Taksinkuljettajalla tulee edelleen olla voimassa oleva taksinkuljettajan ajolupa. 1.7.2018 alkaen taksinkuljettajaksi aikovalta ei enää edellytetä koulutukseen osallistumista ajoluvan saamiseksi – taksinkuljettajan koe suoritettava kuitenkin hyväksytysti.

Taksinkuljettajalla oltava taksinkuljettajan ajolupa myös tulevaisuudessa – ei pakollista koulutusta, pätevyys osoitetaan kokeella

Taksinkuljettajan ajolupa voimassa 5 vuotta kerrallaan

Taksinkuljettajan ajolupa, joka myönnetään 1.7.2018 jälkeen, on aina voimassa 5 vuotta kerrallaan.

Taksinkuljettajan ajoluvat, jotka ovat myönnetty 1.1.2015 jälkeen, ovat voimassa siihen asti kuin ajoluvassa lukee.

Ei enää pakollista koulutusta – osaaminen todennettava edelleen taksinkuljettajan kokeessa

1.7.2018 alkaen taksinkuljettajaksi aikovalta ei enää edellytetä koulutukseen osallistumista. Taksinkuljettajan ajoluvan saamisen edellytyksenä on edelleen taksinkuljettajan kokeen suorittaminen hyväksytysti. Uudistetun taksinkuljettajan kokeen voi suorittaa Ajovarman ammattiliikenteen palvelupisteissä heinäkuun alusta alkaen. Yksilökokeeseen pitää varata aika etukäteen. ”Jos yritys haluaa järjestää ryhmäkokeen omille tuleville taksikuskeille, sovitaan niistä erikseen Ajovarman kanssa,” kertoo Trafin asiantuntija Pasi Parviainen.

Taksinkuljettajan osaamisvaatimuksiin ei tule muutoksia liikennepalvelulain myötä. Kuljettajan on kyettävä huolehtimaan matkustajan turvallisuudesta, ottamaan huomioon matkustajan toimintarajoitukset ja hänellä on oltava pääasiallista toiminta-aluetta koskeva riittävä paikallistuntemus. ”Kokeessa voi vapaasti valita minkä kunnan paikallistuntemusosion tekee. Kunnan valinta ei sido millään tavalla henkilöä ajolupansa osalta, vaan ajolupa on voimassa koko Suomessa”, tarkentaa Parviainen.

Myöskään taksinkuljettajan kielitaitovaatimuksiin ei ole tullut muutoksia. Taksinkuljettajan koe tulee jatkossakin suorittaa suomeksi tai ruotsiksi ja taksiyrittäjä vastaa siitä, että yrityksen kuljettajilla on riittävä kielitaito.

”Vastuu kuljettajan osaamisen varmistamisesta on taksiyrittäjällä. Trafin myöntämät taksinkuljettajien koulutusluvat lakkaavat ja viranomaisen valvomia koulutuksia ei enää järjestetä. Koulutuksia tulee jatkossakin taksinkuljettajille olemaan tarjolla, ne eivät vain ole minkään viranomaisen valvonnan alaisia” summaa Parviainen.

Taksinkuljettajan ajoluvan uusiminen ei myöskään enää edellytä erillistä koulutusta.

Uuden taksinkuljettajan ajoluvan hakeminen 1.7.2018 alkaen

Uutta, liikennepalvelulain mukaista, taksinkuljettajan ajolupaa voi hakea kaikissa Ajovarman palvelupisteissä 2.7.2018 alkaen.

Ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on voimassa oleva, vähintään vuotta aikaisemmin saatu, B-luokan ajokortti. Suomessa myönnetyn ajokortin lisäksi hyväksytään sellainen muussa EU-jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti, joka tunnustetaan Suomessa ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaksi.

Lisäksi ensimmäistä lupaa hakiessa pitää olla hyväksytysti suoritettu Trafin taksinkuljettajan koe.

Ajolupaa hakiessaan on myös toimitettava lääkärinlausunto ryhmän 2 ajokorttilupaa koskevien terveysvaatimusten täyttymisestä.

Jokaiselle luvan hakijalle tehdään rikos- ja sakkorekisteri tarkistus. Jos rekistereissä ilmenee merkintöjä nämä saattavat olla esteenä luvan myöntämiselle.

Lisätietoja:

Taksinkuljettajan kokeen vaatimukset -määräys

Ajovarman ammattiliikenteen palvelupisteet www.ajovarma.fi/ammattiliikenteen-palvelupisteet

Ajovarman palvelupisteet www.ajovarma.fi/palvelupisteet