Pääteiden kokonaisliikenne lisääntyi tammi–kesäkuussa noin 1,4 prosentilla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Raskaan liikenteen (kuorma- ja linja-autot) kasvu oli edelleen merkittävää, sillä se kasvoi 2,4 prosenttia.

Henkilö- ja pakettiautoliikenne lisääntyi koko Suomessa pääteillä 1,3 prosenttia. Alueellisesti tarkasteltuna eroja henkilö- ja pakettiautoliikenteen oli jonkin verran. Eniten liikenne lisääntyi Varsinais-Suomessa 2,8 prosentilla ja Lapissa 2,1 prosentilla. Pohjois-Pohjanmaalla kehitys oli niukasti pakkasella ja siellä lukemaksi tuli -0,2 prosenttia.

Alueelliset erot olivat suurempia raskaassa liikenteessä kuin henkilö- ja pakettiautoliikenteessä. Lappiin kirjattiin suurin kasvu, siellä raskas liikenne lisääntyi peräti 6 prosenttia. Pirkanmaalla kasvua oli 5 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla raskaan liikenteen kasvu jäi 0,8 prosenttiin.

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta (LAM).

Lisätietoja

Liikenneviraston Tietilastot-verkkosivut

Liikennemääräkartat

Liikennevirasto teettää vuosittain koko maan kattavat liikennemääräkartat. Karttoja tarjotaan pääasiassa sähköisessä muodossa.

Liikennemäärää kuvataan vuoden keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL) ja sen yksikkö on ajoneuvoa/vuorokausi. Koko maata kuvaavilla kartoilla esitetään valta-, kanta- ja seututeiden liikennemäärät.


Näytä suurempi kartta  (toimii uusimmilla selaimilla)