Juuri valmistuneessa liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Trafin tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin yhteiskäyttöautojen mahdollisuuksia. Tutkimuksen perusteella yhteiskäyttöautojen yleistymistä hidastaa erityisesti suomalaisten tietämättömyys yhteiskäyttöautoista ja niiden hinnoista.

Suomalaiset tietävät omistusautoilun korkeista kustannuksista, joihin lukeutuvat esimerkiksi vakuutukset, huollot ja verot. Monet eivät kuitenkaan ole tietoisia siitä, että yhteiskäyttöautojen kaltaiset uudet liikkumisvaihtoehdot pystyisivät tarjoamaan houkuttelevampia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja kuin omistusauto.

”Mikäli omistusauton käyttöaste on pieni, jokaiselle ajokilometrille tulee melkoinen hinta. Nyt teetetty tutkimus osoittaa, että yhteiskäyttöautopalvelut pystyisivät täyttämään joidenkin kohdalla sen liikkumistarpeen, joka ratkaistaan yleensä omalla autolla”, toteaa liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Altti Iiskola.

Tietävätkö ihmiset sitten tästä vaihtoehdosta? ”Tutkimukseen sisältyvän kyselyn vastaajista vain joka neljäs tiesi hieman enemmän yhteiskäyttöautopalveluista. Palveluntarjoajia osasi nimetä vain noin 5 % vastaajista”, kertoo Iiskola.

Yhteiskäyttöautot täydentävät matkaketjuja

Tutkimuksen mukaan yhteiskäyttöautot voivat täydentää joukkoliikennettä ja matkaketjuja. Lisäksi yhteiskäyttöautot saattaisivat vähentää auton omistamisen tarvetta varsinkin vähän autoilevien ihmisten keskuudessa.

”Yhteiskäyttöautoissa on paljon potentiaalia matkaketjujen täydentäjänä. Esimerkiksi joukkoliikenteen ja yhteiskäyttöauton yhdistelmä avaisi uudenlaisia reittimahdollisuuksia ja toisi lisää joustavuutta liikkumiseen”, valaisee liikkumisen palveluiden ja älyliikenteen asiantuntija Anni Hytti Liikennevirastosta.

Harkitsetko auton ostamista? Kokeile ensin yhteiskäyttöautoa

Tutkimuksessa pureuduttiin myös siihen, ketkä voisivat olla potentiaalisia yhteiskäyttöautojen käyttäjiä lähitulevaisuudessa.

”Suomalaiset tuntuvat jakautuvan selkeästi autollisiin ja autottomiin. Yhteiskäyttöautojen osalta suurin nykypotentiaali löytyy auton ostamisen ja siitä luopumisen välimaastossa puntaroivista, heitä oli 16 % vastanneista. Yhteiskäyttöautojen voidaankin nähdä helpoimmin korvaavan ensimmäisen auton hankintaa tai nykyisiä kakkosautoja”, kertoo johtava asiantuntija Inkeri Parkkari Trafista.

Mihin yhteiskäyttöautoja sitten käytettäisiin? Tutkimuksessa selvisi, että ihmiset haluaisivat tällä hetkellä käyttää yhteiskäyttöautoja varsinkin normaalista arjesta poikkeavilla matkoilla. Tällaisia ovat esimerkiksi pidemmät viikonloppu- ja lomamatkat. Jos yhteiskäyttöautot yleistyisivät, niitä käytettäisiin luultavasti enemmän myös arkisempiin matkoihin.

Hyötyjä kuluttajille ja yhteiskunnalle

Tutkimuksen perusteella erilaisia yhteiskäyttöautopalveluita kokeilleet ihmiset ovat pitäneet palveluita hyödyllisinä ja helppokäyttöisinä. Tämä ei ole ihme, sillä digitalisaatio on tuonut sujuvuutta esimerkiksi vapaana olevien autojen löytämiseen kartalta. Myöskään auton avaimia ei tarvitse hakea erikseen: ovet avautuvat yleensä matkapuhelimella.

Yhteiskäyttöautopalveluita on jo monenlaisia ja niissä on tarjolla eri kokoisia autoja. Kuluttajille yhteiskäyttöpalvelut tuovat siis uusia mahdollisuuksia liikkumiseen. Yhteiskäyttöautojen suosion kasvun toivotaan synnyttävän positiivisia vaikutuksia myös yhteiskunnalle.

”Parhaimmillaan yhteiskäyttöautoilulla on mahdollisuus täydentää joukkoliikennettä niin tehokkaasti, että osa autoilijoista saattaisi vähentää henkilöauton käyttöä tai jopa luopua omasta autosta. Jos näin kävisi, liikenteen päästöt vähentyisivät”, sanoo ylitarkastaja Altti Iiskola.

Tutkimus pohjautui syvähaastatteluihin ja kyselyyn. Tutkimuksen toteuttivat Solita ja Palmu. Tutkimuksen ohjausryhmässä oli mukana asiantuntijoita liikenne- ja viestintäministeriöstä, Liikennevirastosta, Trafista ja ympäristöministeriöstä.