Vuosi 2018 tullaan muistamaan sähköautojen infran kehityksen harppauksesta. Kuluttajaa palvellaan pian kattavasti julkisissa pisteissä, esimerkiksi kauppareissuilla. Schneider Electric ja Plugit näkevät kaupallisten tahojen lisäksi tarpeen kasvattaa sähköautojen latausinfraa koko rakennettuun ympäristöön, myös kotitalouksiin.

Schneider Electric ja Plugit ratkaisevat yhdessä sähköautojen kotilatauksen haasteet

Schneider Electric ja Plugit haluavat kasvattaa sähköautojen latausinfraa myös kotitalouksiin

Vähittäiskaupan sektori osallistuu innokkaasti infratalkoisiin. Esimerkiksi Motonetin tavoitteena on tulevina vuosina asentaa sähköauton latauspisteet lähes jokaiseen yli 30:een Motonetiin. Lisäksi Suomen toiseksi suurin kauppakeskus, Lempäälän Ideapark investoi 40:n latausaseman kokonaisuuteen kesällä 2018. Myös K-ketju panostaa voimakkaasti latausinfraan läpi Suomen. Schneider Electric ja Plugit tarjoavat yrityksille ensiluokkaisia, turvallisia laitteistoja yhdistettynä latauslaitteiden operatiiviseen järjestelmäosaamiseen.

”Meidän visionamme on julkisten latauspisteiden lisäksi kasvattaa sähköautojen latausinfraa myös kotitalouksiin ja koko rakennettuun ympäristöön. Myös uudistuva rakennusten energiatehokkuusdirektiivi piirtää suuntaviivoja latauspisteiden yleistymiselle sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Tämä on koko Suomen yhteinen hanke, jossa olemme ilolla mukana”, tiivistää Kim Långström, Partner-liiketoimintayksikön johtaja.


Rakennusyhtiöt ja uudet ratkaisut vauhdittavat infran kasvua

”Uudistuotanto on tällä hetkellä hyvin ajan hermolla. Joissain paikoissa rakennuslupa edellyttää latauspisteiden asentamista, mutta yhä useampi rakennusliike myös näkee asian jo perustarpeena. Parhaimmillaan autopaikoista jopa 20 % varustetaan jo tässä vaiheessa latauslaitteilla. Asuinkiinteistöt rakennetaan palvelemaan käyttäjiä koko elinkaaren ajan ja harva enää kyseenalaistaa, etteivätkö sähköautot olisi yleistymässä”, kertoo Plugitin myynti- ja markkinointijohtaja, Topi Aaltonen.

Korjausrakentamisessa haasteita tuovat olemassa olevien sähkövetojen kapasiteetti, mittavat investointitarpeet sekä käytön aikaisten kulujen kohdentaminen. Helpottaakseen yksityishenkilöiden päätöksentekoa Schneider Electric ja Plugit ratkovat yhdessä näitä haasteita.

”Taloyhtiöiden ei ensimmäisenä tarvitse pohtia sähkötehon riittävyyttä, optimoimalla resursseja pidämme kustannukset ja liittymämaksut järkevällä tasolla. Merkittävät kustannukset muodostuvat uuden tyyppisen sähkönjakelun tarpeesta. Tähänkin on olemassa kustannustehokkaita ratkaisuja kuten virtakiskot, laajemmassa parkkihallikiinteistössä pääsemme kiskoilla jopa 30 % pienempiin kokonaiskustannuksiin perinteiseen kaapelointiin verrattuna”, kertoo Plugitin Aaltonen.

Schneider Electricin ja Plugitin yhteistyö tuo yhteen Schneiderin ensiluokkaiset ja turvalliset EVlink -sähköauton latauslaitteistot ja maailmanlaajuisen kattavuuden sekä Plugitin latauslaitteiden operatiivisen järjestelmäosaamisen ja käytönaikaiset palvelut. Molemmat toimijat ovat kentän konkareita ja tarjoavat nyt yritys- ja yksityisasiakkaalle yhden luukun palvelua osoitteessa plugit.fi.