Suomen ajoneuvolakia esitetään muutettavaksi niin, että se vastaa syyskuun alussa voimaan tulevaa EU:n asetusta. Lakiesityksen mukaan yksi keskeisimmistä muutoksista olisi se, että kansallisessa lainsäädännössä säädettäisiin jatkossa ainoastaan kansallisten ajoneuvoluokkien ja varusteiden hyväksynnästä sekä markkinavalvonnasta. Tällaisia ovat esimerkiksi moottorityökoneet, maastoajoneuvot, nastat ja nastarenkaat.

Muiden ajoneuvoluokkien eli muun muassa autojen, mopojen, moottoripyörien ja traktorien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta säädettäisiin jatkossa vain EU:n lainsäädännössä. Markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että myytävänä olevat ja maahantuodut ajoneuvot ovat turvallisia ihmisten terveydelle, omaisuudelle ja ympäristölle, ja että ne eivät oikein asennettuna ja käytettyinä aiheuta vaaraa.

Teknisen Kaupan Liiton tulkinnan mukaan ajoneuvolakiuudistus vahvistaisi lainsäädännön yhdenmukaisuuden EU:ssa, eikä mikään EU-maa enää pystyisi luomaan omia kansallisia ajoneuvoluokkia, kuten Suomi on yrittänyt tehdä kevytautojen yhteydessä. Suomen tavoitteena on ollut saada kevytautot luokiteltua traktoriksi, jota saisi kuljettaa mopokortilla.

– Lakiluonnos kevytautoista oli jo alun perin EU-asetusten vastainen, ja EU-komissio huomautti Suomea pariinkin otteeseen virheellisestä lainsäädännöstä. Teknisen Kaupan Liitto kannattaa esitettyä muutosta pääosin, sillä se poistaisi päällekkäistä sääntelyä, sanoo Teknisen Kaupan Liiton moottoripyöräjaoston johtava asiantuntija Hannu Kyyhkynen.

Liitto ehdottaa kuitenkin muutosta lakiesityksen vaatimukseen varoituskolmion käytöstä. Lakiesityksen mukaan ajoneuvon pitäisi kantaa varoituskolmiota, jos sen suurin teknisesti sallittu kokonaismassa on suurempi kuin 500 kilogrammaa. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että myös moottoripyörät pitäisi jatkossa varustaa varoituskolmiolla.

– Ei ole mielestämme tarkoituksenmukaista vaatia moottoripyöriltä varoituskolmion mukana kuljettamista, sillä pyörissä on säilytystilaa vain vähän tai ei lainkaan. Moottoripyörän pystyy siirtämään pois haittaamasta muuta liikennettä tai muita tienkäyttäjiä voi varoittaa muilla keinoilla, sanoo moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Mikko Summa.

– Suuremmat touring-pyörät menevät tuon 500 kilogramman kokonaismassarajoituksen yli. Massarajaa pitäisi nostaa selkeästi, mutta helpompaa olisi poistaa vaatimus ajoneuvoluokittain ainakin kaksipyöräisiltä moottoripyöriltä.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudesta laista ja se on lausuntokierroksella helmikuun 13. päivään asti.