Nollapäästöpäivänä 21. syyskuuta Gasum korosti polttoainevalintojen merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi: päivän aikana Gasumin tankkausasemilla tankattiin ainoastaan kotimaista ja uusiutuvaa biokaasua. Kaasuautoilijoiden tankatessa päivän ajan vain biokaasua saavutettiin yli 75 tonnin CO2-päästövähennykset verrattuna dieseliin. Kansainvälisen Nollapäästöpäivän tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisista polttoaineista sekä kiinnittää huomio haitallisiin päästöihin ja polttoainevalintojen tärkeyteen.

Perjantaina 21. syyskuuta vietettiin jokavuotista Nollapäästöpäivää. Tämän vuoden Nollapäästöpäivään osallistui useita suomalaisia yrityksiä, kaupunkeja ja kuntia. Päivän aikana tehtiin ympäristötekoja ja järjestettiin tapahtumia sekä vierailuja. Näiden tavoitteena oli herätellä suomalaisia hillitsemään kasvihuonepäästöjään.

Energiayhtiö Gasum painotti polttoainevalintojen tärkeyttä päästöjen hillitsemisessä tarjoamalla Nollapäästöpäivänä tankkausasemillaan ainoastaan vähäpäästöistä biokaasua. Tankkaamalla päivän ajan vain biokaasua CO2-päästöjä vähennettiin jopa 75 tonnilla verrattuna dieselpolttoaineeseen. Yksi tonni CO2-päästöjä vastaa 7 500 kilometrin ajomatkaa dieselkäyttöisellä farmariautolla, jolla pääsisi melkein kolme kertaa edestakaisin Helsingistä Utsjoelle.

”Tavallisilla arjen päätöksillä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kestävän kehityksen edistämisessä, minkä myös Nollapäästöpäivän aikana tehdyt CO2-päästövähennykset osoittavat. Toimintamme keskiössä on työ puhtaamman tulevaisuuden eteen. Meille oli tärkeää osallistua Nollapäästöpäivään yhdessä muiden yritysten kanssa”, kertoo Gasumin myyntiyksikön päällikkö Jani Arala.

Gasumin tankkausasemaverkosto laajenee entisestään

Uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käyttö on tärkeää kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä julkaisi syyskuussa tavoitteen lisätä vähäpäästöisiä kulkuneuvoja vuoteen 2030 mennessä, mikä sisältää muun muassa kaasuautojen määrän lisäämisen 140 000 autoon. Lisäksi vuonna 2030 jo lähes kolmannes liikenteen polttoaineista on hallituksen suunnitelmissa bioperäisiä.

Täysin kotimaisista raaka-aineista valmistettu biokaasu sopii liikenteen polttoaineeksi sekä teollisuuden käyttöön. Biokaasua valmistetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti esimerkiksi teollisuuden ja yritysten biohajoavista sivuvirroista sekä kuluttajien biojätteistä. Lisäksi biokaasun tuotannossa syntyvää mädätysjäännöstä voi hyödyntää kierrätyslannoitteena. Uusiutuvan biokaasun käyttö liikennepolttoaineena vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosenttia

”Ennen vuotta 2017 kaasuautoja oli käytössä vajaa 2 000 kappaletta ja nyt niitä on jo yli 5 500. Kuluttajat ja yritykset selkeästi haluavat ympäristöystävällisiä ratkaisuja liikenteeseen. Haluamme tukea kuluttajien toiveita autokannan uudistamisesta biokaasun tuotannon suunnitelmallisella lisäämisellä ja tankkausasemaverkoston laajentamisella”, Arala toteaa.

Gasumilla on tällä hetkellä 28 kaasutankkausasema ympäri Suomen. Gasumin uusin tankkausasema avattiin alkuviikosta Vantaalle IKEA-tavaratalon yhteyteen osana Gasumin ja IKEA Suomen solmimaa kiertotalouteen perustuvaa yhteistyösopimusta. Sopimukseen kuuluu myös IKEA-ravintoloiden ruokahävikin hyödyntäminen biokaasun tuotannossa.