Mercedes-Benzin uusin täyssähköauto EQC lanseerataan vuonna 2019. Kyseessä on samalla ensimmäinen Daimlerin uuden EQ-tuotemerkin sähköautomalli. Uuden mallisarjan ensimmäiset prototyypit selvittivät tammi-maaliskuun välillä ensimmäisen rankan talvitestisarjan Pohjois-Ruotsissa. Seuraavat välietapit kohti auton sarjatuotantoa ovat alustan ja voimansiirron toimintaan keskittyvät testisarjat sekä koko auton toimintojen testaaminen korkeissa lämpötiloissa Etelä-Euroopassa.

Mercedes-Benz kiihdyttää sähköauton kehittämistä: uusi EQC on aikataulussa sarjatuotannon aloittamiseksi

Systemaattinen ja kokonaisvaltainen auton arviointi- ja vahvistamisprosessi takaa sen, että Mercedes-Benzin korkeat laatustandardit täyttyvät mallin kehitystyön aikana. Tässäkin suhteessa EQC täyttää samat kriteerit, jotka jokainen Mercedes-malli käy läpi suunnittelunsa aikana ja ennen sarjatuotannon käynnistämistä.

Testaus: oleellinen edellytys jokaisen uuden automallin markkinoille saattamiselle

 • Täysin digitaalinen: Digitaaliset testimenetelmät kattavat kaikki auton kehityksen osa-alueet, alkaen simuloinnista ja validoinnista sekä kokoonpanon toteuttamiskelpoisuudesta ja törmäysturvallisuudesta päätyen aina aerodynamiikkaan, ajo- ja käsittelyominaisuuksiin, sisämeluun ja korin värähtelyyn sekä auton painoon, jolla on suuri merkitys kulutukselle ja toimintamatkalle.
 • Tietokoneen ruudulta testipenkkiin ja liikenteeseen: Kaikista digitaalisten testausmenetelmien hyödyistä huolimatta – nopeus, datan laatu ja määrä sekä tehokkuus – yhdenkään automallin sarjatuotantoa ei aloiteta ilman kattavaa testiohjelmaa todellisissa ajo-olosuhteissa. Päähuomio on tällöin osien ja komponenttien kestävyyden varmistamisessa, voimalinjan toiminnassa sekä koko auton käytännön suorituskyvyssä maantiellä erilaisissa ilmasto-oloissa. EQC:n tapauksessa erityishuomiota kiinnitetään tietenkin sähköiseen voimalinjaan ja akkuun. Myös ne testataan ja hyväksytään Mercedes-Benzin äärimäisen tiukkojen laatukriteerien mukaisesti.
 • Määrä ratkaisee: Sähköauton äänimaailma ja akustiikka ovat erityishuomion kohteena, sillä toisin kuin polttomoottoriautossa, sähköautossa voimalinja tuottaa tuskin lainkaan ääntä. Tämä korostaa muiden äänilähteiden kuten renkaiden ja tuuliäänten merkitystä. Mercedes-Benz luottaa tässä suhteessa pitkään ja kattavaan kokemukseensa NVH-ominaisuuksien (Noise, Vibration, Harshness) kehittämisessä.
 • Yksi kolmasosa/kaksi kolmasosaa: Digitaalisen testaamisen ja käytännön testien suhde on 35/65 prosenttia. Tämä käytäntö yhdistää parhaat ominaisuudet molemmista testimetodeista ja varmistaa, että Mercedes-Benzin korkeat laatustandardit täyttyvät.
 • Lähes 200: Näin monta prototyyppiä ja esisarjan autoa rakennetaan ja testataan EQC:n tuotekehityksen aikana. Nyt valmiina on noin 90 autoa.
 • Satoja asiantuntijoita: Ennen tuotannon aloittamista autoa testaa ja arvioi useita satoja teknisiä asiantuntijoita, jotka edustavat tuotekehityksen eri sektoreita ja erityisaloja. Tämän prosessin aikana arvioidaan erikseen jokainen komponentti ja moduuli sekä lopuksi koko auton toiminta ja luotettavuus oikeissa ajo-oloissa.
 • Neljä vuotta: EQC:n tuotekehitysprosessi on kestänyt kaiken kaikkiaan noin neljä vuotta.
 • Pakkasta –35, lämpöä yli 50 astetta: EQC käy tuotekehityksen aikana läpi yhteensä kolme talvea ja kolme kesää kestävät sää- ja ääriolosuhteet, joiden aikana lämpötilat vaihtelevat 35 pakkasasteesta yli 50 lämpöasteeseen.
 • Testejä Suomessa: Tuleva EQC on aito kosmopoliitti. Ennen markkinoille tuloaan EQC:n testiohjelmia toteutetaan vielä Saksassa, Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa, Italiassa, Dubaissa, Etelä-Afrikassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.
 • Tekniikka pähkinänkuoressa: Kaksi sähkömoottoria, yksi etu- ja toinen taka-akselilla.  Akut valmistaa Daimlerin tytäryhtiö Deutsche Accumotive Kamenzissa Saksassa. Korirakenteessa on käytetty terästä ja alumiinia.
 • Tuotanto: EQC tulee tuotantoon samoilla tuotantolinjoilla kuin polttomoottori- ja hybridiautot. Tuotanto on täysin joustava, ja EQC-mallit voidaan valmistaa samaan aikaan muiden mallien kanssa. Ensimmäinen EQC-malliperheen jäsen esitellään syyskuussa tänä vuonna ja seuraava noin kahden vuoden kuluttua.
 • Suorituskyky pähkinänkuoressa: Suurin teho on noin 300 kW eli 410 ja kiihtyvyys 0- 100 km/h noin 5 sekuntia. Akseleiden väliin sijoitetun akuston kapasiteetti on noin 70 kWh. Normaalissa ajossa toimintasäde yhdellä latauksella on noin 500 km.

Jokaisen komponentin ja koko auton toimintojen varmistamiseksi EQC:n seuraavat ”stressitestit” toteutetaan Espanjan paahtavassa kuumuudessa. Testien fokus on korkean lämpötilan vaikutuksessa ajamiseen sekä auton ilmastointi- ja latausjärjestelmien toiminnassa äärioloissa. Sillä yksi asia on selvä: EQC:n on tarjottava sama laadun taso ja ajokokemus kuin jokaisen Mercedes-Benzin.