Mopon ja raskaiden luokkien käsittelykokeisiin tulee muutoksia ajokorttikoulutuksen uudistumisen myötä 1.7.2018. Myös D-luokassa eli linja-autokorttia hankittaessa sekä mopo- ja traktorimönkijöillä suoritetaan jatkossa uudistettuja käsittelytehtäviä.

Mopokortin ja raskaiden luokkien käsittelykokeet uudistuvat heinäkuussa

Kuljettajantutkintojen käsittelykokeisiin ja käsittelytehtäviin tulee muutoksia 1.7.2018 alkaen. Moottoripyöräkortin käsittelykokeiden muutokset tulivat voimaan jo ajokauden alussa huhtikuussa. Heinäkuussa voimaan tulevat muutokset koskevat mopon, kevyen yhdistelmän eli BE-kortin sekä raskaiden luokkien eli kuorma- ja linja-autoyhdistelmien käsittelykokeita, linja-auton käsittelytehtävää sekä mopo- tai traktorimönkijällä suoritettavaa kevyen nelipyörän korttia.

Mopon käsittelykokeen muutoksissa hyödynnetään uusitun moottoripyöräkokeen kokemuksia

Mopon käsittelykokeen tehtävät pysyvät samoina kuin aiemmin.

”Päivitimme esimerkiksi portit-tehtävän mitoitusta vastamaan moottoripyörien käsittelykokeessa käytettävää mitoitusta ja lisäsimme hidasajon suorittamiseen enimmäisnopeuden. Nopeutta voidaan myös jatkossa mitata tutkalaitteilla koetilanteessa. Kaiken kaikkiaan pyrimme hyödyntämään mopoilijoiden kohdalla moottoripyörän käsittelykoeuudistuksen positiivisia kokemuksia, jotta mopoilijoiden taidot olisivat mahdollisimman hyvät heti kortin saamisen jälkeen”, kertoo asiantuntija Marjo Immonen.

Kevyiden nelipyörien ajokokeessa tehdään ennen ajokokeeseen lähtöä käsittelytehtävä, jos koe suoritetaan mopo- tai traktorimönkijällä. Käsittelytehtävän tarkoituksena on varmistaa ajokorttia suorittavan kyky hallita ajoneuvo ja jarruttaa tehokkaasti ennen liikenteeseen lähtöä.

Myös kolmipyöräisen mopon tehtävien suorittamista tarkennettu.

Raskaiden luokkien käsittelykokeet kohti käytännön arkea

Raskaiden luokkien käsittelykokeiden aika pysyy entisellään 15 minuutissa ja ne suoritetaan ennen ajokoetta. Ajoneuvojen pituuden vaihtelut on pyritty huomioimaan tehtävissä aikaisempaa paremmin.

”Haluisimme uudistaa myös raskaiden ajoneuvoyhdistelmien käsittelykokeita ja D-luokan käsittelytehtävää samassa yhteydessä, kun uudistamme kuljettajantutkintoa kokonaisuudessaan. Raskaiden luokkien vanhojen tehtävien ei koettu enää palvelevan työelämää toivotulla tavalla ja ajoneuvolle aiheutuu turhaa rasitusta”, kertoo asiantuntija Jussi-Pekka Laine.

”Uudessa tehtävässä opettajan rooli korostuu enemmän ja tehtävän suorittamiseen on enemmän mahdollisuuksia”, jatkaa Laine.

Linja-autoluokan eli D-luokan käsittelykoe muuttuu täysin, jotta se vastaisi entistä paremmin kuljettajan arkea.

”Tehtävässä mitataan kuitenkin samoja asioita, mitä aiemminkin, mutta sen mitoitus ja rakenne muuttuvat”, kertoo Laine.

Myös BE-kortin käsittelykokeeseen päivityksiä

Myös kevyen yhdistelmän eli henkilöautolla vedettävän, BE-korttia vaativan ajoneuvoyhdistelmän käsittelykokeita päivitetään.

”Perusperiaatteena käsittelykokeiden uudistamisessa on ollut, että tehtävien tulee jatkossa vastata aikaisempaa paremmin niitä tilanteita, johon kuljettaja liikenteessä joutuu. Tämä sama periaate on ohjannut myös BE-kortin käsittelykokeen päivittämistä eli jatkossa tehtävässä huomioidaan ajoneuvoyhdistelmän pituuden vaihtelu aikaisempaa tarkemmin ja kokeessa käytetyn kohdekäytävän pituutta on rajattu”, kertoo asiantuntija Juha Kulmala.

Lisätietoja:
www.trafi.fi/ajokorttikoulutusuudistuu