Pyöräkatu on kokonaan uusi katutyyppi, jossa kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla. Kuva: Jussi Kaakinen/Liikenneturva

Piha- ja kävelykaduilla ajoneuvolla ajettaessa on annettava jalankulkijalle esteetön kulku, eikä nopeus saa ylittää 20 km/h. Liikenneturvan kysely osoittaa, että suomalaisten sääntötuntemuksessa piha- ja kävelykatujen osalta on vielä parantamisen varaa. Uuden tieliikennelain myötä saatiin myös kokonaan uusi katutyyppi, pyöräkatu.

Liikenneturvan kysely* osoittaa, että suomalaisten tietämyksessä piha- ja kävelykatujen säännöistä on vielä parantamisen varaa. Yhdeksän kymmenestä (91 %) vastaajasta oli selvillä siitä, että kävelykatu on tarkoitettu ensisijaisesti jalankulkijoille ja yli kaksi kolmesta (70 %) siitä, että muiden tienkäyttäjien on siellä annettava jalankulkijoille esteetön kulku. Kuitenkin vain joka kuudes (17 %) tiesi, että kävelykadulla pyöräilykin on sallittua. Tulokseen voi vaikuttaa se, että vanhassa kävelykadusta kertovassa liikennemerkissä oli vain jalankulkusymboli, uuden tieliikennelain myötä mukaan on tuotu myös pyörä.

”Vain kävelijän sisältävä liikennemerkki saattoi hämätä, mutta nyt merkki on selkeämpi. Moottoritonta ajoneuvoa kuten polkupyörää siis saa kävelykadulla kuljettaa, mutta moottorikäyttöisen ajoneuvon saa ajaa vain sen varrella olevalle kiinteistölle. Huoltoajokin on sallittu vain, jos se erikseen liikennemerkillä osoitetaan. Ajoneuvolla kävelykadulla ajettaessa on kuitenkin kaikissa tapauksissa annettava jalankulkijoille esteetön kulku”, selvittää Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Useampi kuin kaksi kolmesta (71 %) vastaajasta luuli virheellisesti, että pihakadulla autolla ajo on sallittu ainoastaan kadun varrella oleville kiinteistöille. Lähes joka kymmenes (9 %) oli puolestaan siinä uskossa, että pihakatu olisi tarkoitettu ainoastaan jalankulkijoille. Yli kaksi kolmannesta kuitenkin tiesi, että ajoneuvolla on kuljettava pihakadulla jalankulkijoiden ehdoilla.

”Pihakadulle sopivat hyvin sekä ajoneuvot että jalankulkijat, sen luonteesta kaikille tienkäyttäjille yhteisenä tilana kertoo jo liikennemerkkikin. Jalankulkijoille on kuitenkin annettava esteetön kulku, ja onkin tärkeää pitää ajonopeus riittävän alhaisena: se on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h. Tämä pätee pihakatujen lisäksi siis myös kävelykaduilla”, Piippa kertoo.

Pyöräkadulla kuljetaan – tietysti – pyöräilijöiden ehdoilla

Pyöräkatu on uuden tieliikennelain myötä kokonaan uusi katutyyppi, jossa kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla ja heille on annettava esteetön kulku. Autoilijat saavat ajaa pyöräkadulla, mutta heidän on sopeutettava vauhtinsa pyöräilynopeuden mukaiseksi.

”Pyöräkadussa on hyvä muistaa se erityispiirre, että siitä kertova liikennemerkki ei itsessään aseta nopeusrajoitusta – toisin kuin piha- ja kävelykatujen kohdalla. Pyöräkadun suurin sallittu nopeus on erikseen osoitettu nopeusrajoitusmerkillä. Lisäksi pyöräkadulla jalankulkijoille on erikseen jalkakäytävä”, taustoittaa Piippa.

Ajettiin sitten millä väylällä tahansa, on toiset kulkijat otettava huomioon. Ennakoiva kuljettaja ehtii toimia yllättävissäkin tilanteissa.

”Riittävän alhainen nopeus, omista aikeista kertominen ja muiden huomioiminen ovat avainasemassa sujuvan ja turvallisen liikenteen takaamiseksi. Suvaitsevaisuus ja tilan antaminen tarvittaessa muille on viisasta myös pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kesken. Liikenne sujuu yhteispelillä”, Piippa toteaa.

Kävely-, piha- ja pyöräkatu pähkinänkuoressa

Piha- ja kävelykatujen sääntötuntemuksessa aukkoja – huomioi myös uusi pyöräkatu

Klikkaa taulukko suuremmaksi!

*Liikenneturva selvitti 15 vuotta täyttäneen väestön tietoisuutta liikennesäännöistä helmikuussa 2020. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan online-kyselyyn vastasi yhteensä 1060 henkilöä, joista autoilevia oli 82 prosenttia.