Fortum ja Clean Motion yhteistyöhön kolmipyöräisten ajoneuvojen sähköistämiseksi Intiassa

Fortum on sopinut ruotsalaisen sähköajoneuvojen valmistajan Clean Motionin kanssa yhteistyöstä, jonka tavoitteena on kehittää erityisesti kevyille sähköajoneuvoille suunnattu akunvaihtojärjestelmä. Ensisijaisen markkinan muodostavat Intian suuret taksiyhtiöt sekä muut vastaavat toimijat, joilla on suuri määrä ajoneuvoja, joiden tulee olla liikenteessä mahdollisimman paljon.

”Uskomme, että akunvaihtojärjestelmää hyödyntämällä voimme entisestään kasvattaa sähköautojen määrää Intiassa. Näemme Intian tärkeänä markkinana, ja Intian hallituksen visio saavuttaa täysin sähköinen liikenne vuoteen 2030 mennessä on hyvin linjassa Fortumin vision kanssa”, sanoo teknologiajohtaja Heli Antila Fortumista.

Fortum haluaa osallistua Intian liikenteen kehittämiseen hyödyntämällä kokemustaan sähköautoratkaisuista. Vuonna 2017 sovimme NBCC:n kanssa yhteistyöstä, jossa kehitetään latausverkostoa Intiassa. Fortum on latausratkaisujen edelläkävijä Pohjoismaissa, ja nyt aikomuksena on laajentaa palveluja ja mahdollistaa sähköisen liikenteen vision toteutuminen myös Intiassa.