Pakopelissä nuoret pääsevät kokemuksellisen oppimisen menetelmän avulla syventymään aiheeseen eli turvallisen liikkumisen eri osa-alueisiin. Kuva: Nuorten Akatemia

Liikenneturvan ja Nuorten Akatemian kehittämä liikenneturvallisuusaiheinen pakopeli edistää nuorten turvallista liikennekäyttäytymistä toiminnallisella ja vuorovaikutteisella tavalla. Nuoret ovat liikenneturvallisuustyölle tärkeä kohderyhmä, sillä lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori.

Liikenneturva ja Nuorten Akatemia ovat kehittäneet nuorille suunnatun liikenneturvallisuusaiheisen pakopelin, jonka tavoitteena on edistää nuorten turvallista liikennekäyttäytymistä. Pakopeli on elämyksellinen ryhmäpeli, jossa ratkotaan taustatarinan siivittämänä loogisia pulmanratkontatehtäviä.

”Liikennekasvatus ei ole vain sääntöjä tai kieltoja, vaan sitä toteutetaan monipuolisilla menetelmillä. Pedagoginen pakopeli on yksi uusi tapa käsitellä turvallista liikkumista nuoria innostavalla tavalla. Asiantuntijoiden lisäksi peliä on ollut mukana kehittämässä myös nuoria itse”, taustoittaa Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

Pakopelissä yhdistyvät ryhmätyö- ja ongelmanratkaisutaitojen hyödyntäminen sekä pelillisyys. Nuoret pääsevät kokemuksellisen oppimisen menetelmän avulla syventymään aiheeseen eli turvallisen liikkumisen eri osa-alueisiin. Tärkeää on myös koota ryhmän ajatukset pelin päätyttyä.

”Pedagogiseen konseptiimme kuuluu olennaisena osana pelin jälkeen käytävä purkukeskustelu. Siinä käydään aikuisen johdolla läpi pelin herättämiä ajatuksia ja oivalluksia sekä liikennekäyttäytymisen riskejä ja turvallisten valintojen tekemistä”, kertoo Nuorten Akatemian projektikoordinaattori Sonja Hämäläinen.

Nuorten osallisuutta liikennekasvatuksessa kannattaa vahvistaa

Nuoret itse ovat kokemusasiantuntijoita siinä, millaiset toimintatavat tai -mallit heidän kanssaan toimivat. Liikenneturvan tuoreeseen nuorisokyselyyn* vastanneista vain viidennes oli sitä mieltä, että koulujen ja oppilaitosten liikennekasvatuksessa käytetään nuoria kiinnostavia menetelmiä.

”Kyselyn perusteella on tärkeää, että nuorten osallisuutta liikennekasvatuksessa vahvistetaan entisestään. Nuorilla useimmiten on jo paljon tietoa turvallisesta liikkumisesta, mutta nuoruuden kehitysvaiheeseen liittyy itsenäistyminen ja myös aikuisten ohjeiden kyseenalaistaminen. Siksi on tärkeää tukea nuorten omaa kokemusmaailmaa ja oivalluksia eikä tehdä liikennekasvatusta vain aikuisten tuoman tiedon kautta. Esimerkiksi juuri pakopeli vastaa kyseiseen tarpeeseen”, selvittää Markkanen.

15-24-vuotiaat ovat liikenneturvallisuustyölle erittäin tärkeä kohderyhmä, sillä nuoret ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Vaikka nuorten liikennekuolemien määrä on vähentynyt kolmanneksella ja loukkaantumisten neljälläkymmenellä prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana, on lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut edelleen nuori.

”Etenkin nuorten miesten riski kuolla liikenteessä henkilöauton kuljettajana on muita ikäryhmiä suurempi. On kuitenkin hyvä muistaa, että valtaosa nuorista ei kuulu riskiryhmään, vaan pyrkii käyttäytymään liikenteessä turvallisesti ja välttämään turhaa riskinottoa”, muistuttaa Markkanen.

Tutkintaryhmä – pakopeli liikenneturvallisuudesta on suunnattu toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille. Toimintamalli on rakennettu siten, että pakopeli toteutetaan kouluvierailuna ja pystytetään oppilaitoksen omaan luokkatilaan. Pelin tulevat ohjaamaan Nuorten Akatemian perehdyttämät Liikenneturvan työntekijät ja kouluttajat. Lue lisää pakopelistä ja tiedustele kouluvierailua osoitteesta www.liikenneturva.fi/pakopeli.

*Liikenneturva selvitti nuorten ajatuksia ja kokemuksia liikenteestä kyselyllä syksyllä 2019. Kysely toteutettiin ympäri Suomea yläkouluissa, lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 3291 nuorta. Tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin keväällä 2020.