Paranna kuljettajan turvallisuutta ja vähennä kustannuksia paremmilla ajotavoilla

Huonojen ajotapojen tunnistaminen ja niiden korjaaminen voi lisätä ajoturvallisuutta ja vähentää autoista aiheutuvia kustannuksia. Tästä syystä yrityksien, joilla on ajokalustoa, on hyvä kiinnittää tähän huomiota. Telematiikkajärjestelmään kerätyistä tiedoista on mahdollista selvittää aggressiiviset ajotapahtumat ja jopa määrittää onnettomuuden tapahtumapaikka.

Turvallisemmin tiellä telematiikan ansiosta

Telematiikkajärjestelmä tarjoaa useita keinoja ajoturvallisuuden kehittämiseksi. Ajoneuvoon asennettava GPS-laite tunnistaa auton rajut jarrutukset, kiihdytykset sekä käännökset oikealle ja vasemmalle. Laite raportoi kyseiset ajotapahtumat järjestelmään, josta niitä on mahdollista tarkastella karttanäkymässä sekä tapahtumalistana. Kehittämällä huonoja ajotapoja paremmiksi, voidaan lisätä kuljettajien ja kuljetetun rahdin turvallisuutta.

– Näiden tietojen perusteella yrittäjä voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, kuten kohdennetun koulutuksen suorittamiseen, jotta estetään epäasianmukainen käyttäytyminen ajon aikana, sanoo ABAXin tuotepäällikkö Bjørn André Hagen.

Järjestelmän avulla on myös mahdollista tarkistaa reaaliaikaisia liikennetietoja ja valita niiden perusteella nopein sekä turvallisin reitti.

Telematiikka käyttökustannusten vähentämiseksi

Rauhallinen ajotapa vähentää onnettomuusriskiä, mutta se vaikuttaa myös ajoneuvon huoltokustannuksiin. DriveTech, maailman johtava ajokaluston riski- ja turvallisuudenhallintayhdistys, arvioi, että lähes 50 % auton huoltokustannuksista johtuu kuljettajien käyttäytymisestä ajon aikana. DriveTechin tutkimuksen mukaan kuljettajan ajotyyli vaikuttaa keskimäärin 47 prosenttiin ajoneuvon aiheutuvista kokonaiskustannuksista. Polttoaineen kulutus vastaa jopa 30 prosenttia ajoneuvon käyttökustannuksista, tekniset tarkastukset ja korjaukset – noin 10 prosenttia ja vakuutuskustannukset noin 7 prosenttia.

Paranna kuljettajan turvallisuutta ja vähennä kustannuksia paremmilla ajotavoilla

Lähde: Drivetech, maailmanlaajuinen tutkimus autojen ja pakettiautojen vuokraamisesta monissa maissa

– Telematiikkajärjestelmä tunnistaa huonot ajotavat, jotka voivat tulla organisaatiolle kalliiksi kuljettajan ensimmäisestä työstä alkaen. Äkkipikaiseen ajotyyliin on tärkeä puuttua ennen kustannuksien kertymistä, sanoo Bjørn André Hagen.

Liikenneturvallisuus arvokasta kaikille

Auton ajaminen turvallisesti ja osaavasti on arvokas taito niin työ- kuin yksityiselämässäkin. Yritys voi luoda itselleen lisäarvoa tarjoamalla työntekijöidensä käyttöön parhaat mahdolliset työkalut liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Telematiikkajärjestelmän avulla on mahdollista analysoida jokaisen auton kuljettajan ajosuorituksia. Datan avulla on helppo havainnollistaa ongelmakohtia ja niiden avulla kannustaa kuljettajia kohti turvallisempaa ajoa.

Tutustu:

ABAX Triplog -sähköinen ajopäiväkirja

ABAX Driving Behaviour -ajotapapalvelu