Katukuvaan ilmestyvät uudet koululaiset ja liikenneturvallisuus puhututtavat jälleen. Reilua neljännestä kouluikäisten lasten vanhemmista huolestuttaa lähettää lapsensa koulutielle, selviää LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselystä. Vanhemmista suurin osa on kuitenkin sitä mieltä, että jo ekaluokkalaiset ovat valmiita kulkemaan koulumatkansa yksin.

Vanhempien mielestä 7-vuotias voi kulkea koulumatkansa itsenäisesti

LähiTapiolan kyselyyn vastanneista kouluikäisten lasten vanhemmista 42 prosenttia on sitä mieltä, että 7-vuotias on jo tarpeeksi vanha kulkemaan itsenäisesti koulumatkansa. Pääkaupunkiseudulla asuvista 64 prosenttia antaisi lapsensa kulkea yksin viimeistään 8-vuotiaana, kun taas maaseudulla vastaava ajatus on noin 50 prosentilla vastaajista.

Vanhemmista reilua neljännestä huolestuttaa lähettää oma lapsi koulutielle. Silti valtaosa vanhemmista ei koe erityistä huolta lastensa koulutiestä. Vastaajista, joilla on kouluikäisiä lapsia, 43 prosenttia on tuskin lainkaan huolestuneita koulumatkoista ja vain vähän huolta kokee 26 prosenttia vastaajista.

Koulumatkan pituus ja ympäristö vaikuttavat luonnollisesti siihen, minkäikäisenä lapsi voi kulkea kouluun itsenäisesti. Vanhempien kannattaa kävellä lapsen kanssa tuleva koulutie ainakin kerran tai pari läpi. Risteyksissä, tien ylityksissä ja liikennevaloissa tulee ohjeistaa lasta toimimaan oikein sekä muutenkin ottamaan huomioon muut tielläliikkujat.

Lapselle tulee opettaa, että suojatien saa ylittää, mutta että kaikki autoilijat eivät välttämättä aina toimi liikennesääntöjen mukaan – siksi on erityisen tärkeää katsoa, tuleeko autoja ennen kuin lähtee ylittämään tietä. Lapselle tulee myös ohjeistaa, että puhelinta ei saa käyttää samalla kun kävelee kouluun. Sen sijaan tulee keskittyä ympäröivään liikenteeseen.

LähiTapiola oli mukana koulujen alussa muun muassa lahjoittamalla heijastinliivejä koulunsa aloittaville lapsille sekä turvaamalla suojateitä.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 1040 suomalaista 19.-24.5. välisenä aikana. Vastaajat edustavat maamme 15–74 -vuotiasta väestöä. Vastanneista yhteensä 143:lla on kouluikäisiä lapsia. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS.

Lue vinkit turvalliseen koulun aloittamiseen.

Minkäikäinen lapsi voi ruveta kulkemaan koulumatkansa yksin?

  • 7-vuotias 42 %
  • 8-vuotias 21 %
  • 9-vuotias 9 %
  • 10-vuotias 6 %
  • 11-vuotias 1 %
  • 12-vuotias 0 %
  • yli 12-vuotias 1 %
  • En osaa sanoa 19 %

LähiTapiola-ryhmän tehtävänä on turvata asiakkaidensa elämää ja menestystä. Visionamme on tarjota suomalaisille turvallisempaa ja terveempää elämää. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua.

LähiTapiola on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaiden omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen.