Sähköajoneuvojen suosio kasvaa jatkuvasti, sillä yhä useampi autoilija etsii vaihtoehtoja bensiini- ja dieselkäyttöisille autoille. Yksi yleisimmistä huolenaiheista on kuitenkin pitkien matkojen taittaminen. Siksi päätimmekin matkustaa Euroopan halki sähköajoneuvolla, ja törmäsimme matkalla moniin haasteisiin.

Urban Insight: Ovatko sähköajoneuvot vihdoinkin korvaamassa fossiilisia polttoaineita käyttävät autot?

Monessa Euroopan maassa käydään tällä hetkellä keskustelua kestävän liikenteen suunnittelusta ja kehittämisestä. Uudenlainen matkustuskäyttäytyminen ja ihmisten halu liikkua ekologisemmin asettaa infrastruktuurille uusia vaatimuksia, joihin vastaaminen edellyttää merkittäviä kehittämishankkeita.

Swecon Urban Insight -raportti E-magine a Journey through Europe – Energy Infrastructure for Sustainable Mobility tarkastelee, kuinka perheen lomamatka halki Euroopan onnistuu sähköajoneuvolla ja miten tällaiseen matkaan tulisi valmistautua.

Raportissa todetaan, että sähköajoneuvojen edellyttämä infrastruktuuri vaihtelee merkittävästi eri maiden välillä ja että matka Euroopan halki vaatii huolellista suunnittelua. Auton lataamiseen tarvitaan useita erilaisia kortteja ja mobiilisovelluksia, sillä jokaisessa maassa on päädytty erilaisiin ratkaisuihin sähköautojen palveluinfrastruktuurissa. Muita huolenaiheita ovat esimerkiksi latausasemien saatavuus sekä niissä käytettävät erilaiset laturit, joiden latausajat vaihtelevat.

”Infrastruktuuria ja maksutapoja ei ole yhdenmukaistettu lainkaan maiden välillä, mikä on merkittävä ongelma. Sähköautojen läpimurtoon vaadittavien olosuhteiden luominen edellyttää poliitikkojen ja teollisuuden välistä yhteistyötä”, Swecolla Decentralised Power Engineering -osaston johtajana Saksassa toimiva Tim van den Maagdenberg kertoo.

Taustaa

Urban Insight keskittyy kaupunkikehityksen eri osa-alueisiin kansalaisten näkökulmasta. Sen perustan luovat Swecon asiantuntijoiden laatimat asiantuntijaraportit vuosittain vaihtuvasta teemasta. Vuoden 2018 teemana on Urban Move, joka käsittelee liikkuvuutta ja liikenteen kestävää kehitystä Euroopassa.

Nyt julkaistu raportti on saatavissa osoitteesta http://www.swecourbaninsight.com/urban-move/e-magine-a-journey/

Lisätietoa Urban Insight -hankkeesta osoitteessa http://www.swecourbaninsight.com/