Ajokortti autokoulussa vai opetusluvalla?

Ajokorttiuudistus romahdutti ajokortin hinnan. Kuva: Jani Karlsson HANDOUT Heinäkuun alussa voimaan tullut ajokorttilain uudistus laski reippaasti ajokorttien hintoja ja sallii ajo-opetuksen 16-vuotiaille. Hintojen muutos on saanut monet vanhemmat pohtimaan, kannattaako oppilas laittaa autokouluun vai opettaa hänelle itse opetusluvalla. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tiedotti saaneensa heinäkuun alun jälkeen opetuslupien hakuryntäyksen. Uusi tilanne on kuitenkin kutistanut merkittävästi autokoulu- ja opetuslupaopetuksen välistä hintaeroa, jolloin olennaisempaa on, onko vanhemmalla aikaa, halua, osaamista ja hermoja opettaa itse pienen säästön saamiseksi. ”Opetuslupaopetuksesta koituu jonkin verran vaivaa opetuslupaopettajalle. Kuluissa tietenkin säästää, jos ei laske hintaa opetustunneille ja polttoaineelle”, sanoo CAP-Autokoulun koulutus- ja laatupäällikkö Sampsa Lindberg. Lindbergin mukaan autokoulussa muutos nähdään hyvänä, sillä kuluttaja saa enemmän vaihtoehtoja ajokortin hankkimiseksi....

Lue lisää

Ajoterveys edelleen lääkärivastaanoton kuuma peruna

Suomalaisista joka kolmas on ollut huolissaan läheisen ajoterveydestä. Kuva Aleksi Makkonen/Liikenneturva. Iästä riippumatta terveydelliset seikat vaikuttavat ajokykyyn. Ajoterveyteen liittyvät asiat kannattaa ottaa puheeksi lääkärillä käydessä ja lääkitystä muutettaessa. Liikenneturvan ja Suomen Liikennelääketieteen Yhdistyksen lääkäreille tekemän yhteiskyselyn mukaan potilaat ottavat harvoin ajoterveyden puheeksi oma-aloitteisesti. Oman ajokyvyn heikentymisestä ei välttämättä olla myöskään itse tietoisia. Suomalaisista joka kolmas on ollut huolissaan läheisen ajoterveydestä. Lähes yhdeksän kymmenestä (86 %) kyselyyn vastanneesta lääkäristä koki, etteivät potilaat ole kovin oma-aloitteisia ottamaan ajoterveyttään puheeksi lääkärin kanssa. ”Erityyppiset sairaudet tai lääkitykset voivat heikentää liikenneturvallisuutta. Ensisijaisesti lääkäri tukee ajokyvyn säilyttämistä. Kuitenkin lääkäri joutuu välillä tilanteeseen, jossa hän joutuu myös arvioimaan potilaan heikentyneen ajoterveyttä merkitystä liikenneturvallisuudelle. Tässä arvioinnissa lääkäri huomioi...

Lue lisää

Ajoterveysohjeet päivitetty – uutena omavakuutus ensimmäistä ajokorttia hakiessa

Ajokorttisääntelyä on selkeytetty ja kevennetty liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Ajokorttilain muutokset tulevat voimaan 1.7.2018. Muutoksilla on vaikutuksia myös ajoterveysasioihin. Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille on päivitetty ja ne korvaavat vanhat ohjeet. Ajoterveysohjeita on päivitetty seuraavilta osin: Ensimmäistä ryhmän 1 (ajokorttiluokat AM/120, AM/121, A1, A2, A, B, BE, T) ajokorttia hakeva voi vakuuttaa ajoterveysedellytysten täyttymisen, jolloin lääkärinlausuntoa ei tarvita. Lääkärinlausunto vaaditaan yhä tiettyjen ajoterveydenkannalta merkittävien sairauksien osalta. Nuorison terveystodistusta ei käytetä enää ajoterveyden osoittamiseen 30.6.2018 jälkeen. Jatkossa lääkärinlausunto tulee toimittaa ryhmän 1 ajokortin uudistamisen yhteydessä vasta yli 70-vuotiaana. Sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille on tullut ilmoitusoikeus poliisille ajoterveyteen vaikuttavasta jatkuvasta päihteiden käytöstä.  Lomakkeella (F203sr) voi myös ilmoittaa potilaan suostumuksella aikaistettujen ajoterveystarkastusten käynnistämisen ajoterveyteen vaikuttavan sairauden...

Lue lisää

Mopokortin ja raskaiden luokkien käsittelykokeet uudistuvat heinäkuussa

Mopon ja raskaiden luokkien käsittelykokeisiin tulee muutoksia ajokorttikoulutuksen uudistumisen myötä 1.7.2018. Myös D-luokassa eli linja-autokorttia hankittaessa sekä mopo- ja traktorimönkijöillä suoritetaan jatkossa uudistettuja käsittelytehtäviä. Kuljettajantutkintojen käsittelykokeisiin ja käsittelytehtäviin tulee muutoksia 1.7.2018 alkaen. Moottoripyöräkortin käsittelykokeiden muutokset tulivat voimaan jo ajokauden alussa huhtikuussa. Heinäkuussa voimaan tulevat muutokset koskevat mopon, kevyen yhdistelmän eli BE-kortin sekä raskaiden luokkien eli kuorma- ja linja-autoyhdistelmien käsittelykokeita, linja-auton käsittelytehtävää sekä mopo- tai traktorimönkijällä suoritettavaa kevyen nelipyörän korttia. Mopon käsittelykokeen muutoksissa hyödynnetään uusitun moottoripyöräkokeen kokemuksia Mopon käsittelykokeen tehtävät pysyvät samoina kuin aiemmin. ”Päivitimme esimerkiksi portit-tehtävän mitoitusta vastamaan moottoripyörien käsittelykokeessa käytettävää mitoitusta ja lisäsimme hidasajon suorittamiseen enimmäisnopeuden. Nopeutta voidaan myös jatkossa mitata tutkalaitteilla koetilanteessa. Kaiken kaikkiaan pyrimme hyödyntämään mopoilijoiden kohdalla...

