Liikenneturvan seurantojen mukaan yhä useampi kävelijä pysähtyy punaisiin valoihin. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva

Liikenneturvan seurantojen mukaan 92 prosenttia kävelijöistä pysähtyy punaisiin liikennevaloihin, mikä on seurantahistorian paras lukema. Lähes puolet Liikenneturvan kyselyyn vastanneista suomalaisista kuitenkin kertoo joutuneensa liikenteessä vaaratilanteeseen, kun toinen tielläliikkuja on kävellyt punaisia päin.

Liikenneturvan vuonna 2018 toteuttamien seurantojen* mukaan 92 prosenttia – eli yli yhdeksän kymmenestä – jalankulkijoista pysähtyy punaisiin liikennevaloihin.

Seurantatulos on parantunut viime vuosina, sillä vielä vuonna 2016 punaisiin pysähtyi 85 % jalankulkijoista. Liikenneturva on tarkkaillut jalankulkijoiden liikennevalokäyttäytymistä vuodesta 1993, ja vuoden 2018 tulos on historian paras noteeraus.

”On hienoa, että yhä useampi pysähtyy punaisiin myös kävellessään – parantamisen varaa on silti vielä tässäkin asiassa. Tietämättömyys ei ainakaan ole syy sille, ettei punaisiin pysähdytä, sillä punaisen ja vihreän merkitys liikennevaloissa tulee meille kaikille tutuksi jo lapsena”, korostaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

”Syy voi sen sijaan olla esimerkiksi havaintovirheessä tai yksinkertaisesti piittaamattomuudessa. Tilanne voidaan kokea vaarattomaksi, jos autoja ei näy. Liikenteen tilanteet voivat kuitenkin muuttua nopeassa tahdissa. Me aikuiset toimimme esimerkkinä lapsille siinäkin, miten tie ylitetään turvallisesti”, muistuttaa Piippa.

Muiden punaista päin kävely aiheuttanut vaaratilanteita

Liikenneturvan tuoreeseen kyselyyn** vastanneista suomalaisista lähes puolet (47 prosenttia) raportoi joutuneensa liikenteessä vaaratilanteeseen, kun toinen tielläliikkuja on kävellyt punaista päin.

”Ongelmia ja vaaratilanteita voi syntyä, jos sääntöihin ja toisten huomioimiseen liikenteessä suhtaudutaan välinpitämättömästi. Kiire aiheuttaa usein riskinottoja, jotka näkyvät esimerkiksi valojen noudattamattomuutena. Jos tätä toistaa tarpeeksi monta kertaa, voi siitä tulla ikävä tapa, joka voi pahimmillaan aiheuttaa onnettomuuden”, Piippa huomauttaa.

Tien ylityksen turvallisuus kannattaa liikennevalojen noudattamisen lisäksi varmistaa vielä katsomalla molempiin suuntiin, vaikka vihreä palaisikin. Näin voi tarkistaa, että myös kääntyvän ajoneuvon kuljettaja on huomannut sinut. Tämä korostuu etenkin pimeällä tai huonolla kelillä.

”On tietysti muistettava, että jalankulkijan itsensä lisäksi suuri vastuu turvallisista tienylityksistä kuuluu myös autoilijoille. Kuljettajien on oltava valppaina ja tarkkaavaisina eli keskityttävä ajoneuvon turvalliseen kuljettamiseen – eikä esimerkiksi vilkuilla puhelinta ajon aikana. Autoilijan vastuu korostuu erityisesti valo-ohjaamattomissa tienylityksissä ja risteystilanteissa. Kun ajat, aja”, kehottaa Piippa.

*Liikenneturva on tarkkaillut jalankulkijoiden liikennevalokäyttäytymistä vuodesta 1993. Vuonna 2018 liikennevaloja noudatti 92 prosenttia jalankulkijoista.

**Suomalaisten mielipiteitä liikenteestä selvitettiin kyselytutkimuksella touko-kesäkuussa 2019. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 1 082 suomalaista, joista autoilevia oli 78 prosenttia eli 849.