Illat pimenevät, ilmat kylmenevät ja talvi tekee tuloaan. Maanteiden talvihoitokausi käynnistyy suurimmassa osassa Suomea lokakuun alussa. ELY-keskukset kilpailuttavat Suomen tiestön yli 80 urakka-aluetta. Destia hoitaa omilla urakka-alueillaan auraukset, liukkauden torjunnan ja valaistuksen vuorokauden ympäri. Destia toteuttaa kunnossapidon toimet Liikenneviraston määrittelemien laatuvaatimusten mukaisesti.

– Talvikunnossapitoon kuuluu maanteiden liukkauden torjuntaa, lumen ja sohjon poistoa, lumi- ja jääpolanteen tasaamista sekä liikennemerkkien ja opasteiden puhdistamista. Uusin tekniikkaa ja osaava henkilökunta antavat parhaat mahdolliset lähtökohdat kunnossapitoon, kertoo Destian kunnossapitopalveluista vastaava johtaja Seppo Ylitapio.

Ylitapio muistuttaa, että talvihoitokautta ollaan suunniteltu jo pitkään ennen virallisen talvikauden alkua. Liikennevirasto on jakanut käytön mukaan maamme tiestön hoitoluokkiin, jotka määrittelevät tien yleisen kunnon tai toimenpideajat lumen auraamiselle.

– Urakoitsijana pidämme huolen siitä, että maantiet ja kevyen liikenteen väylät ovat annettujen tieluokitusten mukaisessa ajokunnossa vuoden ympäri, Ylitapio muistuttaa.

Kelikeskus välittää tiedot urakoitsijoille

Destian kelikeskus seuraa säätä vuorokauden ympäri. Keliä seurataan reaaliaikaisesti ja tiedot välitetään tieurakoitsijoille. Säätietojen perusteella Destian kelikeskus muodostaa tilannekuvan, jonka pohjalta tehdään tiehoidon tarvittavat toimenpiteet laatuvaatimusten mukaan.

Tehokas liukkaudentorjunta saavutetaan optimaalisella teiden suolauksella. Kemiallinen liukkaudentorjunta tehdään muun muassa ennen lumisadetta, jotta lumi ei jäädy ja muodosta polanteita. Hoitotoimenpiteet aloitetaan talvihoitoluokkien laatuvaatimusten mukaan. Kelikeskuspäivystäjät, työnjohto ja kuljettajat ovat yhteydessä toisiinsa mobiilisovellusten avulla.

– Destian ennakoiva teiden liukkaudentorjunta voidaan aloittaa jopa kaksi tuntia ennen lumisadetta tai tien lämpötilan laskiessa alle nollan, sanoo Seppo Ylitapio.

Talvi vaatii malttia kaikilta tielläliikkujilta

Talviolosuhteet edellyttävät sitä, että myös tielläliikkujat muuttavat omaa liikennekäyttäytymistään. Talvikunnossapito luo puitteet turvalliselle liikenteelle, mutta autoilijan tehtäväksi jää alentaa nopeuksia, tarkkailla muuta liikennettä sekä teiden reunoja ja huomioida keliolosuhteet. Nopeus pitää aina suhteuttaa tilanteeseen, ja pimeällä ja liukkaalla kelillä se tarkoittaa hidastamista.

Näin toimii Destian talvikunnossapito