Auton tuulilaseja rikkoutuu renkaista irtoavista nastoista ja irtokivistä eniten kevään kynnyksellä. Vakuutusyhtiöt korvaavat auton tuulilaseihin kohdistuvia vaurioita vuosi vuodelta enemmän. Valtaosa tuulilasivahingoista on irronneiden nastojen ja kivien aiheuttamia iskemiä, jotka voidaan paikata korjaamossa. LähiTapiolan asiakkaille maksetuista tuulilasivahingoista suurin osa jää pääsääntöisesti alle 100 euroon, mutta lasia vaihdettaessa kulut voivat nousta jopa yli 1 000 euroon.

Vuonna 2016 vakuutusyhtiöt korvasivat tuulilasivahinkoja 129 000. Sitä edeltävänä vuonna määrä oli 111 000. Vakuutusyhtiöiden korvaamien tuulilasivahinkojen määrän kasvuun vaikuttavat muun muassa lyhyet turvavälit, teiden kunto ja tuulilasien ohentuminen. Osaltaan korvausmääriin vaikuttaa myös se, että yhä useammalla suomalaisella on autovakuutuksessa mukana lasivakuutus, josta korvausta haettaessa asiakkaalta ei peritä omavastuuta, kun ajoneuvon lasi paikataan.

–        Tuulilasien vaihtokulut ovat myös nousseet viime vuosina. Osaltaan tähän vaikuttaa erilaisten tunnistimien määrän lisääntyminen autojen laseissa sekä vaihdon yhteydessä tehtävät säätötyöt, kuten ajamista avustavien järjestelmien kalibrointi. Uudemmissa autoissa tuulilasi on myös usein osa auton korikehikkoa, minkä vuoksi lasin korjaaminen nopeasti on yhä tärkeämpää, kertoo tuotepäällikkö Henna Saarelainen LähiTapiolasta.

Yleensä auton tuulilasia vahingoittanut irronnut nasta tai irtokivi aiheuttaa iskemän, joka voidaan paikata korjaamolla. LähiTapiolan asiakkaille sattuneissa tuulilasivahingoissa yli 30 prosentissa vahinkojen määrä jäi alle 100 euroon. Yli puolessa tapauksista vahinko jäi alle 300 euron. Mikäli rikkoutunut kohta halkeaa, voidaan koko tuulilasi joutua vaihtamaan. Tällöin kustannukset voivat uusien autojen kohdalla nousta pahimmillaan jopa yli 1 000 euroon.

–        Rikkinäinen tuulilasi on aina turvallisuusriski, joka kannattaa paikata heti halkeamien välttämiseksi. Jos ikkunaan tulee iskemä, puhdista iskemän ympäristö ja laita rikkoontuneen kohdan päälle toimistoiltamme saatava lasitarra tai teippi estämään lian pääsy. Itse vauriokohtaa ei kannata puhdistaa, jotta vältetään lian ja veden pääsy iskemään. Lika, vesi ja tuulilasinpesuneste vauriokohdassa voi vaikeuttaa korjausta. Käännä auton sisäilman puhaltimet pois tuulilasista. Lämmönvaihtelut voivat levittää halkeamaa. Paikkauta tai vaihdata tuulilasi vakuutusyhtiön kumppanikorjaamolla, Saarelainen kertoo.

Lasivahinkojen syntyyn voi vaikuttaa omalla turvallisella ajotavalla, eli pitämällä turvavälin riittävän pitkänä eteen ja taaksepäin. Edellä ajavasta autosta lentävä nasta tai kivi osuu suuremmalla todennäköisyydellä, mitä lyhyempi turvaväli on. Ohitustilanteessa omalle kaistalle kannattaa palata vasta, kun näkee ohittamansa auton taustapeilistä. Riittävän pitkällä turvavälillä liikenneturvallisuus paranee muutoinkin. Lisäksi tuulilasi on hyvä muistaa puhdistaa myös sisäpuolelta, sillä likainen tuulilasi on turvallisuusriski. Likainen sisäpinta aiheuttaa häikäisyä ja kevätaurinko paistaa viistosti matalalta, jolloin näkyvyys voi olla todella heikko.

LähiTapiolassa korjaaminen tai lasinvaihto ei alenna autovakuutuksen bonusta, jos kaskoon sisältyy lasivakuutus. Lasivakuutus sisältyy LähiTapiolan kattavimpiin kaskovakuutuksiin LähiTapiola Loistokaskoon ja Laajaan kaskoon. Jos kaskoon ei sisälly lasivakuutusta, korjaus korvataan törmäysvahinkona. LähiTapiolassa lasin korjaukset voidaan pääsääntöisesti tehdä kumppanikorjaamoillamme ilman erillistä vahinkoilmoitusta, jolloin kumppanikorjaamo laskuttaa suoraan LähiTapiolaa.