Lue lisää

Ajokorttikoulutuksen muutokset ja siirtymäajan käytännöt yhdessä paketissa

Ajokorttikoulutuksen uudistukset tuovat muutoksia niin ajokorttia parhaillaan suorittaville kuin sitä suunnittelevillekin. Erityisesti muutokset koskevat henkilöautokortin hankkimista. Trafi on koonnut nettisivuilleen tiedot muutoksista ja siirtymäajan käytännöistä. Ajokorttilakia ja kuljettajantutkintoa ollaan uudistamassa ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018. Laki on ollut eduskunnassa hyväksyttävänä ja sen on tarkoitus edetä seuraavaksi tasavallan presidentille vahvistettavaksi. Uudistukset koskevat traktorin, mopon, mopoauton, mönkijöiden ja henkilöauton ajokortin suorittamista. ”Ajokorttiuudistuksen tarkoituksena on mahdollistaa entistä yksilöllisemmät polut ajokortin hankkimiseksi. Oleellista ei ole, missä ja miten opetus on hankittu, vaan se, että uudet kuljettajat tulisivat entistä valmiimpina liikenteeseen”, painottaa osastopäällikkö Kimmo Pylväs. Ajokorttikoulutuksen muutoksista sekä siirtymäajan käytännöistä tarkemmin www.trafi.fi/ajokorttikoulutusuudistuu. Pakollisen opetuksen määrä vähenee, tutkinnon merkitys kasvaa ”Uudistuksen myötä pakollisen opetuksen määrä...

Lue lisää

Kansainvälinen ajokortti voi pelastaa monelta harmilta

Kansainvälisen ajokortin suosio on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Monelle kortti on kuitenkin edelleen tuntematon, mikä saattaa aiheuttaa ikäviä yllätyksiä ulkomailla. Autoliiton edeltäjä AK (Suomen Automobiili Klubi) kirjoitti Suomen ensimmäisen kansainvälisen ajokortin 96 vuotta sitten 1.5.1922. AK oli saanut kirjoittamisoikeuden valtioneuvostolta kaksi päivää aiemmin. Tuolloinen kansainvälinen ajokortti perustui vuonna 1909 Pariisissa allekirjoitettuun tieliikennesopimukseen, johon Suomi liittyi AK:n aloitteesta 27.3.1922. Suomessa kansainvälinen ajokortti haetaan edelleen Autoliiton kautta. Tarjolla on kahta eri korttia, joista toinen perustuu vuonna 1949 solmittuun Geneven tieliikennesopimukseen ja toinen vuoden 1968 Wienin tieliikennesopimukseen. Kansainvälinen ajokortti on käytännössä virallinen käännösasiakirja, joka kelpaa vain voimassa olevan kansallisen ajokortin kanssa. ”Ennen kansainvälisen ajokortin hakemista kannattaa tarkistaa Autoliiton nettisivuilta, kumpi kortti kohdemaassa...

Lue lisää

Moottoripyöriä ja mopoja koskeva ajokorttiuudistus tulisi kuluttajille kalliiksi

Hallituksen kaavailemalla ajokorttilain muutoksella olisi pääasiassa negatiivisia vaikutuksia mopo- ja moottoripyöräkorttien hankintaan. Kuluttajille tulisi ylimääräisiä kustannuksia ja liikenneturvallisuusriskit kasvaisivat. Moottoripyöräilijöiden edunvalvojat toivovat lakiesitykseen vielä muutoksia. Ajokorttiuudistusta perustellaan liikenneturvallisuudella, mutta toteutuessaan se päinvastoin vähentäisi käytännön ajoharjoittelua etenkin mopokortin osalta. Hallituksen esityksessä korvataan käytännön harjoittelu muutamalla teoriatunnilla, ja hyväksi osoittautuneen ajoneuvon käsittelykokeen tilalle tulisi liikenteessä suoritettava ajokoe. - Mopolla ajamista ei pysty harjoittelemaan laillisesti ilman mopokorttia muuten kuin autokoulun kautta. Autokoululiiton mukaan se kaksinkertaistaisi mopokortin hinnan nykyisestä noin 500 eurosta helposti yli 1000 euroon, kertoo asiamies Hannu Kyyhkynen Teknisen Kaupan Liitosta. Lisäksi lakiesityksessä tiukennetaan moottoripyöräkortin käsittelykoetta, vaikka se on jo nyt EU-direktiivin mukainen. Uusi vaatimus U-käännöksen kääntösäteeksi on alan kouluttajien ja asiantuntijoiden...

Lue lisää