Autoalan Keskusliiton vuosikokouksessa 17.4.2018 Helsingissä käsiteltiin autoalan ajankohtaisia asioita ja tulevia trendejä. Autokaupan kasvusuunnasta huolimatta Suomen talouskehitys ei ole kiihdyttänyt riittävästi uusien autojen myyntiä. Tällä myyntivauhdilla autokantamme ikääntyy edelleen. Vuodenvaihteessa liikenteessä olevien henkilöautojen keski-ikä oli jo 12 vuotta.

Asukasta kohden suhteutettuna ensirekisteröintien määrä on Suomessa selvästi muita Pohjoismaita alempi. Ero korostuu erityisesti vuoden 2008 jälkeisessä kehityksessä. Kun esimerkiksi vuonna 2017 Suomessa myytiin 21 uutta henkilöautoa/1000 asukasta kohden, muissa Pohjoismaissa myytiin keskimäärin 35 uutta henkilöautoa/1000 asukasta kohden, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin Suomessa.