Liikenneturvan seurantojen mukaan neljä kymmenestä pyöräilevästä käyttää kypärää pyöräillessään. Kun alle valitaan kaupunkipyörä, on kypärä päässä kuitenkin vain satunnaisesti. Liikenneturvan viime kesänä Helsingissä ja Espoossa tekemien tarkkailujen mukaan vain viisi prosenttia kaupunkifillaristeista käytti kypärää.

Neljä kymmenestä käyttää kypärää pyöräillessään

Olennaista kypärän käytössä on huolehtia myös siitä, että kypärä on sopivan kokoinen ja kiinnitetty oikein. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

Liikenneturvan seurantojen mukaan neljä kymmenestä pyöräilevästä käyttää kypärää pyöräillessään. Kun alle valitaan kaupunkipyörä, on kypärä päässä kuitenkin vain satunnaisesti. Liikenneturvan viime kesänä Helsingissä ja Espoossa tekemien tarkkailujen mukaan vain viisi prosenttia kaupunkifillaristeista käytti kypärää.

Liikenneturva seuraa vuosittain tienkäyttäjien käyttäytymistä eri teemoissa. Pyöräilykypärän käyttö on hiljalleen yleistynyt, mutta kehitys on kuitenkin valtakunnallisesti ja ikäryhmittäin varsin epätasaista. Liikenneturvan seurantatietojen mukaan vuonna 2018 koko maassa kypärää käytti 43 prosenttia pyöräilevistä. Eniten kypärää käytetään pääkaupunkiseudulla ja useimmin kypärä laitetaan lapsen päähän.

”Pyörällä pääsee hyvin paikasta toiseen ja samalla sekä ilmasto että kansanterveys kiittävät. Olennaista on kuitenkin huomioida, että tapaturmilla voi menettää saavutetut terveyshyödyt hetkessä. Kun edistetään pyöräilyä, tulisi pääpaino olla nimenomaan turvallisen pyöräilyn edistämisessä. Kypärän käytön tukeminen on yksi osa tätä kokonaisuutta. Jos pyöräilijä joutuu onnettomuuteen tai kaatuu, suojaa oikein kiinnitetty kypärä tehokkaasti päätä”, summailee Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen.

Kaupunkipyöräilijällä kypärän käyttö vaatii ennakointia

Kaupunkipyöräjärjestelmä on näppärä tapa lisätä liikuntaa päivittäisiin kulkemisiin. Kuitenkin vain harvassa kaupunkipyöräjärjestelmässä on jollain tavalla otettu kypärän käyttö huomioon*. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkipyöräilijällä on oltava kypärä mukana omasta takaa, jos sitä mielii käyttää.

”Jos kaupunkipyörä on osa päivittäistä matkaketjua, on omalla kypärällä varautuminen helpompaa kuin spontaanissa käytössä. Jonkun verran on kuitenkin havaittavissa kypärällisiä pyöräilijöitä myös kaupunkifillarin satulassa, mikä on hienoa”, Kaistinen pohtii.

Tieliikennelain kokonaisuudistuksessa pyöräilykypärän käyttöä koskeva säännös pysyy lähes ennallaan. 1.6.2020 voimaantulevan lain pykälä määrittelee selkeästi, että pyöräilijän on käytettävä kypärää. Sanktioita kypärättömyydestä ei kuitenkaan seuraa.

Lisätietoja

suunnittelija Jyrki Kaistinen, Liikenneturva, 020 7282 345

Koko maassa pyöräilykypärää käytti 43 prosenttia pyöräilevistä. Kaupunkipyörää käyttävien kypärän käyttöä tarkkailtiin erillisissä tarkkailuissa kesällä 2018 Helsingissä ja Espoossa. Seurannan mukaan kaupunkipyöriä käyttävistä viisi prosenttia käytti kypärää.

*Esmerkiksi Vancouverin kaupunkipyöräjärjestelmän käyttäjille on tarjolla myös kypärä.

Katso videolta vinkit kypärän oikeaan kiinnittämiseen:

Otsa, korva, leuka - kiinnitä kypärä oikein.