Näppärä nuori voi kokea, että kännykän käyttäminen ei vaikuta omaan kykyyn tehdä havaintoja liikenteessä. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että aivot eivät pysty multitaskaamiseen. Kuva Nina Mönkkönen/Liikenneturva.

Lasten ja nuorten mahdollinen älylaitteiden käyttö liikenteessä herättää huolta kouluissa ja kotona. Liikenneturvan lasten vanhemmille suunnattuun kyselyyn vastanneista neljä viidestä arvioi, että lapsi käyttää liikenteessä kävellessään kännykkää jollain tavalla. Liikenneturva ja Vanhempainliitto kannustavat vanhempia sopimaan yhdessä lasten kanssa kännykän käytön pelisäännöt liikenteeseen. Teema on esillä myös mediataitoviikon yhteydessä järjestettävässä webinaarissa 5.2.

Kännykät ovat osa lasten ja nuorten arkea. Mediaympäristö tuo paljon myönteisiä asioita nuorten arkeen, kuten mahdollisuuksia luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita sekä ilmaista itseään. Älylaitteiden käyttö kuitenkin huolettaa kasvattajia, mutta myös lapset ja nuoret itse tasapainoilevat digitaalisen hyvinvoinnin kanssa. Yksi ongelmallinen paikka on liikenne, jossa kännykkä vie huomion helposti.

”Lapsen kyky hahmottaa liikennetilanteita, etäisyyksiä ja esimerkiksi lähestyvän ajoneuvon nopeutta ei ole vielä kehittynyt samalle tasolle kuin aikuisen. Puhelu, pelaaminen tai viestittely vie lapsen ja nuoren huomion pois liikenteen seuraamiselta jopa enemmän kuin aikuisella”, summaa suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen Liikenneturvasta.

”Näppärästi puhelimella pelejä ja erilaisia sovelluksia käyttävä lapsi tai nuori voi kokea, että puhelimen käyttäminen ei vaikuta omaan kykyyn tehdä havaintoja. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että aivot eivät pysty käsittelemään kahta vaativaa tehtävää samanaikaisesti. Jos lapsi liikenteessä liikkuessaan tekee toista tarkkaavaisuutta vaativaa tehtävää samanaikaisesti, hän todellisuudessa siirtää tarkkaavaisuuttaan näiden tehtävien välillä. Esimerkiksi viestitellessä katse on useita sekunteja pois liikenteestä”, Markkanen jatkaa.

Selkeät yhteiset ohjeet kännykänkäyttöön tukevat lasta

Liikenneturvan 7-16-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnattuun kyselyyn* vastanneista noin kolme neljästä arvioi, että heidän lapsensa käyttää kännykkää viestittelyyn kulkiessaan liikenteessä. Neljä viidestä arvioi lapsen puhuvan puheluita. Yleistä oli myös arvio siitä, että lapsi kuuntelee musiikkia kuulokkeilla tai katsoo videoita tai pelaa kännykällään liikenteessä. Aikuisilla on tärkeä rooli tukea lapsia ja nuoria älylaitteiden tasapainoisessa käytössä – ja kantaa vastuu yhteisten pelisääntöjen sopimisesta liikenteeseen.

”Keskustele yhdessä lapsen kanssa kännykän käytöstä ja sopikaa, miten toimitaan liikenteessä. Kun lapsella on toimintaohjeet valmiina, on tämän helpompi toimia turvallisesti liikenteessä. Yksi peruslähtökohta voisi olla se, että tienylityksissä ja risteyksissä ei keskitytä viestittelyyn, pelaamiseen tai muuhun kännykän käyttöön”, vinkkaa Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

Lapsi ja nuori oppii turvallisen liikkumisen liikenteessä harjoittelemalla itse, mutta myös seuraamalla, miten aikuiset toimivat.

”Nuoren liikennekäyttäytymiseen vaikuttaa paljon vanhempien ja muiden läheisten aikuisten näyttämä esimerkki. Yhdessä sovitut pelisäännöt vain vahvistuvat, kun sekä lapsi että aikuinen noudattaa niitä. Myös omaan kännykänkäyttöön liikenteessä kannattaakin kiinnittää huomiota”, Siimes painottaa.

Tarkkaamattomuus osana liikennekasvatusta

Liikenneturvan opettajille suunnatussa kyselyssä** tarkkaamattomuus ja matkapuhelimen käyttö liikenteessä oli yksi tärkeimmiksi koetuista liikennekasvatuksen teemoista. Liikenneturva järjestää mediataitoviikolla 5.2. webinaarin, jossa käydään teemaa tarkemmin läpi. Puheenvuoroissa havainnollistetaan myös tapoja, joilla asiaa voi nostaa oppitunneilla esille.