä hetkeksi esimerkiksi levähdyspaikalle tai linja-autopysäkille”, ohjeistaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen

”Uuden tieliikennelain myötä enintään 3500 kg matkailuautot saavat ajaa kaikkialla enimmäisrajoitusten mukaisesti, joten ohittamista kannattaa välttää, jos se on vain vanhaa käyttäytymismallia, eikä tarvetta oikeasti ole,” Heiskanen jatkaa. 

Huonolla kelillä turvavälien pitämisellä ja yleisellä ennakoinnilla on erittäin tärkeä merkitys. Liikenneturvan kyselyyn* vastanneista yli yhdeksän kymmenestä kertookin huomioivansa liukkaan kelin turvavälissään.

Kuormaa huolellisesti

Matkailuauton tai -vaunun kuormaamisessa pätevät samat periaatteet kuin muunkin ajoneuvon kuormauksessa. Ennakointi on tässäkin asiassa tärkeässä roolissa ja hyvin pientenkin esineiden paikallaan pysymisellä on merkitystä liikkuvassa ajoneuvossa. Jokaiselle esineelle tulisi olla oma lukittu tai sidottu paikkansa, jossa se pysyy paikoillaan nopeuden muuttuessa esimerkiksi äkkijarrutuksen tai väistön vuoksi. Tavarat lähtevät helposti liikkeelle myös hitaissa ja maltillisissa jarrutuksissa. 50 km/h törmäyksessä kappaleen massa on jo noin 40-kertainen, jolloin esimerkiksi irti jäänyt lemmikki, kukkaruukku tai kassi voi liikkua ohjaamossa satojen kilojen voimalla.

Kokonaismassaltaan enintään 3500 kg B-ajokortilla ajettavissa matkailuautoissa todellinen ajonaikainen massa ajokunnossa täysine kaasupulloineen, vesisäiliöineen ja polttoaineineen lähentelee jo kokonaismassan ylärajoja, joten ylimääräiselle tavarakuormalle ei juuri jää tilaa.

”Jos auton alustalle suunniteltu kokonaismassa ylittyy ja jouset makaavat pohjassa, auton hallittavuus heikkenee,” muistuttaa Heiskanen.

Varo katvealueita

Minkään auton peileistä ei näe kaikkea, joten aina kannattaa välttää ajamasta toisten katveessa. Isojen kulkuneuvojen rakenteet aiheuttavat enemmän näköesteitä, jolloin katvealue korostuu ja pieni henkilöauto saattaa helposti jäädä ison matkailuauton kuljettajalta huomaamatta ilman erityistä tarkkaavuutta puolin ja toisin. Myös kääntyminen vaatii näillä ajoneuvoilla taitoa, sillä sopivassa kulmassa ja samalla nopeudella takasivuilta lähestyvää pyöräilijää ei käytännössä näe lainkaan ja taka-akseli leikkaa kääntyessä sisäpuolelle melkoisesti. Tässä mielessä ennakointi ja joustavuus on tärkeää kaikille osapuolille.

*Liikenneturva selvitti suomalaisten turvaväliasenteita kyselytutkimuksella joulukuussa 2019. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastanneita oli 1000, joista autoilevia oli 79 prosenttia.