Syyskuun alusta Suomessa siirryttiin uuteen WLTP-päästömittaustavan mukaiseen verotukseen. Volkswagen-henkilöautot varautui muutokseen etukäteen hyvin ja koko laaja mallisto on myynnissä myös tämän muutoksen jälkeen.

Jälleenmyyjiltä ja merkin verkkosivuilta löytyvät uuden WLTP-mittaustavan mukaiset hinnastot, jotka astuivat voimaan 1.9.2018. Kaikista malleista ja niiden malliversioista ei ole vielä WLTP-mittaustavan mukaisia päästöarvoja. Näiden mallien ja malliversioiden osalta käytössä ovat edelleen NEDC-mittaustavan mukaiset hinnastot. WLTP-hinnastoja päivitetään vaiheittain ja ne täydentyvät lähiviikkojen aikana.

Jälleenmyyjillä on myös vanhan NEDC-päästömittaustavan mukaisia autoja myynnissä, ja näiden autojen osalta verotus ei ole muuttunut.

Jos asiakas haluaa tilata auton, jolle ei vielä ole olemassa voimassa olevaa WLTP-hinnastoa, on Volkswagen-henkilöautoilla käytössään hintatakuu, jolloin asiakas ostaa auton NEDC-päästömittaustavan mukaisella hinnastolla ja saa lisäksi arvion WLTP-mittaustavan mukaisista päästöistä. Mikäli auton lopullinen hinta veroineen uuden mittaustavan CO2-päästöjen mukaisesti on auton ostohetkeä suurempi, ei asiakashinta muutu, vaan erotuksen kattaa Volkswagen. Mikäli taas hinta veroineen on ostohetkeä pienempi, laskee asiakashinta.

”Meidän koko Volkswagen-henkilöautomallistomme on myynnissä ja kampanjat jatkuvat normaalisti. Myös nopean toimituksen autoja löytyy maasta. Volkswagenin rakennusautomaatissa pystyy rakentamaan auton lisävarusteineen niiden malliversioiden osalta, joilla on WLTP-päästöarvo. Muiden myytävien malliversioiden osalta käytössä on NEDC-hinnasto, ja asiakkaalta hintariskin poistava hintatakuu. Näin uuden auton ostaminen on tehty mahdollisimman helpoksi tässä uudessa tilanteessa. Lisätietoja kannattaa kysyä rohkeasti asiantuntevalta Volkswagen-myyjältä”, kertoo K-Auton Volkswagen-henkilöautoista vastaava johtaja Mikko Mykrä.

Uusi henkilö- ja pakettiautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustapa WLTP otetaan käyttöön EU:ssa käyttöön vaiheittain vuosina 2017–2020. Suomessa kaikkien uusien ensirekisteröitävien henkilöautojen ja pienten pakettiautojen on oltava tämän uuden WLTP-päästömittaustavan mukaisesti verotettuja 1.9.2018 alkaen. Tästä poikkeuksena on pieni määrä aiemman NEDC-tyyppihyväksynnän mukaisia autoja, joita voidaan myydä ns. häntäluvalla.

Uusi WLTP-päästömittaustapa on aiempaa kuormittavampi ja pitkäkestoisempi, ja kuvaa aiempaa NEDC-mittaustapaa paremmin auton päästöjä ja kulutusta. Päästömittaus tehdään edelleen testilaboratoriossa. WLTP-arvot ovat myös aiempaa autoyksilökohtaisempia, sillä uusi mittaustapa ottaa huomioon esimerkiksi painoa lisäävien lisävarusteiden vaikutuksen auton päästöihin ja kulutukseen. Lisäksi sähkökäyttöisten autojen mittaustapa poikkeaa polttomoottoriautojen mittauksesta. Huomioitavaa kuitenkin on, että autojen säännellyt päästöt ja kulutus eivät muutu aiemmasta, vain mittautapa muuttuu.

Suomessa Volkswagen-henkilöautojen osalta siirtyminen WLTP-mittaustapaan on sujunut hyvin. Tämän hetken tiedon mukaan pienten ja keskisuurten autojen veromuutos näyttää neutraalilta. Isomman kokoluokan autoissa, SUVeissa ja nelivetoversioissa veromuutos voi olla merkittävä. Lopullista arviota veromuutoksen neutraalisuuden osalta on kuitenkin vielä vaikea antaa, koska kaikille autoille ei ole olemassa WLTP-päästöarvoa.

https://www.volkswagen.fi/fi/volkswagen-tietoa/wltp.html